2016 LYS Konu Dağılımı

0 12

LYS 2016 sınavına giriş hakkı kazanabilmek için Mart ayının 13. Günü yapılacak YGS sınavından en az 180 puan almak gerekmektedir. LYS 2016, 5 farklı oturumda gerçekleşir; sınava girecekler kendi belirledikleri testlere dahil olurlar. Bunlar; LYS 1 (Matematik- Geometri), LYS 2 (Fen Bilimleri), LYS 3 (Edebiyat- Coğrafya), LYS 4 (Sosyal Bilimler) ve LYS 5 (Yabancı Dil) şeklindedir. Fen bilimleri ve Sosyal Bilimler 90 sorudan oluşur diğerleri ise 80 sorudur.

LYS 2016 konu dağılımı aşağıdaki listelenmiştir:

LYS-1: Matematik

Sayılar, Fonksiyonlar, Polinomlar, I ve II. Derece denklemler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Logaritma, Türev, İntegral, işlem, Sayılar, Limit ve süreklilik, Özel tanımlı fonksiyonlar, Modüler Aritmetik, Olasılık, Kombinasyon, Kümeler, Dizi ve Seri, Matris- Determinant, Çarpanlara ayırma

LYS-1: Geometri

Üçgen, Dörtgenler, Çokgenler, Analitik Geometri, Vektörler, Konik, Döndürme ve simetri, Katı Cisimler, Uzayda doğru ve düzlem, Çember ve daire

LYS-2: Kimya

Maddenin halleri, Kimyasal değişimler, Çekirdek, Kimyasal tepkimelerden hız ve denge, Asit ve Baz, Atomun yapısı, Periyodik Cetvel, Temel yasalar, Organik reaksiyonlar, Organik Kimya, Elektrokimya, Kimyasal türler arası etkileşim, Mol Kavramı, Karışımlar

LYS-2: Biyoloji

Hücre- Organizma- Metabolizma, Bölünmeler, Biyoçeşitlilik, Üreme ve gelişme, Ekoloji, Evrim, Davranış, Bitki Biyolojisi, Kalıtım ve gen, Sistemler, Canlılarda enerji dönüşümü

LYS-2: Fizik

Birimler ve Fiziksel Nicelikler, Eşit kollu terazi, Katı- sıvı- gaz basıncı, Genleşme, Doğrusal hareket, Bağıl hareket, Isı ve sıcaklık, Moment-denge, Vektörler, Madde ve özellikleri, Kaldırma kuvveti, Basit makineler, Kütle ve ağırlık merkezi, Optik, Dalgalar, Atom- Rölative, Elektronik, Temel Kuvvetler, Doğru akım devreleri, Paralel levhalar ve enerji, Elektrostatik, İtme momentum, Keppler ve Newton yasaları, Dairesel atış hareketleri

LYS 2016 konu dağılımı LYS-3: Türk Dili ve Edebiyatı

Sözcüğün ve söz öbeklerinin anlamı, sözcüğün yapısı ve türleri, Cümlenin öğeleri – türleri ve yapısı, Paragraf bilgisi, Ses bilgisi ve imla kuralları, Edebiyat bilgileri, Anlatım biçimleri, Edebi sanatlar, Batı edebiyatı ve akımlar, Türk edebiyatına batının etkileri, İslamiyet’in Türk edebiyatına etkisi

LYS-3/ LYS-4: Coğrafya

Dünyanın şekli ve hareketleri, Harita ve Ölçek, İklim, İç ve dış kuvvetler, Beşeri sistemler, Coğrafi konum ve yerel saat, Türkiye’nin su-toprak-bitki varlığı, Türkiye’nin iklimi- coğrafi ve jeopolitik konumu, Doğal sistemler, Ülkeler coğrafyası, Küresel ortam, Çevre ve toplum

LYS-4: Tarih

Türklerin tarih sahnesine çıkışı, Türk- İslam devletleri, Ön Asya ve Mısırda kurulmuş devletler, Osmanlı Devleti, 20.YY Dünyası, II. Dünya Savaşı, Küreselleşen Dünya ve Türkiye, Çağdaş Türk ve Dünya tarihi, Avrupa tarihi, Tarih bilimine giriş, İslam Tarihi, Atatürk İlkeleri ve uyguladığı politikalar, İslam Tarihi

LYS-4: Psikoloji

Psikolojiye giriş, Ruh sağlığını temelleri, Sosyal psikoloji, Öğrenme- düşünme ve bellek, Temel süreçler, Sosyal Psikoloji, Kültür, Birey ve toplum, Klasik ve sembolik mantık, Sosyal değişme, Toplumsal kurumlar

LYS-4: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İnanç, İnsan ve kaderi, İbadetler, Vahiy ve Akıl- kuran yorumu, Türkler ve din-kültür-medeniyet, Yaşayan dinler, Dünya ve Ahiret hayatı