2016-2017 LYS Tarih Felsefe Coğrafya2 Din Kültürü Konu ve Soru Dağılımı

0 11

Üniversite adayları için ikinci basamak olan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) ilk günkü oturumunda tarih, felsefe, coğrafya-2 ve din kültürü testlerinin yer aldığı LYS 4 (Sosyal Bilimler) sınavı uygulandı. LYS 4 sınavına bu yıl, 81 il ve Lefkoşa’dan toplamda 517 binden fazla aday katıldı. Sınavda yer alan tarih testinde adaylara 44 soru, coğrafya-2 testinde 14, felsefe grubu ve din kültürü testlerinde ise 32 soru yöneltildi. Sınavda testi için 65 dakika, coğrafya testi için 20 dakika, felsefe ve din kültürü testi için ise 50 dakikalık süreler tanındı. Toplamda 135 dakika süren sınav için eğitim uzmanları, yaptıkları değerlendirmede fazla zorlayıcı olmadığını yorumlarında bulundu. Uzmanlara göre, genellikle bilgi ölçen sınavlardan biri olan LYS 4 sınavı, bu yıl adayların yorum yapabilme kabiliyetini ölçen soruları da bünyesinde bulundurdu.

Uzmanların yorumlarına göre; LYS 4 sınavında bulunan coğrafya soruları, 9., 10. ve 11. Sınıfa ait coğrafya müfredatını kapsayan bir nitelikle hazırlanmış. Buna göre bu yılki sınavda müfredat dışından sorulmuş bir soru bulunmuyor. Uzmanlar yorumlarında, testin geçen yıl uygulanan coğrafya testine oranla zorluk derecesinde düşüş olduğunu belirtti. Yanı sıra adaylar da coğrafya sorularını zorlanmadan çözdüklerini ve eleyici ayırıcı özelliği baskın soruların bulunmadığı yorumlarında bulundu. Uzmanlara göre, bu yılki coğrafya sınavında yöneltilen sorular, genel itibariyle okullarda verilen temel ders bilgileri ışığında öğrencilerin fazla zorlanmadan yapabilecekleri rahat bir test oldu. Adaylara yöneltilen coğrafya sorularında 1 ya da 2 adet seçici ve ayrıştırıcı soru bulunduğu gözlendi. Bu yılki coğrafya testinde soruların daha çok çevre, doğa ve insan konularından geldiği görüldü. Uzmanlara göre, yöneltilen sorulardan 3 tanesi doğrudan öğrencinin bilgisini ölçen sorulardı. Geri kalan soruların ise adayların sahip olduğu temel coğrafya bilgilerinin yorumlanmasıyla ilgili olduğu görüldü. Yaygın görüş, bu yılki soruların yeterince net ve anlaşılır düzeyde olduğu yönünde.

Yine eğitim uzmanlarına göre LYS 4 sınavı bünyesindeki testlerden biri olan felsefe grubu testinde yöneltilen soruların, konu dağılımı açısından önceki yıllarda uygulanan sınavlarla paralellik içerdiğini belirttiler. Buna göre Felsefe grubu testinde, 8 adet psikoloji, 8 adet sosyoloji, 8 adette mantık sorusundan soruldu. Uzmanlara göre, bu sene adaylara yöneltilen sorular arasında Milli Eğitim Müfredatı harici soru bulunmuyor. Yorumlara göre, psikoloji konusundan yöneltilen soruların yoğun olarak bilgi ağırlıklı sorular olduğu, bunun yanında sosyoloji sorularının ise kavram yorumlanmasını gerektirdiği belirtildi. Uzmanlar, adayları en çok zorlayan mantık sorularının ise yine bilgi yeterliliğine sahip olma sorularından oluştuğu yorumlarını yapıyorlar. Bu yıl adaylara yöneltilen LYS 4 sınavının felsefe soruları ile geçmiş sınavlarda yer alan soruların, müfredat dağılımı ve zorluk seviyesi açısından benzer niteliklere sahip olduğu gözlendi. Uzmanlara göre öğrencilerin, felsefe testinde mantık soruları haricinde zorlanacakları bir bölüm bulunmuyor.  Bunu yanı sıra bu yıl öğrencilere yöneltilen Felsefe grubu sorularının arasında ilk defa sosyal medya konulu güncel sorular da bulunuyordu.

Uzman görüşlerine göre doğrultusunda tarih testinde, sınavın herhangi bir sürpriz içermediği ve bugüne kadar öğrenciye verilen tüm tarih müfredatını kapsayan bir test oldu. Konu dağılımı açısından daha önceki sınavlarla paralel giden sınav olduğu gözlendi. Sosyal Bilimler Testinde yer alan Tarih sorularının, 9. ve 10. sınıf müfredatına ait tarih, 11. sınıf müfredatına ait Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ve yine 11. sınıf müfredatına ait konuları kapsadığı gözlendi. Adaylara toplamda 44 soru yöneltildi. Uzmanlara göre LYS 4 tarih soruları, adayların bilgi düzeylerini yoklamaya yönelik olarak hazırlanmış. Uzmanlar genel manada, çalışma sürecini iyi değerlendiren ve sınav esnasında soru kökünü dikkatini yitirmeden okuyabilen öğrencilerin yapabileceği yeterlilikte soruların sorulduğunu belirtti.

Uzmanlara göre, LYS 4 sınavında bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi testi soruları, 2015 yılına ait LYS 4 ve bu yılki YGS din kültürü ve ahlak bilgisi sorularına oranla kolaydı. Testte 2 tane sorunun doğrudan adayın bilgisini test eden soru olduğu, geri kalan 6 sorunun ise  yorumlama ağırlıklı soru oldukları gözlendi. Bilgi gerektiren sorulardan biri İslam mezhepleri; diğeriyse Hint dinlerinden yöneltildi. Yorumlama soruları ise genel İslami konular arasından oluşturuldu.

 

2016 LYS SORU YÜZDELERİ VE SORU SAYILARI  AŞAĞIDAKİ TABLOLARDA VERİLMİŞTİR.

lys5lys1lys2lys3lys4lys5

 

2016-2017 LYS Matematik Geometri Konu ve Soru Dağılımı

2016-2017 LYS Fizik Kimya Biyoloji Konu ve Soru Dağılımı