Adalet Meslek Etiği Ünite 1

0 25

Ahlak nedir ?

Ahlak insan eylemlerinin dogru ve yanlış gibi deger ölçüleriyle ifade edilmesini mümkün kılan yargı,tutum,davranış,ilke ve kurallardır.

NOT=Ahlaka uygun veya ahlaka aykırı olan,ancak ve ancak insan eylemleridir.NOT=Ahlakın konusu insanların bilinçli eylemleridir.

Erdem nedir?Ahlaken değerli görünen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek,beceri,kapasite ve yeterliliktir.

NOT=Erdem kişilik özelliğidir.Ama bu özellik ancak eylemler vasıtasıyla görünür hale gelir.NOT=Erdemlerin ‘eylem’ olmadan tanımlanamaması ise , erdem sözcüğünün eylemlerle ve eylem kabiliyetiyle , potansiyeliyle ilgili olmasıdır.NOT=Ahlak sözcüğü çok geniş bir anlamda ele alırsak ,bütün davranış kurallarına ahlak demek mümkündür.

Teorik akıl nedir ?Aklın nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü.

Pratik akıl nedir?

Aklın eylemle ilgili düşünmeyi gerçekleştiren , ne yapması gerektiğine karar veren yönü.

****DEĞER YARGILARI****

1-)Ahlaki değer yargıları

~Tekil yargı örnekleri=Dedem iyi bir insandı.Yaptığı şeyden sorumludur.~Genel yargı örnekleri=İyi niyetlilik bir erdemdir. Kıskkançlık utanılacak birşeydir.

2-)Ahlaki olmayan değer yargıları

~Tekil yargı örnekleri=Bu iyi bir arabadır.~Genel yargı örnekleri=Haz kendi başına iyidir.

****YÜKÜMLÜLÜK YARGILARI****1-)Ahlaki yükümlülük yargıları

~Tekil yargı örnekleri=Şuanda,hapisten kaçmamam gerekir.~Genel yargı örnekleri=Sözleşmelere uymamız gerekir.

2-)Ahlaki olmayan yükümlülük yargıları

~Tekil yargı örnekleri=Yeni bir takım elbise alman gerekiyor.~Genel yargı örnekleri=Kaleciyle karşı karşıya kalmışken yapılacak doğru şey kaleye şut atmaktır.

NOT=Ahlak doğadan ve olgudan kaynaklanmaz.Ahlak beşeridir.İnsan ürünüdür.Doğadan ahlak olmaz.Doğanın ahlakı olmaz.Doğanın yasaları vardır.NOT=Her gurubun kendine has ama üyelerinden bağımsız oluşturulmuş bir ahlakı vardır.

Etik nedir?Ahlak insan eylemlerinin doğru ve yanlışı gibi değer ölçüleriyle ifade edilmesini mümkün kılan yargı,tutum,davranış,ilke ve kurallardır.Dolayısıyla etik ahlakı konu edinen derin bir düşünme faliyetidir.

İnsanın ahlaken sorumlu olması ne anlamına gelir ?Önündeki eylem seçenekleri arasında tercih yapabileceğini,bu tercihin,bizzat kendisine ait olduğunu ve eylemin ahlaka uygun kabul edilmesi için ahlakı dikkate alarak,ahlaka uygun hareket etmesi gerektiği anlamına gelir.

Belirlenimcilik nedir?İnsan eylemlerinin, aynen doğa olaylarındaki gibi doğal süreçlerle belirlendiğini savunan görüş.

Öznelcilik nedir?Ahlaki yargıların,kişilerin duygularına bağlı olduğu,salt o kişiye ait olması nedeniyle doğru ve yanlış olmayacağını söyleyen görüş.

Evrenselcilik nedir ?Bazı ahlaki yargıların herkes için geçerli olduğunu savunan görüş.

Kültürel görelilik nedir ?Ahlaki yargıların kültürel temele sahip olması nedeniyle karşılaştırılmayacaklarını veya farklı kültürlerde birbiriyle çatışan ahlaki yargıların aynı anda geçerli olabilmesi anlamına gelir.

NOT=Kültürel görelilik,toplumu ahlaki bir otorite haline getirir.NOT=Ahlaki eylen,iyiye yönelmiş eylemdir.

Mutlulukçuluk nedir?Yaşamın anlamını mutlulukta bulan insan eylemlerinin son gereği olarak mutluluğu gören ahlak öğretisi,mutluluk.

Hazcılık nedir?Duygusal hazlara bağlanan mutlulukculuk.

Faydacılık nedir?Özünde benci bir düşüncedir.Ancak kişilerin mutluluğunun toplumun genel mutluluğuna bağlı olduğunu savunduğundan,toplumsal mutluluğu arttırmayı ahlaki bir görev olarak görür.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim