Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakkında Genel Bilgiler

0 149

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1993 yılında kurulmuştur ve Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinde bulunan Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunmaktadır. Fakülte CNN Türk’ün yapmış olduğu anket sonucunda %51’lik oranla, Türkiye’nin en iyi on Hukuk Fakültesi içinde yer almaktadır. % 51’lik oran ile “Türkiye’nin en prestijli hukuk fakültesi” ünvanına sahip olmuştur. Anket kriterlerinde; akademik kadro, kampüs koşulları, barınma ve burs imkanları, ÖSYM taban puanları, prestij, kuruluş tarihi, öğrenci sayısı ve online anket sonuçları-yorumları bulunmaktadır.

Anadolu Üniversite Hukuk Fakültesi Genel Görünüm

 

Fakültenin dekanı, Prof. Dr. Ufuk AYDIN,

Dekan Yardımcıları, Yrd. Doç Dr. Gökhan GÜNEYSU ve Yrd. Doç. Dr. Nazmiye ÖZENBAŞ BOYDAĞ,

Fakülte Sekreteri ise Necati BAYRAM’dır.

 

YÖKSİS verilerine göre fakültede kayıtlı olan 2 profesör, 7 doçent, 25 de yardımçı doçent bulunmaktadır.

 

Fakülteden mezun olan öğrenciler, hukuk ile ilgili kavramlara ileri derecede sahipken, belli kıstaslar sonucu hukuk danışmanı, avukat, hakim, savcı gibi nitelikli vasıflara ulaşabilecek düzeye ulaşabilmektedirler.

 

Fakülteden son üç yılda mezun olan öğrenci sayısı 670’tir. Bunlardan 312’si erkek, 358’i kız öğrencileri oluşturmaktadır. Fakülte 2016-2017 öğrenim döneminde TM3 alanından taban puan 440,412, tavan puan ise 474,050 üzerinden öğrenci almıştır. YÖKSİS’ten alınan verilere göre 2016-2017 öğrenim yılında kayıtlı olan öğrenci sayısı 1898’dir ve öğrencilerin 6’sı yabancı uyruklu öğrencidir. Yine YÖKSİS istatistiklerine göre 2016-2017 yılında yerleşen öğrencilerin diploma not ortalaması 84.5’tir. 2014 yılında farklı bir üniversiteden yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı 16 iken 2015 yılında bu rakam 52’ye yükselmiştir. Hukuk Fakültesi’nden farklı bir üniversiteye giden öğrenci sayısı ise 2014 yılında 9, 2015 yılında ise 10’dur.

Hukuk Fakültesinden Mezun Olan Öğrencilerin Alan Yeterlilikleri

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler,

-Yazılı kaynaklar aracılığı ile hukuk konusunda özgün verilere ulaşır.

– Hukuk uygulamasında ortaya çıkan sorunları nitelendirebilecek seviyededir.

– Yargı kararlarından, mevzuat metinlerinden faydalanarak ortaya çıkan sorunları çözebilmektedir,

– Hukuk alanında depolamış olduğu veriler sayesinde hukusal bir konuya eleştiri yapabilmektedir.

– Herhangi bir yabancı dili kullanarak ( Avrupa Dil Portföyü B) meslektaşı ile iletişim kurabilir.

– Hukukçu olmanın gereklerinden olan anlayış, objektiflik ve adalet değerlerine sahiptir.

– Yaşam boyu öğrenmeye açık olma konusunda kendini geliştirmiştir.

– Kendi sorumluluğu dahilinde faaliyet gösteren kişilerin kendisini geliştirmesi yönünden destekleyici ve yönlendiricidir.

– Hukuk konusundaki bilgi birikimini toplumdaki bireylere empoze ederek, toplumda adalet ve ahlakın gelişmesi konusunda büyük rol oynar.

