Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler

0 130

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Ellidördüncü Noterliği, Eskişehir Yedinci Noterliği, Gebze Onbeşinci Noterliği 01.03.2017 tarihinde, Gebze Sekizinci Noterliği 03.03.2017 tarihinde, Ankara Dokuzuncu Noterliği, İstanbul Yirmibeşinci Noterliği 17.03.2017 tarihinde ve Kartal Onuncu Noterliği 23.03.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

SIRA NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ANKARA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.371.370,58 TL
2 ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.922.366,56 TL
3 ESKİŞEHİR YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.051.651.66 TL
4 GEBZE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 751.644,17 TL
5 GEBZE ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 985.246,83 TL
6 İSTANBUL YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.862.321,00 TL
7 KARTAL ONUNCU NOTERLİĞİ 2.053.114,01 TL

11490/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf Ayvalık Birinci Noterliği ve Körfez Birinci Noterliği 15.03.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

SIRA NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 AYVALIK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 554.338,16 TL
2 KÖRFEZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 662.708,76 TL

11491/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

SIRA NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 BEYOĞLU ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.255.987,27 TL
2 İSTANBUL OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ 962.036,26 TL
3 İZMİR ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.257.572,57 TL

İlan olunur.
11492/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

S.NO NOTERLİLK ADI 2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 RİZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 644.970,83 TL
2 SURUÇ NOTERLİĞİ 483.468,70 TL

İlan olunur.
11493/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

S. NO NOTERLİK ADI İLİ 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ARDANUÇ NOTERLİĞİ ARTVİN 59.944,88 TL
2 BAKLAN NOTERLİĞİ DENİZLİ 34.421,29 TL
3 BEŞİRİ NOTERLİĞİ BATMAN 61.711,72 TL
4 BOZTEPE NOTERLİĞİ KIRŞEHİR 29.676,92 TL
5 ÇELTİKÇİ NOTERLİĞİ BURDUR 38.507,52 TL
6 DEMİRKÖY NOTERLİĞİ KIRKLARELİ 77.737,01 TL
7 GÖLMARMARA NOTERLİĞİ MANİSA 101.369,99 TL
8 HAFİK NOTERLİĞİ SİVAS 98.569,16 TL
9 HINIS NOTERLİĞİ ERZURUM 99.453,37 TL
10 HOCALAR NOTERLİĞİ AYFONKARAHİSAR 31.389,09 TL
11 KIZILIRMAK NOTERLİĞİ ÇANKIRI 46.198,63 TL
12 MURATLI NOTERLİĞİ TEKİRDAĞ 284.470,91 TL
13 NAZIMİYE NOTERLİĞİ TUNCELİ 12.933,55 TL
14 OVACIK NOTERLİĞİ TUNCELİ 29.110,01 TL
15 TAŞLIÇAY NOTERLİĞİ AĞRI 42.026,89 TL
16 ULAŞ NOTERLİĞİ SİVAS 48.232,50 TL
17 ULUS NOTERLİĞİ BARTIN 92.055,72 TL
18 YENİPAZAR NOTERLİĞİ AYDIN 146.198,22 TL
19 YENİPAZAR NOTERLİĞİ BİLECİK 13.886,76 TL
20 YEŞİLHİSAR NOTERLİĞİ KAYSERİ 96.057,49 TL

İlan olunur.

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com