adaletcilerr

2015 YGS Sınav Sonuçları Açıklandı
Hukuk Fakültesi okumak isteyenler dikkat !

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sık Sorulan Sorular

NOT: Açıklamalardaki tarihler her yıl değişmektedir. Aşağıda genel işleyiş hakkındaki sorulara cevap verilmiştir.

KAYITLAR

Fakülteniz bünyesinde yer alan programlar için kayıt tarihleri belirlendi mi? 

Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin Üniversite kayıtları, 03 Eylül 2012 – 16 Eylül 2012 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak hazırlanan kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

NOT: Bu Tarihler her yıl değişmektedir.

KayıtlarÖğrenci Bilgi Sistemi üzerinde yer alan kayıt sayfası aracılığı ile yapılacaktır.

Kayıtlar nerede ve nasıl yapılacaktır?

Hangi belgelerin gönderilmesi gerekmektedir?İnternet üzerinden yapılacak kayıt işleminin ardından, bu işleme esas olacak Kayıt Formu’nun çıktısı alınarak aşağıda  yer alan evraklar ile birlikte Dekanlığımıza elden  veya posta aracılığıylagönderilecektir.

Gönderilen kayıt evrakının, Fakültemiz Öğrenci İşleri  Bürosu yetkilileri tarafından incelenmesi sonrasında kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. 

Kayıtlarla ilgili olarak Dekanlığımıza gönderilmesi gereken belgeler;

1- İnternet Kayıt Formu, (İnternet üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır.)

2- Lise diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti,

3- 4,5 cm x 6 cm ebatlarında 4 adet vesikalık fotoğraf,(Arkalarına T.C Kimlik numarası ile Ad ve Soyad yazılacaktır.)

4- Askerlik Durumu Belgesi 5- Engelli öğrencilerimizin engelleri ile ilgili sağlık kurulu raporları

Kayıtlar için Erzurum’a gelmemize gerek var mı?

Kayıtlar internet üzerinden online olarak yapılacağı ve kayıt evrakı posta ile gönderilebileceği için kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere öğrencilerimizin Erzurum’a gelmeleri gerekmemektedir.

Kayıt evrakı ne zaman ve hangi adrese gönderilecektir?

NOT: Bu Tarihler her yıl değişmektedir.

İnternet üzerinden kaydını yaptıran öğrencilerimizin, yukarıda belirtilen belgelerin içinde yer alacağı kayıt evraklarını 03 Eylül – 16 Eylül 2012 tarihleri arasında ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü olarak aşağıda belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.

NOT: Yurtiçi Kargo ile yapılan  protokol çerçevesinde öğrencilerimizin kayıt evraklarını Türkiye’nin her yerinden  uygun fiyatla göndermeleri sağlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, kayıt evrakı ve/veya Fakültemize  gönderecekleri  tüm  belgeleri Yurtiçi  Kargo şubeleri aracılığıyla  3  TL’ye iletebileceklerdir.

Yurtiçi kargo ile yapılan sözleşme gereği, şubelerinden yapılan gönderimlerin protokol kapsamında değerlendirilebilmesi için  Açıköğretim Fakültesine ait 250638179  alıcı kodunun kullanılması gerekmektedir.

Kayıt evrakının teslim edileceği ya da gönderileceği adres

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı25140 ERZURUM

Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptıramazsam ve/veya kayıt evrakını gönderemezsem ne olur?

Belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini yaptırmayan/kayıt evrakını göndermeyen öğrencilerin mazeretleri kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt işlemlerimi tamamladım, bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz Fakültemiz web sayfasında yer alan Öğrenci Bilgi Sistemi linki aracılığı ile Kullanıcı Adı ve Şifrelerini yazarak bilgilerine ulaşabilirler.

EK YERLEŞTİRME SONUCU YAPILACAK KAYITLAR

Fakülteniz bünyesinde yer alan programlar için  ek yerleştirme sonucu yerleştirilen  öğrencileriçin kayıt tarihleri belirlendi mi? 

Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonucunda yerleştirilen öğrencilerin Üniversite kayıtları, OSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında internet üzerinden online olarak yapılacaktır.

Konu ile ilgili olarak hazırlanan kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kayıt evrakı ne zaman ve hangi adrese gönderilecektir?