Hukuk Fakültesi Öğrenim Sistemi

Fakültede kredili sistem ile eğitim yapılmaktadır. İsteyen öğrenciler Fransızca, İngilizce ve Almanca yabancı dilleri üzerinden hazırlık sınıfında öğrenim görebilmektedir. Sınavlar vize ve final şeklinde gerçekleştirilirken, klasik ve çoktan seçmeli sınav sistemleri ile eğitim yapılmaktadır. Bunların yanında performans ödevi, staj, ürün değerlendirme gibi etmenler de mevcut olabilmektedir. Öğrencinin yıl sonu ortalaması, sınıf atlayabilmesi için 2.00 altında kalmamalıdır. Harf notu uygulaması kullanılmaktadır. Mezun olma şartı ise öğrencinin 8 yarıyıl sonunda 240 ECTS kredisini tamamlamış olmasıdır. FF, YZ veya DZ notunun bulunmaması gerekmektedir.

Yıllık ve Dönemlik Zorunlu Dersler ve Ders Sistemi

Hukuk Fakültesi 1. sınıfın 1. yarıyılında; Almanca, Fransızca, Medeni Hukuk I, Anayasa Hukuku I, Hukuk Başlangıcı I, Roma Hukuku I, İktisat I, İngilizce I, Türk Dili I,

 

Hukuk Fakültesi 1. sınıfın 2. yarıyılına; Almanca II, Temel Bilgi Teknolojisi, Fransızca II, Medeni Hukuk II, Anayasa Hukuku II, Hukuk Başlangıcı II, Roma Hukuku II, İktisat II, İngilizce II, Türk Dili II,

 

Hukuk Fakültesi 2. sınıfın 1. yarıyılında; Borçlar Hukuku I, Ceza Hukuku I, Devletler Umumi Hukuku I, İdare Hukuku I, Türk Hukuk Tarihi, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi,

 

Hukuk Fakültesi 2. sınıfın 2. yarıyılında; Borçlar Hukuku II, Ceza Hukuku II, Devletler Umumi Hukuku II, İdare Hukuku II, Kamu Maliyesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II,

 

Hukuk Fakültesi, 3. sınıfın 1. yarıyılında; Ceza Hukuku III, Borçlar Hukuku III, Eşya Hukuku I, Ticari işletme Hukuku, Medeni Usul Hukuku I, Vergi Hukuku I, Hukuk Felsefesi, Kıymetli Evrak Hukuku,

 

Hukuk Fakültesi 3. sınıfın 2. yarıyılında; Ceza Hukuku IV, Borçlar Hukuku IV, Eşya Hukuku II, Medeni Usul Hukuku II, Vergi Hukuku II, Hukuk Sosyolojisi, Ortaklıklar Hukuku,

 

Hukuk Fakültesi 4. sınıfın 1. yarıyılında; Ceza Usul Hukuku I, Genel Kamu Hukuku I, Adli Tıp, Sigorta Hukuku, İş Hukuku, İcra – İflas Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk I,

 

Hukuk Fakültesi 4. sınıfın 2. yarıyılında; Ceza Usul Hukuku II, Genel Kamu Hukuku II, Miras Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra – İflas Hukuku II, Uluslararası Özel Hukuk II gibi dersler yer almaktadır.

 

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra verilen tarihler arasında üniversitenin web sitesi üzerinden ders ekle – sil işlemlerini gerçekleştirirler. Her yarıyıl için 35 ECTS’lik ders seçimi yapmaları gerekmektedir. Üstten ders almak isteyen öğrenciler ise kredilerini 45 ECTS’ye tamamlayabilmektedirler.

Sınıf Geçme – Vize Final Puanlama Sistemi

Öğrenciler fakülteye kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, isterlerse hazırlık okuyabilecekleri gibi, hazırlık sınıfından muaf olabilmek için yabancı dil sınavına girebilmektedir. İki yıl boyunca hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilmektedir. Sınav tarihleri on beş günü geçmemek kaydıyla öğrencilere önceden bildirilmekte ve tüm derslerin sınav yeri ve tarihi öğrenci portalında yayınlanmaktadır.

