Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

2017 DGS’de Hukuk Fakültesine 939 Aday Yerleşti

2017- Dikey Geçiş Sınavı (2017- DGS) Değerlendirme Raporu, 2017 DGS Hukuk Kontenjanları, 2017 DGS Özel Hukuk Kontenjanları, 2017 DGS Hukuk Devlet Kontenjanları

0 499

2017 DGS’de Hukuk Fakültesine 939 Aday Yerleşti

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Meslek Yüksekokulları (MYO) ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları amacıyla uygulanan bir sınavdır.

2017 yılında düzenlenen DGS’ye toplam 355.645 aday başvurmuş ve bu adaylardan 325.438’inin sınavı geçerli olarak değerlendirilmiştir. Sınavı geçerli olan adayların %75’i MYO, %25’i AÖF önlisans programlarından mezun olmuştur.

Adayların %57’si erkek ve %43’ü kadındır. 2017 DGS’de sayısal test ortalaması 7,58, sözel test ortalaması ise 23,91 olarak hesaplanmıştır. Testlerden hesaplanan ortalama ve standart sapma değerleri, sayısal testten alınan puanların sözel testten alınan puanlara göre daha heterojen bir dağılım gösterdiğini işaret etmektedir.

Sayısal ve sözel testte ortalama madde ayırt edicilik değerleri 0,37 ve 0,57; Kuder-Richardson 20 katsayıları ise 0,94 ve 0,95 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, hem sayısal hem de sözel testlerde bulunan soruların testten yüksek ve düşük puan alan adayları ayırt edebildiğini ve bir bütün olarak tutarlı ölçme yapabildiğini göstermektedir.

Tüm adayların ham puanları kullanılarak oluşturulan sayısal ve sözel testlere ait dağılımlarda en yüksek gözlenme sayısı (frekans) sıfır puandadır. Sayısal testte 33.298 (%10,2) aday, sözel testte 22.736 (%7,0) aday testlerdeki hiçbir soruyu cevaplamamıştır. Sayısal testteki soruları cevaplayan adaylar dikkate alınarak oluşturulan ham puan dağılımlarında adayların sayısal testteki puanlarının düşük olduğu, 38.778 (%11,9) adayın negatif ham puana sahip olduğu görülmüştür. Sözel testte negatif ham puana sahip olan 2.434 (%0,7) aday bulunmaktadır.

Cinsiyete göre DGS puanlarının dağılımları incelendiğinde DGS-SAY ve DGS-EA türlerinde erkek ve kadınlarda dağılımların benzer olduğu, DGS-SÖZ puan türünde ise kadın adayların daha başarılı olduğu görülmektedir. 2017 yılında DGS’ye katılan (%57) ve bu sınav sonucuyla bir lisans programına yerleşen (%63) erkek adayların oranı kadın adaylara kıyasla daha yüksektir.
AÖF önlisans ve MYO programlarından mezun olan adayların DGS-SAY, DGS-EA ve DGS-SÖZ puan dağılımları incelendiğinde özellikle DGS-EA ve DGS-SÖZ puan türlerinde AÖF önlisans mezunlarının daha başarılı olduğu görülmektedir.

Yıllara göre açılan DGS kontenjanları incelendiğinde, 2016 yılından itibaren kontenjanlarda önemli bir artış olduğu görülmüştür. Bu artışın temel kaynağı, 2016 yılından itibaren AÖF lisans programlarına DGS sonuçlarına göre yerleştirilme yapılmasıdır. 2017 yılında DGS için açılan kontenjanların %73’ü AÖF lisans programlarına aittir.

Sınavı geçerli olan 325.438 adaydan 120.269’u (%37) bir lisans programına yerleştirilmiştir. Lisans programlarına yerleşen adayların 88.286’sı (%73,4) AÖF lisans programlarına, 31.983’ü (%26,6) AÖF dışı lisans programlarına yerleşmiştir. AÖF lisans kontenjanlarının %83’üne MYO mezunları, %14’üne AÖF önlisans mezunları yerleşmiştir. AÖF dışındaki lisans programlarına ait kontenjanların %73’üne MYO mezunları, %23’üne AÖF önlisans programlarından mezun adaylar yerleşmiştir. Boş kalan kontenjanların oranı AÖF lisans programları için %3, AÖF dışı lisans programları için %4’tür.

DGS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir defa uygulanmaktadır. Sınavda lisans başarısında etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçen 120 soru bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, önlisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlarda eğitim gören önlisans mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir.

DGS Puan Hesaplaması

DGS puanları sayısal, eşit ağırlık ve sözel olmak üzere üç ayrı puan türünde hesaplanmaktadır. Puanlar hesaplanırken öncelikle testin sayısal ve sözel bölümlerindeki sorulara adayların verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta, elde edilen toplam doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak sayısal ve sözel ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Daha sonra, adayların ham puanları aşağıda verilen formüller kullanılarak Sayısal ve Sözel Standart Puanlara (SP) dönüştürülmektedir.

2017 DGS’ye 355.645 aday başvurmuştur. Bu adayların %92’sinin sınavı geçerli sayılmıştır. Tek oturumda ve 140 dakikada tamamlanan sınavda, adaylara 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru yöneltilmiştir. Sınavı geçerli olan adayların cinsiyete ve mezun oldukları program türüne göre dağılımları
Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi, 2017 DGS’de adayların %75,1’i MYO mezunu ve %24,9’u AÖF önlisans mezunudur. Adaylarının %43’ü kadın, %57’si erkektir. Adayların çoğunluğu MYO mezunudur ve erkek adayların oranı kadın adayların oranından yüksektir. MYO mezunu erkek adayların oranının MYO mezunu kadın adayların oranından yüksek olduğu, ancak AÖF önlisans mezunu erkek adayların oranının AÖF önlisans mezunu kadın adayların oranından düşük olduğu görülmektedir.

2017 DGS İstatistikleri

DGS’de Hesaplanan Son Üç Yıla Ait En Yüksek ve En Düşük Puanlar

DGS Aday Yerleşme Sayısının En Yüksek Olduğu 40 Program

 

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com