İnternet üzerinden kaydını yaptıran öğrencilerimizin, yukarıda belirtilen belgelerin içinde yer alacağı kayıt evraklarını daha sonra belirlenecek tarihler arasında aşağıda belirtilen adrese göndermeleri veya teslim etmeleri gerekmektedir. 

Kayıt evrakının teslim edileceği ya da gönderileceği adres

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı25140 ERZURUM

Ek yerleştirme sonucu yapılacak olan diğer iş ve işlemler için KAYITLAR başlığı altında yer alan uygulamalar geçerli olacaktır.

ÖDEMELER

Yapılacak ödemeler nelerdir?

Öğrencilerimizin yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilmeleri için ödemeleri gereken ücretÖğretim Gideri’dir.

Bu gider programların özelliklerine bağlı olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ödemeler ne zaman yapılacaktır?

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler,Öğrenim Gideri ile ilgili ödemeleri Güz ve Bahar Yarıyılı başlarında yapacaklardır.

Ödemeler taksitler halinde yapılabilecek midir?

Ödemeler  Güz ve  Bahar  Yarıyılı başlarında yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir taksitlendirme olmayacaktır.

Ödemeler nasıl yapılacaktır?

Fakültemize kayıt yaptıracak öğrencilerimizin  2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı ödeme planı aşağıya çıkartılmıştır.

PROGRAMÖĞRETİM GİDERİ
1. Taksit
(Güz Yarıyılı)
2. Taksit
(Bahar Yarıyılı)
Sosyal Hizmet Lisans Programı1.250 TL1.250 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı290 TL290 TL
İşletme Lisans Programı290 TL290 TL
Sosyoloji Lisans Programı290 TL290 TL
Adalet Önlisans Programı290 TL290 TL
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı290 TL290 TL
Dış Ticaret Önlisans Programı290 TL290 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı290 TL290 TL
Lojistik Önlisans Programı290 TL290 TL
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans Programı290 TL290 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı290 TL290 TL
Reklamcılık Önlisans Programı290 TL290 TL
İşletme Yönetimi Önlisans Programı290 TL290 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı290 TL290 TL
İlahiyat Önlisans Programı290 TL290 TL

 

Ödemeler hangi bankaya ve hangi hesaplara yapılacaktır?

Ödemeler, T.C. Kimlik numarası belirtilerek, 03 Eylül 2012- 16 Eylül 2012 tarihleri arasında (ek yerleştirme sonucu kayıt yaptıracak olanlar daha sonra belirlenecek  tarihler arasında) herhangi birVakıfbank şubesine yapılmalıdır.


Ödemeler için hesap numarası var mı?

Bankaya herhangi bir hesap numarası belirtmenize gerek  yoktur.  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenim ücretlerinin ödeneceği ifade edilerek T.C. Kimlik numarası belirtildiğinde ödenmesi gereken miktar banka tarafından size bildirilecektir.

Ödemeler yalnızca Vakıflar bankasının şubelerine mi yapılabilecektir?

Ödemeler Vakıflar Bankası Şubeleri aracılığı ile yapılabileceği gibi Vakıflar Bankası ATM’lerinden, İnternet Bankacılığı ile havale yapılarak veya Vakıfbank Telefon Bankacılığı ile de yapılabilecektir.

Bulunduğum yerleşim biriminde Vakıflar Bankası yok. Ödemelerimi nasıl yapabilirim?

Vakıflar bankası internet bankacılığı aracılığı ile ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir bankadan hesaba havale gibi bir uygulama söz konusu olmayacaktır.

Ödemelerimi bankalar arasında havale yolu ile yapabilir miyim?

Havale yolu ile ödeme  uygulaması yapılmamaktadır. Bulundukları yerde Vakıflar Bankası şubesi bulunmayan öğrencilerimiz Vakıflar Bankasından internet bankacılığı için kullanıcı adı ve şifresi alarak ödemelerini yapabileceklerdir.

Ödemelerimi toplu olarak yapabilir miyim?

Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama Programı öğrencileri ödemelerini toplu olarak yapamayacaklardır. Bu öğrencilerimiz ilgili protokol gereği ödemelerini aylık olarak yapabileceklerdir.

Ödemeleri ne zaman yapabilirim?

Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama Programı öğrencileri ödemelerini her ayın 1’i ile 30 arasında diledikleri bir gün yapabilirler.

Ödemeleri zamanında yapmazsam ne olur?

Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama Programı öğrencileri ödemelerini ilgili ay içerisinde yapamazlar ise ödemeler için yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanarak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.  Bu öğrenciler  bir önceki döneme ait  borçlarını yatırmadan  desr kayıt işlemi yaptıramazlar.

 

GENEL KONULAR

Askerlik konusu ile ilgili işlemlerimi nasıl takip edebilirim?

Fakültemiz programlarına kayıt yaptıran erkek öğrencilerimizin askerlik işlemleri, kayıt işlemleri sırasında http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresi aracılığı ile Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı’na iletilecek ve daha sonra gerekmesi halinde bu öğrencilerimize ait Askerlik Belgeleri ilgili Askerlik Şubelerine gönderilecektir. Kayıt sürecinde askerlik (tecil, muaf, terhis, vb.) işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için öğrencilerimizin askerlik şubelerinebaşvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olan kredi, burs veya yurt imkanından yararlanabilir miyim?Konu ile ilgili başvuruların  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na  yapılması gerekmektedir.Kurumun web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Öğrenci belgemi ya da öğrenci kimlik kartımı nasıl ve nereden alabilirim?

Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenci belgesi, öğrenci kimlik kartı gibi öğrencilik haklarından yararlanmaya yönelik belgeler en kısa süre içerisinde Dekanlığımız tarafından öğrencilerimizin adreslerine gönderilecektir.

Kayıtlar ya da diğer işlemler için illerde bürolarınız bulunuyor mu?

Öğrencilik hizmetlerinin (öğrenci belgesi verilmesi, öğrenci kimlik kartının dağıtımı, vb.) yürütülmesi ile ilgili olarak herhangi bir ilde irtibat büromuz bulunmamaktadır.  Bu hizmetler öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda Dekanlığımız tarafından yürütülecektir.

Daha önce öğrenim gördüğümüz Yükseköğretim Kurumunda alıp başarılı olduğumuz ders/derslerden muaf olabilir miyiz?

Fakültemiz programlarında yer alan dersler için muafiyet uygulaması söz konusu değildir.

Fakültenize Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alınacak mı?

Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alınmayacaktır.

Fakülteniz öğrencisi olarak öğrenim görmekte iken örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir miyim?

Gerekli şartları sağlamanız halinde (tüm derslerden başarılı olmak, not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 80 puan olması,  vb) ilgili mevzuat hükümleri gereğinde örgün eğitim uygulayan Yükseköğretim programlarına yatay geçiş yapabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe başvurulabilir.

YGS’ye girerek Fakülteniz programlarına yerleştirilen tutuklu, hükümlü ya da özürlü öğrenciler kayıt yaptırabilirler mi?

YGS’ye girmiş ve  ÖSYM tarafından Fakültemiz programlarına yerleştirilen tutuklu, hükümlü ya da özürlü öğrenciler kayıtlarını yaptırabilirler. Bu öğrenciler durumlarını belgelemeleri şartıyla uygun ortamlarda sınavlara alınacaklardır.

Halen bir örgün öğretim programında (ön lisans ya da lisans) öğrenim görmekte olan ya da bu programlardan  mezun  olan öğrenciler  2012 YGS sınavına girmeden (sınavsız olarak) 2. Üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir mi?

Halen bir örgün öğretim programında (ön lisans ya da lisans) öğrenim görmekte olan ya da  bu programlardan  mezun  olan öğrenciler Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlara sınavsız olarakİkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler.

İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

YGS’ye girerek Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birisine yerleştirildim. Öğrenim gördüğüm  liseden/üniversiteden mezun olabilmem için tek ders/bütünleme sınavına girdim, ancak sonuçlar henüz ilan edilmedi. Kaydımı yaptırabilir miyim?

Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  bu yıla kadar  olan uygulamaları dikkate alınarak  kaydınız  geçici olarak  yapılabilecektir. Ancak lise/üniversite mezuniyet şartını yerine getirmediğiniz takdirde kayıt işleminiz iptal edilecektir.

Sosyal Hizmet Programının son sınıfında yer alan Blok Uygulama dersi nasıl yapılacaktır?

Blok uygulama dersi, son iki yarıyılda öğrencilerin Sosyal Hizmet alanıyla ilgili bilgilerini pekiştirmek amacıyla alanla ilgili kuruluşlar bünyesinde yapılacaktır. Öğrencilerin uygulama yapacakları kurum ya da kuruluşlar Dekanlığımız tarafından belirlenecektir. Öğrenciler  bir danışman gözetiminde  kendileri için belirlenen kurum ya da kuruluşlarda  bu uygulamayı gerçekleştirebileceklerdir. Uygulama süresiher bir yarıyıl için 14 hafta olarak planlanacaktır.