 

Dönemlik not ortalaması 3.50 üzerinde olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise “Onur Öğrencisi” olarak nitelendirilmektedir. Disiplin cezaları olan öğrenciler bu not ortalamalarından birine dahil olsa dahi, Onur ya da Yüksek Onur Öğrencisi olmaya hak kazanamaz.

 

Vize sınavında alınan notların yıl sonuna etkisi %30, dönem sonu sınavının (final) etkisi ise %70’tir. Bunlar dışında performans ödevleri, stajlar, proje vb gibi uygulamaların yüzdelik etkisi senato kararına bağlıdır.

 

Bütünleme Sınavı

 

Başarılı olamayan öğrenciler için yaz okulu başlatılması, bütünleme sınavının açılması gibi konular her yıl senato kararına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Öğrencilerin yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurularak planlama sağlanır. Ek sınav hakkı genellikle bütün yarıyıllarda başarı göstermiş ancak; sekizinci yarıyılda başarısız olan öğrenciler için tanınan bir haktır. Öğrenci, 8. yarıyılda başarısız olduğu takdirde danışmanı ile yapacağı görüşme sonrasında mümkün görülürse senatoya başvuruda bulunup mezun olabilmek için ek sınav talebinde bulunabilmektedir. Ek sınav, senatonun öğrencinin durumunu incelemesi sonucu vereceği karara bakılarak verilebilir/verilmez.

 

Öğrenci Yurt ve Burs İmkanları

 

Fakülteye kesin kayıtları belli olan öğrenciler kayıt yaptırmadan önce KYK’ya yurt ve burs başvurusunda bulunabilmektedir. Maddi durum, ailede bulunan varlıklar, öğrencinin sigortalı bir işte çalışıyor olup olmadığı, ailede çalışan kişi sayısı gibi faktörler yurt ve burs başvurularının sonucunu etkilemektedir. Şehit ve gazi yakınlarına öncelik verildiği gibi, maddiyattan yoksun olan öğrenciler de yararlandırılma konusunda ilk sıralarda yer almaktadır.

 

Eskişehir’de erkek ve kız öğrencilerin barınabileceği KYK yurdu bulunmaktadır. Emine Hatun Kız Öğrenci Yurdu, Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu, Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu, Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu, Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu, Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu; Taptuk Emre Erkek Öğrenci Yurdu, Yunus Emre Erkek Öğrenci Yurdu, Dursun Fakıh Erkek Öğrenci Yurdu ve Sivrihisar Erkek Öğrenci Yurdu KYK’ya ait yurtlar arasında yer almaktadır.

 

KYK yurtlarından yararlanamayan öğrenciler kendilerine uygun özel yurtlarda da barınabilmektedir. Tek ya da çok kişilik oda sayısı mevcut olan özel yurtlar bulunmaktadır. Genellikle ilk senelerini bitiren öğrenciler, fakültede anlaşabildiklerini düşündükleri kişilerle ikinci senelerinde birlikte ev de tutmaktadır.

 

KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için de yine ailenin maddi durumu, varlığı vs gibi etkenler göz önüne alındığından dolayı burstan yararlanamayan öğrenci sayısı da çoktur. Bu öğrenciler öğrenim kredisinden faydalanabilmektedir. 2016-2017 öğrenim yılında KYK Burs ve KYK Öğrenim Kredisi 425.00 TL olarak belirlenmiş, Ekim ayı itibariyle hakedilen burs ve öğrenim kredisi Ocak ayı itibariyle 1200,00 TL şeklinde ödenmiş, şubat ayı itibariyle ise aylık 425 TL olacak şekilde üniversite tarafından Ziraat Bankası’nda açılan öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

 

Burs hakeden öğrenciler devamsızlık yaptığında ya da yıl veya dönem sonunda başarısız olduğunda bursları kesilmektedir. Kesilen burslar öğrencinin onayı doğrultusunda öğrenim kredisine çevrilmektedir. Öğrenim kredisi okulun mezuniyet şartları göz önünde bulundurulduğunda sene kaybı yaşamaksızın mezuniyeti takip eden seneden iki yıl sonra geri ödenmeye başlar. Öğrenim kredisi ve burs öğrenim süresi kadar alınabileceği gibi, devlet tarafından daha fazlası ödenmez.

