Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

2018 İSG Konu Dağılımı

0 177

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir, Kimler Bu Hizmeti Verebilir?

Haberlerde karşımıza çıkan işçi yaralanmaları ve ölümlerini artık günümüzde oldukça fazla görüyoruz. Bu sebeple oldukça önemi olan, işverenlerin ilgili kişileri barındırması gereken ve barındırmazsa para cezası ödemek zorunda olduğu bir hizmet mevcut, bu hizmet işçilerin sağlığı ve güvenliği adına sorunların azaltılması veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapar, bunu İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti olarak adlandırıyoruz.

Bu hizmet için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş olan iş güvenliği uzmanları görev almaktadır. Belgelendirilen kişiler genelde mühendis, mimar ve teknik elemanlardır. Teknik elemanlar da genelde teknik öğretmenler, kimyagerler, fizikçi, biyologlar ve iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarıdır. Bu uzmanların belgelendirildiğini söylemiştik. Belgeler A, B ve C sınıfı olarak üçe ayrılıyor;

C sınıfı – az tehlikeli,

B sınıfı – az tehlikeli ve tehlikeli,

A sınıfı – bütün tehlike sınıflarında yer alan işlerde çalışabiliyor.

 

Sınav Hakkında Çeşitli Bilgiler

İş sağlığı ve güvenliği sınavı genelde M.E.B tarafından ama zaman zaman ÖSYM tarafından da yapılmaktadır. İki dönem olarak yapılan sınav bu sene ÖSYM tarafından 1. Dönem 20 Mayıs 2018 tarihinde, 2. Dönem 15 Aralık 2018 tarihinde olmak üzere; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına göre 1000’den az başvuru olan yerler olduğunda sınav sadece Ankara’da yapılabilecektir.

Sınav 10.15’te başlamaktadır ve süre 75 dakikadır.

Yukarda da belirttiğimiz gibi belgelerin sınıflandırması mevcut, iş sağlığı ve güvenliği sınavının yanı sıra iki adet daha sertifika alanı bulunmaktadır.

Bunlar:

İş Yeri Hekimliği

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

Diğer Sağlık Personeli

5 ayrı sertifika alanı için 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test uygulanmaktadır. 3000’den az başvuru olduğu takdirde ÖSYM’nin kararına göre sınav kısmen ya da tamamen yazılı sınav olarak yapılabilmektedir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer almaktadır.

 

2018 İSG Soru Dağılımı ve Konular

Sorular, Temel Eğitim Müfredatına göre hazırlanmaktadır. Sınavdaki konular aynıdır; Hukuk, Genel İSG Konuları, Mevzuat, Sağlık ve Teknik. Sadece soru dağılımları ve konu içerikleri sertifika alanlarına göre değişmektedir.

İş Yeri Hekimliği için soru dağılımları en çok Sağlık (%50) konusunda olmak üzere Mevzuat (%25), Genel İSG Konuları (), Hukuk (%5) ve Teknik (%5) konusuna doğru azalmaktadır. Temel Eğitim Müfredatı Konuları aşağıdaki gibidir;

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel Hukuk

İş Hukuku

Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş Hijyeni

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Psikososyal

Risk Etmenleri

Ergonomi

Korunma Politikaları

Elektrikle Çalışmalarda

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

Büyük Endüstriyel Kazalar

İş Kazaları

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

Meslek Hastalıklarına Giriş İşle İlgili Hastalıklar

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

Mesleki Cilt Hastalıkları

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Mesleki Kanserler Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Mesleki İşitme Kayıpları

Toksikoloji

İş Sağlığında Güncel Konular

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

Çalışma Yaşamı ve Beslenme

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

İş Sağlığı Etiği

 

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavları için en zor olanı A Sınıfı olmakla birlikte B sınıfı ve C sınıfı olarak zorluk derecesi azalmaktadır. Bu sertifika alanında soru dağılımları en çok Teknik (%40) konusunda olmak üzere Mevzuat (%30), Genel İSG Konuları (), Sağlık () ve Hukuk (%5) konusuna doğru azalmaktadır. Temel Müfredat Konuları aşağıdaki gibidir;

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel Hukuk

İş Hukuku

Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş Hijyeni

İşyeri Bina ve Eklentileri

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Psikososyal

Risk Etmenleri

Ergonomi

Korunma Politikaları

Kaynak İşlerinde

İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Bakım- Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yangın Acil Durum Planları

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Kazaları

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

Çalışma Hayatında Etik

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Diğer Sağlık Personeli için soru dağılımları en çok Sağlık (%35) konusunda olmak üzere Genel İSG Konuları (%30), Mevzuat (%20), Teknik () ve Hukuk (%5) konusuna doğru azalmaktadır. Temel Müfredat Konuları aşağıdaki gibidir;

 

Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

Uygun İşe Yerleştirme

Temel Hukuk ve İş hukuku

Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Psikososyal

Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Ergonomi

Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

İş Kazaları

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

Toksikolojinin Temel İlkeleri

İş Sağlığında Güncel Konular

Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

İletişim Teknikleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri

İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

 

2018 İSG Sınav Sonu Başarısı

Tam puan 100 olmakla beraber, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında başarılı sayılmak için en az 70 ve üzeri, Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında başarılı sayılmak için en az 60 ve üzeri alınması gerekmektedir.

Adaletciler.NET

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com