Fakültenize kayıt yaptırdım. 2013 yılında girmeyi planladığım ÖSYS sınavlarında puanım kesilir mi?

ÖSYM tarafından 2012 yılında konu ile yapılan uygulamaya ilişkin bilgi aşağıya çıkartılmıştır.1.6  2012-ÖSYS'DE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN, 2013-ÖSYS'DE OBP'LERİ HANGİ KATSAYILARLA ÇARPILACAKTIR?2012-ÖSYS sonucuna göre, kontenjansız açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla kayıt hakkıkazanmış adaylar, kayıt yaptırmamış veya kayıtlarını sildirmiş olsalar bile, 2013-ÖSYS'de OBP'leri 0,06 ve kendi alanında ek puanlı bir programa yerleştirilirken ayrıca 0,03 katsayısıyla çarpılacaktır. 2012-ÖSYS'de kontenjanı bulunan açıköğretim programlarına yerleştirilen adayların, 2013-ÖSYS'de OBP'lerinin çarpılacağı katsayılar da yukarıda açıklanan  şekilde olacaktır. (2012 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu- Sayfa 4 )

SINAVLAR

Sınavlar nasıl yapılacaktır?

Ara (vize) sınavları internet üzerinden online olarak yapılacaktır.  Yarıyıl sonu (final) sınavları ile bütünleme sınavları  ise  öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak belirlenecek olan sınav merkezlerinde gözetim altında ve oturumlar halinde yüz yüze yapılacaktır. Bu merkezler belirlenirken öğrencilerimizin tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır.

Kaç türlü sınav yapılacaktır?

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan programlar yarıyıllık programlar olup, her bir yarıyılda; bir ara (vize) sınavı, bir yarıyıl sonu (final) sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılacaktır.

Sınavlarda hangi ünitelerden sorumlu olacağız?

Öğrencilerimiz ara (vize) sınavlarında ilk 7 (yedi)  üniteden; yarıyıl sonu (final) sınavları ile bütünleme sınavlarında ise tüm ünitelerden (14 ünite) sorumlu olacaklardır.

Sınavların değerlendirilmesi nasıl olacaktır?

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notunun belirlenmesi Bağıl Değerlendirme Sistemine (BDS) bağlı olarak yapılacaktır. Bu konuya ilgili  usul ve esaslar daha sonra Fakültemiz web sayfasında (http://aof.atauni.edu.tr ) yayımlanacaktır. İnternet üzerinden (online) sınav yapılacak mıdır?Fakültemiz programlarına kayıtlı öğrencilerin ara (vize) sınavları  internet üzerinden  (online olarak)yapılacaktır.

Sınav programı belirlendi mi?

Sınav programları Fakültemiz web sayfasında ( http://aof.atauni.edu.tr ) yayımlanacaktır.

Ek yerleştirme ile yerleştirildiğim için bazı sınavlara  katılamadım. Bu durum bir sorun teşkil eder mi?

Fakültemize ek yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrencilerimizin de faydalanabilmesi amacıyla, haftalık olarak aktif edilen geçmiş konu sonu testlerini kapsayan sınav uygulamaları kapatılmayacak olup, öğrencilerimiz bu sınavlardan dönem sonuna kadar yararlanılabileceklerdir. Öğrencilerimizin bu sınav uygulamalarına katılmamış olmaları herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

Online yapılacak sınavlarda kopya çekmenin önüne nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz?

Online sınavın doğası gereği öğrenciler  sınav anında gözetim altında olmamakla birlikte konu ile ilgili teknik tedbirler alınmıştır.

DERSLER ve DERSLERİN İNTERNET UYGULAMALARI

Dersler ne zaman başlayacak?

Dersler, Fakültenin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı akademik takvimine bağlı olarak  01 Ekim 2012tarihinde başlayacaktır.

Ders kaydı yaptıracak mıyız?

Fakültemize kayıt yaptıran;1. sınıf öğrencilerinin  ders kayıtları Dekanlığımız tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin ders kaydı için ilave bir işlem yapmalarına gerek yoktur.2. Sınıf öğrencilerimiz ise 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alacakları dersler için 24-28 Eylül 2012 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile ders kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Ders kayıtları ile ilgili usul ve esaslar daha sonra Fakültemiz web sayfasında yayımlanacaktır. 

