Anadolu Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Başvuru Duyurusu | Adaletciler.Net
DGS PUANLARI

Anadolu Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Başvuru Duyurusu

Anadolu Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Başvuru Duyurusu

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Akademik Takvim, Açılacak Programlar, Alanlar, Kontenjanlar ve Derslere İlişkin Uygulama Esasları

Yükseköğretim Kurulunun 12.11.2015 tarih 75850160-104.01.07.01/61569 sayılı yazıları ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanı YÖK tarafından 350 olarak belirlenmiştir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurular, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

2015-2016 Güz Dönemi Akademik Takvimi

GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ
23-27 Kasım 2015 Programa Başvurular
1 Aralık 2015 Programa kesin kayıt yaptırma hakkını kazananların ilan edilmesi
3-4 Aralık 2015 Kesin Kayıtlar
8 Aralık 2015 Yedek Duyurular
10-11 Aralık 2015 Yedek kayıt hakkı kazananların kayıtları
15 Aralık 2015 Yedek Duyurular
17-18 Aralık 2015 Yedek kayıt hakkı kazananların kayıtları
4 Ocak 2016 Derslerin Başlangıcı
26-29 Ocak 2016 Ara Sınavlar
5 Şubat 2016 Ara Sınav Notlarının Teslimi İçin Son Gün
9 Şubat 2016 Mazeret Sınavları
11 Şubat 2016 Mazeret Sınav Notlarının Teslimi İçin Son Gün
13 Şubat 2016 Derslerin Bitimi
15-20 Şubat 2016 Dönem Sonu Sınavları
23 Şubat 2016 Dönem Sonu Notlarının Teslimi İçin Son Gün

 

GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ
Dersin

Kodu

Teori Uygulama Kredi Dersin Adı
PDF  701 2 0 2 Eğitim Bilimine Giriş
PDF  718 2 0 2 Öğretim İlke ve Yöntemleri
PDF  712 2 0 2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
PDF  711 2 0 2 Eğitim Psikolojisi
PDF 714 2 0 2 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
PDF 716 2 0 2 Eğitim Sosyolojisi

 

 

 

 

 

 

2015-2016 Bahar Dönemi Akademik Takvimi

BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

 

25-26 Şubat 2016 Kayıt Yenileme
29 Şubat 2016 Derslerinin Başlangıcı
28 Mart- 1 Nisan 2016 Ara Sınavlar
5 Nisan 2016 Ara Sınav Notlarının Teslimi İçin Son Gün
21 Nisan 2016 Mazeret Sınavları
25 Nisan 2016 Mazeret Sınavlar Notlarının Teslimi İçin Son Gün
27 Mayıs 2016 Derslerin Bitimi
30 Mayıs- 4 Haziran 2016 Dönem Sonu Sınavları
7 Haziran 2016 Dönem Sonu Notlarının Teslimi İçin Son Gün

 

BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ
Dersin

Kodu

Teori Uygulama Kredi Dersin Adı
PDF 709 2 0 2 Sınıf Yönetimi
PDF 720 2 2 3 Özel Öğretim Yöntemleri
PDF 705 2 2 3 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
PDF 710 2 6 5 Öğretmenlik Uygulaması

 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ücreti

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti her iki dönem için toplam 2000TL* dir.

GÜZ DÖNEMİ
Taksit Tutarı Yatırılacağı Tarihler
Asil Listeden Gelenlerin 1. Taksiti 200 TL.- 3-4  Aralık 2015
     1.Yedek Listeden Gelenlerin 1. Taksiti 200 TL.- 10-11 Aralık 2015
     2.YedekListeden Gelenlerin 1. Taksiti 200 TL.- 17-18 Aralık 2015
II.Taksit 400 TL.- 1-16 Ocak 2016
III.Taksit 400 TL.- 1-16 Şubat 2016
 
BAHAR DÖNEMİ
I.Taksit 500 TL.- 9-10 Mart 2016
II.Taksit 500 TL.- 1-16 Haziran 2016

 

Kayıt ücretleri, Vakıflar Bankası ATM’lerinden örgün öğretim seçilerek T.C. numaraları ile yatırılabilir.

