adaletcilerr

Hukuk Fakültesi okumak isteyenler dikkat !
2015 Adalet Bakanlığı Kadrolu ve Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Alım İlanı

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim

Atatürk Üniversitesi Aöf Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Programın Adı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Programın Seviyesi
Önlisans
Programın Süresi
2 yıl
Programın Koordinatörü
Doç. Dr. Bener GÜNGÖR
Programın Sorumlusu
Orhan ÇELİKER
Programın Amacı
Sağlık sisteminin beklentilerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak; işletmecilik, hastane yönetimi ve temel sağlık bilgisine sahip; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin teknikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ayrıca gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan sağlık kurumları işletmecisi yetiştirmektir.
Programın Kazanımları
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, ön lisans düzeyinde gerekli olan temel bilgilere sahip olarak alanında ihtiyacı karşılayacak donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, empatik ilişki kurabilen, analitik düşünüp problem çözebilen, araştırmacı, gelişime açık ve toplumsal kalkınmaya öncü vizyon sahibi  “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanına sahip olacaklardır.
Programın İstihdam Alanları
Sağlık kurumları işletmecisi sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar.
Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’da sağlık sigortası ile ilgili anlaşmalı kurumlar birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
Programa Öğrenci Kabul Şartları
Programı tercih edecek adayların 2013 yılı YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarı puan almış olmaları gerekmektedir.
Programa Yerleştirilme İşlemleri
Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları
Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının;
·         A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen),
·         Bankacılık,
·         Bilgisayarlı Muhasebe,
·         Borsa Hizmetleri,
·         Deniz ve Liman İşletme,
·         Dış Ticaret,
·         Emlak Komisyonculuğu, 
·         Genel Hizmetler (Demiryolu),
·         İşletme,
·         İşletmecilik (Demiryolu),
·         Muhasebe,
·         Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
·         Muhasebe ve Finansman,
·         Pazarlama,
·         Pazarlama ve Perakende,
·         Satış Yönetimi ve Reklamcılık,
·         Sigortacılık,
·         Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
·         Tesis işletmeciliği,
·         Ticaret,
·         Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler,
·         Ulaştırma Hizmetleri,
·         Acil Tıp Teknisyenliği,
·         İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği.
·         Anestezi / Anestezi Teknisyenliği,  
·         Çevre Sağlığı,
·         Çevre Sağlığı Teknisyenliği,
·         Diş Protez Teknisyenliği,
·         Ebelik,
·         Ebelik-Hemşirelik,
·         Hasta ve Yaşlı Hizmetleri,
·         Hemşirelik,
·         Laborant,
·         Laboratuvar,
·         Laboratuvar Hizmetleri,
·         Laboratuvar Teknisyenliği,
·         Sağlık,
·         Sağlık Memurluğu,
·         Veteriner-Laboratuvar,
·         Yaşlı Hizmetleri,
·         Radyoloji,
·         Radyoloji Teknisyenliği,
·         Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı,
·         Tıbbi Sekreterlik,
·         Tıp Sekreterliği,
·         Büro Yönetimi ve Sekreterlik
alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına sınavsız yerleştirilebilmektedir.
Programın Kontenjanı
Kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.
Programın ÖSYM Tercih Kodu
101451787
Programda 2 inci Üniversite
Halen herhangi bir lisans veya önlisans programlarında öğrenimlerine devam eden ya da mezun olan öğrenciler bu programa Yükseköğretim Kurul tarafından belirlenecek koşullarda “2 inci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilecekleridir.”2 inci Üniversite” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Programın Müfredatı
Programda uygulanacak olan müfredat hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Programın Yürütülmesi
Programda dersler; Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır. Derslerde muafiyet uygulaması olmayacaktır.
Programda Ödemeler
 
Programa yerleştirilen adaylar; Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda Açıköğretim materyal ücreti öderler. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı içinAçıköğretim meteryal ücreti olarak Güz ve Bahar yarıyılları başında 290`ar TL ödenmiştir.
Programda Sınavlar
Programda;
a) Ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak internet üzerinden yapılmaktadır.
b) Yarıyıl sonu (final) ve (bütünleme) sınavları ise; öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin belirlenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır. Son yapılan sınav organizasyonu 42 il merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Programda Uygulama (Staj)
Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.
Programda Mevzuat
Programın yürütülmesi ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için lütfentıklayınız.
Programdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki örgün programlarda lisans öğrenimlerine devam edebilirler;
·         Bankacılık,
·         İşletme,
·         Sağlık İdaresi,
·         Sağlık Yönetimi,
·         Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
·         Sağlık Kurumları Yöneticiliği  programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
 Adaylar ayrıca; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan programlara Dikey Geçiş Kapsamında sınavsız  geçiş yapabileceklerdir.
 
Programda Diploma Bilgisi
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Yorumlar - Yorum Yaz


Üyelik Girişi

Hava Durumu
Anlık
Yarın
21° 9°