adaletcilerr

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2. Üniversite

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Bir yükseköğretim kurumunun ön lisans (2 yıllık) veya lisans (4 yıllık) programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar eş zamanlı olarak açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla, tekrar Üniversite sınavına girmeden, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilirler.

Devam Edilen veya Mezun Olunan Program Seviyesi2. Üniversite Kapsamında Müracaat Edilebilecek Program Seviyesi
Önlisans ProgramlarıÖnlisans Programları
Lisans ProgramlarıÖnlisans Programları
Lisans Programları

 

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen bir örgün yükseköğretim programında okuyanlardan açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamayacaktır. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetinden yararlanacaklardır.

KAPSAM

Başvurabilecekler

 • Örgün öğretimin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilenler ile bu programlardan mezun olanlar,
 • ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde okuyan öğrenciler,
 • Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Uyruğundan biri T.C. olup yurt dışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar,
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde halen öğrenim görmekte olanlar ile buradan mezun olan öğrenciler,

Başvuramayacaklar

 • Yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda hâlen kayıtlı olan öğrenciler,
 • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olamayanlar (kaydı silinenler),
 • Herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar,
 • Atatürk Üniversitesi açıköğretim programlarında okumakta olanlar,

 

PROGRAMLAR

Aşağıda yer alan programların 1 inci sınıflarına İkinci Üniversite kapsamında öğrenci alınacaktır.

Lisans Programları

  • İşletme
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Sosyoloji
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Önlisans Programları

  • Adalet
  • Bankacılık
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Çocuk Gelişimi
  • Dış Ticaret
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İlahiyat
  • İşletme Yönetimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Lojistik
  • Reklamcılık
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sosyal Hizmetler

KAYITLAR

İkinci üniversite için ön kayıtlar 01 Temmuz - 25 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Kesin kayıt işlemleri ise ön kayıtlara bağlı olarak 02 Eylül - 25 Ekim 2013 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Kayıt için istenilen belgeler;

 1. Kayıt Bilgi Formu (Öğrenci Bilgi Sisteminden yapılacak kayıt işlemi sonuna alınacaktır.)
 2. Öğrenim belgesi
  • Halen bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan öğrenciler lise diplomalarının onaylı bir sureti ile ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesini göndereceklerdir.
  • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler mezun oldukları kurumdan aldıkları yüksek öğrenim diplomasının tasdikli suretini göndereceklerdir.
 3. Vesikalık fotoğraf (4 Adet)
 4. Askerlik belgesi (Erkek öğrencilerden askerlikle ilişikleri olanlar)
 5. Sağlık Raporu (Varsa özürlü öğrencilerden özür grubunu ve özür derecesini bildiren)

ÜCRETLER

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim giderleri aşağıdadır

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyecekleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı ile ilgili yapılacak uygulama;

Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanması beklenilen "2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" hükümlerine veya bu konu ile ilgili yapılması muhtemel mevzuat değişikliğine bağlı olarak gerçekleştirilecektir..

 

Program AdıAçıköğretim Materyal ÜcretiÖdeme Türü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı290 TLDönemlik
İşletme Lisans Programı290 TLDönemlik
Sosyal Hizmet Lisans Programı1.250 TLDönemlik
Sosyoloji Lisans Programı290 TLDönemlik
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı290 TLDönemlik
İlahiyat Önlisans Programı290 TLDönemlik
Adalet Önlisans Programı290 TLDönemlik
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı290 TLDönemlik
Dış Ticaret Önlisans Programı290 TLDönemlik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı290 TLDönemlik
İşletme Yönetimi Önlisans Programı290 TLDönemlik
Lojistik Önlisans Programı290 TLDönemlik
Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası Önlisans Programı290 TLDönemlik
Reklamcılık Önlisans Programı290 TLDönemlik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı290 TLDönemlik
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ına bağlı olarak Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan programlarda kayıtlı olan öğrenciler ile bu programlara 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak (ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıtlar dahil) öğrencilerden; Kayıt ve kayıt yenileme sırasında Katkı Payı Ücreti alınmayacaktır.Ancak, Programların özellikleri de dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve söz konusu kararın 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da belirtilen Açıköğretim Materyal Ücreti alınacaktır.

 

SIK SORULAN SORULAR

 • İkinci Üniversite kapsamında fakültenize kayıt yaptırmak için hangi şartlara sahip olmam gerekmektedir?

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan veya herhangi bir yükseköğretim programında halen kayıtlı olan öğrenciler fakültemiz bünyesinde yer alan ve kayıtlı veya mezun oldukları alan dışında bulunan lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında YGS veya LYS sonuçlarına göre herhangi bir Yükseköğretim kurumuna yerleştirilen öğrencilerde bu kapsamda kayıt yaptırabilirler.

•    Örgün bir yükseköğretim programına yerleşmiş olanlar ya da mezun olanlar açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler mi?

Herhangi bir örgün öğretim programına yerleştirilmiş olanlar ya da bu programlardan mezun olanlar, Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan, kendi alanları dışındaki bir açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler.

•    Fakültenizde İkinci Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacaktır? 

İkinci Üniversite kapsamında yapılacak olan kayıtların kapsam ve koşullarıwww.ikinciuniversite.atauni.edu.tr web sayfasından duyurulacak ve kayıtlar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.atauni.edu.tr) alınacaktır.

•    İkinci Üniversite imkânından kimler yararlanamazlar?  

a) Bir yükseköğretim programından mezun olamayanlar, 
b) Herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar,
İkinci üniversite imkânından yararlanamazlar.