Kayıt ücretlerini yatırmayan ya da eksik yatıran öğrenciler sınava alınmayıp, programla ilişikleri kesilecektir.

Şehit çocukları veya eşleri ile engelliler, belgelerini ibraz etmeleri hâlinde kendilerinden kayıt ücreti alınmayacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri

Başvurular şahsen ya da vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

  1. Onaylı transkript (aslı ya da onaylı örneği).
  2. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi (Mezun olanlar için)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt sırasında aslını göstermek koşuluyla).
  4. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Formu (Kayıt sırasında verilecektir).

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yerleştirme başvuru yapan adayların akademik başarı ortalamaları dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde yapılacaktır. Yerleştirmelerde öncelikle;

  • Öğrencilerin lisans ya da lisans mezuniyeti akademik ortalamaları dikkate alınacaktır. Akademik Başarı ortalamaları 00’nin altında olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin alt dönemlerden dersi olup olmadığı (en fazla iki dersi olanlar başvurabilir) dikkate alınacaktır.

 

Boş kalan kontenjanlar için başvurunun yoğun olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığınca atanma ihtimali yüksek olan alanlar esas alınarak Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca yerleştirmeler yapılacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Kesin Kayıt İşlemleri

 

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

  1. 4 Adet vesikalık fotoğraf.
  2. Banka Dekontu

Kayıt Yeri: Başvurular ve kesin kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Eğitim Fakültesinde yapılacaktır.

Başvuru için ilan edilen belgeler eksik, hatalı olan adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Eksik veya hatalı evrakla kayıt yaptıranların ilişiği kesilecektir.

Listede ismi olup da ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve daha sonra bir hak talebinde bulunamazlar.

 

Hastalık veya olağan üstü bir durum belgelendirilmediği sürece ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Derslerine Devam

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2 dönemden oluşmaktadır. Bu konuda “Anadolu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

 

Sınava giremeyen öğrenciler bu konudaki mazeretlerini, sınavın yapıldığı tarihi izleyen hafta sonuna kadar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birimi”ne yazılı olarak bildirir.

 

Devam Zorunluluğu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki dersler her iki dönemde de yüz yüze yapılacaktır. Derslere % 70 devam zorunluluğu vardır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Sınavları

Sınavlar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır. Sınavlar ile ilgili bilgiler öğrencilere formasyon web sayfası (https://pedagoji.anadolu.edu.tr) yoluyla duyurulacaktır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Mazeret Sınavı

Mazeret sadece ara sınav için geçerlidir. Ara sınav tarihinde sınava giremeyenlerin mazeretlerinin Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Derslerin Muafiyeti

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2015-2016 Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu’nun 17.10.2014 tarih 72639413-301.99-4417 sayılı yazıları “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” ın Dördüncü Bölüm, madde 10, 3. Bendi gereğince programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamında bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

Madde 10, 4. Bendi gereğince, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerin gerekli belgeleri “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birimi”ne göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Muafiyet isteğinin uygunluğuna Yönetim Kurulu karar verecektir.

Ders transfer taleplerinde Anadolu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 24. Maddesi, 4.fıkrası “Sertifika Programları” bir diploma programı değildir, bu programların sonunda programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika Programları kapsamında alınan derslerin, “ders transferi yapılmaz” hükmüne göre işlem yapılır.

 

 

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Açılacak

Programlar, Alanlar ve Kontenjanlar

Atamaya Esas Olan Alanlar Mezun olunan yükseköğretim programı Anadolu Üniversitesi Diğer Üniversiteler Toplam
    4. Sınıf Mezun 4. Sınıf Mezun  
Adalet Hukuk Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

6 8 2 3 19
Almanca Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim Tercümanlık Bölümü (Almanca)

    1 1 2
Biyoloji Biyoloji Bölümü 1 1 1 1 4
Beden Eğitimi/ Eğlence Hizmetleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon/Rekreasyon Yön.