Ders kitapları nasıl alınacak veya ne zaman dağıtacaksınız?

Fakültemiz bünyesinde yer alan programlar için basılı herhangi bir kitap veya materyal gönderilmeyecek/dağıtılmayacaktır. Yalnızca Sosyal Hizmet programına kayıtlı öğrenciler için elektronik kitap dağıtımı olacaktır. 

Yüzyüze ders olacak mı?

Yüzyüze (sınıf ortamında) ders uygulaması olmayacaktır. Öğrencilerimiz dersleri e-öğrenme (http://lms.atauni.edu.tr ) sistemi üzerinden takip edeceklerdir.

Derslere girmek gerekiyor mu?

Fakültemiz programlarında yüz yüze eğitim uygulaması olmadığı için öğrencilerimiz üniversitemiz dahil herhangi bir üniversitede derslere giremeyeceklerdir.

Dersleri nereden ve nasıl takip edeceğiz?

Öğrencilerimiz dersleri http://lms.atauni.edu.tr adresi üzerinden  takip edeceklerdir. Konu ile ilgili kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

LMS (http://lms.atauni.edu.tr) üzerinden takip ettiğimiz derslerin geçmiş ünitelerine ya da konu testlerine erişebilir miyiz?

LMS sayfasının sağ üst köşesinde yer alan “Haftalık Gruplama” menüsünü kullanarak geçmiş haftalara ait ünitelere yada konu testlerine erişebilirsiniz. 

Ders materyali ile birlikte sistemde yer alan test sorularına verilen cevaplar başarı notu olarak yansıyacak mı?Testlere ait süreler arttırılamaz mı?

Sistemde (http://lms.atauni.edu.tr) yer alan testler öğrencilerimizin konu ile ilgili olarak kendilerini değerlendirmelerine yönelik hazırlanmış sorulardır. Burada yer alan sorulara verilen cevaplar herhangi bir değerlendirmeye esas olmayacaktır. Testler ile ilgili süreler soruların çözümü için yeterli olacak şekilde tasarlanmıştır.

Görme engelli öğrencileriniz için durumlarına uygun bir düzenleme yapılamaz mı?

 Konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, konu ile ilgili olarak en kısa sürede ilgili öğrencilerimize bilgi verilmesi planlanmaktadır.

Derslerle ilgili canlı sınıf uygulaması olacak mı?

Derslerin yürütülmesi ile ilgili olarak ilerleyen haftalarda ve konuların özelliklerine bağlı olarak canlı sınıf uygulaması yapılması planlanmaktadır.

"Sınavlarım" bölümünde başlıklar var. Bu sınavlar nasıl yapılacak, nasıl değerlendirilecek, ders geçmede ne kadar etkili?

Sınavlar ile ilgili detaylı bilgiler sınav uygulaması için giriş yaptığınız ekranda yer almaktadır. Konu sonu testi başlıklı sınavlar sadece o konu ile alakalı bir kaç sorudan ibaret olup herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmayan, dönem sonu notuna etkisi olmayan sınavlardır.Vize sınavlarınız bilgisayar ortamında yapılacak olup, bu sınavlarla ilgili detaylı bilgiler sınav giriş ekranında yer alacaktır. Sınav tarihleri Açıköğretim Fakültesinin web sayfasında (http://aof.atauni.edu.tr) duyurulmuştur.

Ödevlerim" bölümünün işlevi nedir, uygulama nasıldır?

Ödevler öğrencinin ilgili dersle alakalı olarak öğrendiği konuları uygulayabilmeleri için kendilerine verilmiş bir görevdir. Öğrenciler, dersle ilgili çalışmaları sonucu edindikleri bilgleri ödev hazırlarken kullanmış ve ortaya bir ürün koymuş olurlar. Öğrenciler tarafından hazırlanan ödevler bu kısımda sisteme yüklenir ve ders öğretim elemanının değerlendirmesine sunulur. Ders öğretim elemanı ödevleri inceler ve gerek duyarsa öğrenciye dönüt verir. Ödev uygulamasının öğrencinin başarısına yönelik olarak belirlenecek notlandırma işlemine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Bazı derslerde "Oturuma katılmadınız" notu var. Bu ne anlama geliyor?"Oturum" ile kastedilen nedir, uygulama nasıldır?