•    İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyecekleri ücretler nelerdir? 

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyecekleri ücretler ile ilgili bilgi için lütfen tıklayınız.

 • İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırdığımda Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısını (harç miktarını) 100% fazla ödemem mi gerekiyor?

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyecekleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı ile ilgili yapılacak uygulama; Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanması beklenilen "2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" hükümlerine veya bu konu ile ilgili yapılması muhtemel mevzuat değişikliğine bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

 • Yükseköğrenimimi sürdürmek için bir yükseköğretim kurumuna kayıtlıyım, ancak kayıtlı olduğum bu yükseköğretim kurumunda 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için kayıt yeniletme işlemi yaptırmadım.  Bu durumda ikinci üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Herhangi bir Yükseköğrenim programında kayıtlı olduğunuzu gösteren bir belge ile kayıt yaptırabilirsiniz.  İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmeniz için aktif öğrenci olmanız gerekmemektedir.

 • Şuan bir yükseköğrenim programında kayıtlıyım. İkinci Üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptıracağım. Halen kayıtlı olduğum yükseköğretim kurumundan kaydım silindiğinde fakültenizden de kaydım silinir mi?

İkinci üniversite kapsamında Fakültemize kayıt işleminiz yapıldıktan sonra, halen kayıtlı olduğunuz yükseköğrenim programından kaydınızın silinmesi Fakültemizde kazanmış olduğunuz öğrencilik hakları açısından bir problem teşkil etmeyecektir. Ancak askerlik konusu ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

 • Açıköğretim programlarına kayıt yaptıran erkek öğrencilerin askerlik işlemleri nasıl yürütülmektedir?

Açıköğretim programına kaydolan erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yürütülmektedir.  Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetinden yararlanmaktadırlar.

 • İkinci Üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırmak istiyorum. Kayıtlar sırasında askerlik durum belgesi isteniyor mu?

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden askerlik durum belgesi istenmeyecektir. Bu öğrencilerin askerlik hizmetleri kayıtlı oldukları örgün programlardaki kayıtlarına göre yürütülmektedir.

 • Halen bir örgün öğretim programında öğrenimimi sürdürmekteyim. Aynı zamanda fakültenize de İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra, örgün öğretim programındaki kaydımı sildirdiğimde askerlik işlemlerimi nasıl ve nereden yürüteceğim?

Örgün öğretim programından alacağınız kayıt silme yazısı ve askerlik şubenizden alacağınız durumunuzu gösteren bir belge ile Dekanlığımıza başvurmanız halinde, durumunuz incelenecek ve askerlik işlemleriniz Dekanlığımız tarafından yürütülecektir.

 • Yabancı uyruklu öğrenciyim. YÖS sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleştirildim. İkinci Üniversite kapsamında fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

YÖS sınavı sonucunda bir yükseköğrenim programında kayıtlı öğrenci olduğunuz için fakültemize kayıt yaptırabilirsiniz.

•    T.C uyruklu olarak yurt dışında yer alan bir yükseköğretim kurumundan mezun oldum. İkinci Üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Yurt dışında bitirmiş olduğunuz yükseköğretim programıyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alacağınız denklik belgesi ile başvurmanız halinde İkinci üniversite kapsamında kaydınız yapılacaktır.

 • Halen yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda Türk Vatandaşı olarak öğrenim görmekteyim. İkinci üniversite kapsamında fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Yurt dışındaki sürdürmekte olduğunuz yükseköğrenim programından mezun olduktan sonra yükseköğretim kurumundan alacağınız denklik belgesiyle fakültemize ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirsiniz.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde okuyanlar da açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler mi? 

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde okuyan öğrenciler de İkinci Üniversite hakkından yararlanırlar.

 • Halen Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birinde kayıtlı öğrenciyim. Fakülteniz bünyesinde yer alan başka bir programa İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilir miyim?

Fakültemiz bünyesinde yer alan programlardan yalnızca birine kayıt yaptırarak öğreniminize devam edebilirsiniz. İki programda aynı anda kayıtlı olmanız mümkün değildir. İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırmanız için şuanda kayıtlı olduğunuz programdan mezun olmanız gerekmektedir.

 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden mezun oldum. İkinci Üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Mezun olduğunuz alan dışında olmak şartı ile Fakültemiz bünyesinde yar alan lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Anadolu üniversitesi açıköğretim / uzaktan eğitim sisteminde eğitim veren bir programda kayıtlı öğrenciyim. İkinci Üniversite kapsamında fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Kayıtlı olduğunuz alan dışında olmak şartı ile Fakültemiz bünyesinde yar alan lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirsiniz.

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Atatürk Üniversitesi

 Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv      115930 kez okundu

Yorumlar

ACİLL CVP LÜTFEN     03/11/2012 23:52

BEN 2006 HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNUYUM.ATATÜRK ÜNİV.İŞLETME LİSANS BÖLÜMÜNE KAYIT YAPTIRDIM.TÜM EVRAKLARIMI GÖNDERDİM BUGÜN SAYFAMA DİPLOMAMIN NOTER ONAYLI OLMADIĞI İÇİN KAYDIMIN ONAYLANMADIĞI BİLGİSİ GELDİ.BU DURUMDA KAYDIM İPTAL OLURMU,YADA NOTER ONAYLI GÖNDERİRSEM KABUL EDİLİRMİ??_? LÜTFEN BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.BENİM İÇİN ÇOKK ÖNEMLİ.ŞİMDİDEN TŞK.LER.
GÜL FATOŞ İLTER BARAN

Üyelik Girişi

Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 21° 7°