9 12 2 3 26
Din Kültürü İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Dini İlimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

    3 4 7
 

 

Felsefe/

Öğretmenlik Meslek Bilgisi

Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) 8 15 4 5 32
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) 16 24 4 6 50
Fizik Fizik Bölümü 1 1 1 1 4
Fransızca Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim Tercümanlık Bölümü (Fransızca)

    1 1 2
Gazetecilik/Sinema Televizyon/Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri/Radyo ve Televizyon Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo, TV ve Sinema

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo ve Televizyon Bölümü

Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

Sinema ve Televizyon Bölümü

Medya İletişim Sistemleri

İletişim

İletişim Sanatları

 

3 3 1 1 8
Görsel Sanatlar/Resim Resim Bölümü 1 2 1 1 5
 

 

Grafik ve Fotoğraf

 

 

 

 

 

Grafik Ana Sanat Dalı/Sanat Dalı

Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı

Fotoğraf ve Grafik Sanatları

Grafik Tasarım/Grafik Sanatlar

Grafik Tasarımı/Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Grafik Sanatları

Fotoğraf ve Video

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

İngilizce İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dili Bölümü

Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

 

    1 1 2
Teknoloji ve Tasarım/Tasarım Teknolojileri/

İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarım/Yapı Dekorasyon

Endüstriyel Tasarım

Mimarlık

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü

İnşaat Mühendisliği

1 1 1 1 4
Kimya/Kimya Teknolojisi Kimya Bölümü

Kimya Mühendisliği

1 1 1 1 4
Makine Teknolojisi/

Makine ve Kalıp/

Makine Ressamlığı/

Makine Model

İmalat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

1 1 1 1 4
Matematik Matematik Bölümü 4 5 2 4 15
Metal Teknolojisi/

Metalürji Teknolojisi

 

Metalürji Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Bilimi Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

1 1 1 1 4
Muhasebe ve Finansman İktisat

İşletme

Maliye

10 14 2 3 29
Müzik Güzel Sanatlar Fakültesi / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / Devlet Konservatuarının İlgili Bölümleri;

-Bando Şefliği

-Çalgı Bölümleri (Mızraplı / Nefesli / Yaylı / Vurmalı Çalgılar, Harp, Piyano)

– Folklor ve Etnomüzikoloji

– Kompozisyon Bölümü

– Koro

– Müzik Bilimleri Bölümü

– Müzik Teknolojisi

– Müzik Teorisi

– Müzikoloji

– Opera

– Opera ve Konser Şarkıcılığı

– Ses Eğitimi Bölümü

– Şan

– Şan ve Opera

– Temel Bilimler Bölümü

– Türk Halk Müziği

– Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)

– Türk Halk Oyunları

– Türk Musikisi

– Türk Müziği

– Türk Sanat Müziği

Müzik Bölümü / Anabilim Dalları

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün İlgili Anabilim Dalları;

– Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı

– Müzik Toplulukları Anasanat Dalı

Müzik Bölümü/Anabilim dalları

1 1 1 1 4
Plastik Sanatlar Heykel

Plastik Sanatlar

1 1 1 1 4
Rusça Rus Dili ve Edebiyatı

Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü

1 1 1 1 4
Sanat Tarihi Sanat Tarihi Bölümü

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

1 1 1 1 4
Seramik ve Cam Teknolojisi Seramik

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam Tasarımı

Seramik Tasarımı

2 2 1 1 6
Tarih Tarih Bölümü 11 16 2 4 33
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 18 30 7 9 64
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Turizm İşletmeciliği

Turizm Rehberliği Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

2 2 1 1 6
Toplam 101 144 46 59 350

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim DMCA.com Protection Status