"Oturuma katılmadınız ifadesi sınav türündeki aktiviteler için kullanılmakta ve ilgili öğrencinin o sınava girmediğini belirtmektedir. Yine aynı ifadenin yanında “Başlayabilirsiniz” ifadesi sınavların aktif olduğunu ve öğrencinin istemesi halinde o etkinliğe katılabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca, geçmiş konu sonu testlerine girilmemiş ise bu ifade görülecektir.

Ders takibi nasıl yapılıyor?

Haftanın belli bir günü belli bir saatte o derse katılmak mı gerekiyor? Haftalık takvimde sadece pazartesi günleri dolu, bu ne anlama geliyor?

Öğrencilerimiz, ders takiplerini  istedikleri zaman yapabileceklerdir. Takvimde pazartesi günlerinin  dolu olmasının nedeni, dokümanların o gün aktif olmaya başladıklarını göstermektedir. Bu dokümanları öğrencilerimiz istedikleri zaman indirip ister bilgisayarda ister yazıcıdan çıktı almak suretiyle okuyabileceklerdir.

Ek kontenjanla Fakülte programlarına kayıt yaptıran öğrenciler derslerini ne zaman ve nereden görebileceklerdir?

Ek kontenjanla Fakültemiz programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz, kayıt işlemlerinin Öğrenci Bilgi Sistemi  üzerinde tamamlanmasını müteakip derslere ve ders  içeriklerine http://lms.atauni.edu.tr adresi üzerinden ulaşabileceklerdir.

 

AKADEMİK TAKVİM

Akademik takvim belli olmadı mı?

2012-2013 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi aşağıya çıkartılmıştır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ*

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

 

GÜZ YARIYILI

BAHAR YARIYILI

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Ön Kayıtlar (Lisans Tamamlama Programları İçin)

15.07.2013

12.08.2013

-----

----

Üniversite Kayıtları

02.09.2013

15.09.2013

-----

-----

Ders Kayıtları

23.09.2013

27.09.2013

17.02.2014

21.02.2014

Dersler

30.09.2013

03.01.2014

24.02.2014

30.05.2014

Mazeretli Ders Kaydı

09.10.2013

11.10.2013

05.03.2014

07.03.2014

Ara Sınavlar

18.11.2013

01.12.2013

14.04.2014

27.04.2014

Yarıyıl Sonu Sınavları

11.01.2014

12.01.2014

31.05.2014

01.06.2014

Bütünleme Sınavları

22.02.2014

23.02.2014

12.07.2014

13.07.2014

*Teknik nedenlerden dolayı yukarıda yer alan tarihlerde Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılabilecektir.

ELEKTRONİK KİTAP

Elektronik kitapları ne zaman göndereceksiniz?

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine dağıtılacak olan elektronik kitaplar öğrencilerin kayıt yaptırırken beyan ettikleri adreslere  gönderileceğinden bu adreslerin mutlaka doğru bilgiler içermesi gerekmektedir. Dağıtım işlemlerine 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren başlanılması planlanmaktadır. Dağıtıma başlandığında Fakültemiz web sitesinde konu ile ilgili duyuru yayımlanacaktır.

ÖĞRENCİ İŞ VE İŞLEMLERİ

Öğrenci belgesi ve kimlik kartlarını ne zaman ve nasıl alabilirim?

Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz için hazırlanan öğrenci kimlik kartları ile öğrenci belgeleri 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren öğrencilerimizin adreslerine gönderilecektir.

Kişisel bilgilerime ya da ders kayıt bilgilerime nereden ve nasıl ulaşabilirim?Parolamı nasıl değiştirebilir ya da iletişim / adres bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?     

 Kişisel bilgilerinizi ya da ders kayıt bilgilerinizi Öğrenci Bilgi Sistemine (http://obs.atauni.edu.tr) girişyaparak ulaşabilirsiniz. Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile parolanızı değiştirebilir, iletişim ve adres bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Konu ile ilgili hazırlanan kılavuz için tıklayınız.

BÜRO HİZMETLERİ

Büro hizmetlerinden nasıl ve ne zaman yararlanabilirim?

Fakültemiz tarafından yürütülen hizmetler için Dekanlığımız dışında herhangi bir büro aracılığı ile hizmet verilmemektedirÜyelik Girişi

Hava Durumu
Anlık
Yarın
17° 17° 9°