2018 KPSS Lisans Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları

0 82

2018 KPSS Lisans Coğrafya Konuları Aşağıda Verilmiştir. Bunlar geçmiş yılların soruları değerlendirilecek tahmini olarak yazılmıştır.

 

2018 KPSS Lisans Coğrafya Konuları

  1. Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  1. Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
  1. Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  1. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
  1. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
  1. Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
  1. Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
  1. Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
  1. Bölgesel Kalkınma Projeleri