Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

25 Ocak 2017 Tarihinde Yapılacak Ceza İnfaz Kurumu Katiplik Sınav Metinleri

0 136

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6’ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 25 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler aşağıdaki linklerde verilmiştir.

 

1 Öğrencinin sınava gireceği yere sevk edilmesi için gerekli süre de dikkate

 

2 Ceza infaz kurumlarına çeşitli dış kaynaklarla kazandırılan mesleki eğitim

3 Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz

4 Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmaması dolayısıyla

5 Alacaklı tarafından borçlu aleyhinde faturaya dayalı olarak genel haciz

6 Kast, kişi ile işlediği suçun maddi unsurları arasındaki psikolojik bağı ifade

7 Eğitim öğretim çalışmaları ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere

8 Türk Medeni Kanununa göre tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi

9 Disiplin soruşturması dosyalarının, Devlet Memurları Kanununun disiplin

10 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, çocuk

11 Anayasamızda da güvence altına alınan ceza sorumluluğunun kişiselliği

12 Genel sağlık sigortalıları, prim ödemek veya aylıklarından kesinti

13 Hükümlülerin, mümkün olan her durumda ceza infaz kurumları dışında

14 Anayasamızda herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine

15 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları

16 Öte yandan tarifeler yönetmeliğinin sayaçlar başlıklı on ikinci maddesinde

17 Hemen belirtilmelidir ki kural olarak tarafların özel hukuk alanında serbest iradeleriyle

18 Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu

19 Öğrencinin sınava gireceği yere sevk edilmesi için gerekli süre de dikkate

20 Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan

21 Çekişmeli taşınmazın öncesi itibariyle yasa karşısında orman sayılan yerlerden olup

22 Ceza infaz kurumlarına çeşitli dış kaynaklarla kazandırılan mesleki eğitim

23 Resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar Bakanlığımızın ilgili

24 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı

25 Madde metninde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com