 

Sosyal Yaşam

 

Hukuk Fakültesi’nin bulunduğu Yunus Emre Kampüsü, sosyal aktivite bakımından kendi içinde hemen hemen kentleşmiş bir yapıya sahiptir. İçinde pek çok kafe, lokanta, oyun salonu, spor alanları, kültürel aktivite merkezleri bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi’ne ait kapalı olimpik yüzme havuzundan da öğrenciler faydalanabilmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğrenci-işçi kategorisinde her öğrenim yılının başında alımlar yapılmaktadır. Bu fırsatlar üniversitenin öğrencilerine maddi kazanç sağlama konusunda vermiş olduğu imkanlar dahilindedir.

Eskişehir halkının yüksek bir bölümünü üniversite öğrencileri oluşturduğundan, şehir planlaması da öğrencilere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Adalar denilen bölgede bulunan sayısız kafe, kafelerde düzenlenen genel kültür yarışmaları, spor alanları, ulaşımın genellikle üniversite yönünde sağlanması,… gibi faktörler öğrenciye verilen değerin de kanıtıdır.

Üniversite çatısında belli üniversite toplulukları bulunmaktadır. Bunların içerisinde Akut Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Anadolu Robot Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Bilgi ve Zeka Oyunları Kulübü, Bilgisayar Kulübü, Bilim ve Teknoloji Kulübü, Dans Kulübü, Caz Kulübü, Doğa Sporları Kulübü, Doğa – Çevre Kulübü, Düşünce ve Hukuk Kulübü, Edebiyat Kulübü, Erasmus kulübü, Endüstri ve Verimlilik Kulübü, Felsefe Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Havacılık Kulübü, İletişim Kulübü, Karikatür Kulübü, Girişimcilik Kulübü, Kentsel Gelişim Kulübü, Kızılay Kulübü, Marketing Anadolu Kulübü, Moda Tasarımı Kulübü, Müzik Kulübü, Rock Kulübü, Plastik sanatlar Kulübü, Sualtı Kulübü, Sanat Kulübü, Sosyal Medya Kulübü, Tarih Kulübü, Yapı Kulübü, Turizm ve Gezi Kulübü, Yeşilay Kulübü ve Yönetim ve Gelişim Kulübü yer almaktadır.

Kulüplere üye olabilmek için ilgili bölümde öğrenim görme zorunluluğu bulunmadığından, öğrencilerin farklı bölümlerle fikir alışverişinde bulunabilmesi, hobi edinebilmesi açısından etkilidir. Öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen bu kulüpler, diğer kulüplerle ortak faaliyetlerde bulunmaktadır.

Düşünce ve Hukuk Kulübü

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuş olan bu kulüp, üniversiteden mezun olmuş hukukçuların da desteğiyle çeşitli faaliyetler göstermektedir. Seminerler, doğa yürüyüşleri, projeler, piknikler ve buna benzer pek çok faaliyette hukuk insanı olarak nitelendirilen kişilerin de kariyer hikayelerinden beslenip kendi geleceklerine ışık tutma şansına sahiptir.

 

Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2016 2017 TIKLAYIN

DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2016-2017 TIKLAYIN

Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2017-2018 TIKLAYIN

Özel Hukuk Fakültesi Ücretleri 2016-2017 TIKLAYIN

 

Bu yazının tüm hakları Adaletciler.Net’e aittir. “www.adaletciler.net” biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.

 

Adaletciler.Net

 

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com