Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakkında Genel Bilgiler

0 119

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5 Kasım 1925 tarihinde Atatürk’ün yapmış olduğu açılış töreni ile “Ankara Adliye Hukuk Mektebi” adıyla kurulmuştur. Fakülte, Türkiye’nin tarihi yönden önemli hukuk fakültelerinden biridir. Ankara’nın Cebeci semtinde bulunan fakülte, 83 yıldır eğitim vermektedir ve Cebeci Kampüsü içinde yer almaktadır. Bu fakültenin kurulması Atatürk açısından “Hukuk Devrimi”nin başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumu olarak eğitim vermeye başlaması, tarihi yönden öneminin kanıtıdır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı; Prof. Dr. Muharrem ÖZEN,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlık Özel Kalemi; Özlem ŞAHİNGÖZ ve Dilek ÇOBAN,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcıları; Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN ve Doç. Dr. Süleyman YILMAZ,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı Özel Kalemi; Neriman KUMKALE,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakiültesi Sekreteri; Hayriye ÇELİKSOYDAN ÖZDEMİR’dir.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 25 profesör, 15 doçent, 23 adet de yardımcı doçent bulunmaktadır.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, TM3 puan türü ile, 2016-2017 öğretim yılında 469,388 taban, 525,833 tavan puan ile öğrenci alımı yapmıştır. Fakültede 2016 YÖKSİS verilerine göre 4268 öğrenci bulunmaktadır. Programda kayıtlı 78 yabancı öğrenci bulunmaktadır. Fakülte son üç yılda yine YÖKSİS verilerine göre 2722 mezun vermiştir. Yatay geçiş ile farklı bir üniversiteden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine dahil olan öğrenci sayısı 2014 yılında 50, 2015 yılında 56 iken; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yine farklı bir üniversiteye dahil olan öğrenci sayısı 2014 yılında 17, 2015 yılında 27’dir. Fakülteye Erasmus Programı ile dahil olan öğrenci sayısı 7, Farabi Değişim programı ile dahil olan öğrenci sayısı ise 11’dir. (19.12.2016 YÖKSİS)

 

2012 yılından beri devamlı olarak anketler sonucu Türkiye’nin en iyi Hukuk Fakültelerini belirleyen ehukuk.org’un yapmış olduğu anket sonucunda Ankara Üniversitesi 100’lük oran üzerinden 73 puan ile Türkiye’nin en iyi ikinci hukuk fakültesi seçilmiştir. Anket kriterleri içinde akademik kadro, barınma, kampüs, öğrenci sayısı, fakülte kuruluş tarihi, prestij, ÖSYM taban puanları gibi etmenler yer almaktadır. Anketler sonucunda “En iyi kadroya sahip olan Hukuk Fakültesi” ünvanına sahip olmuştur.

 

Programdan mezun olan öğrenciler Hakim, savcı, avukat ünvanı ile görev yapmaktadır. Savcı ve hakim ünvanı, açılan belli sınavlar sonucu istenilen derece sağlandıktan sonra verilmektedir. Mezun olan öğrenciler “Avukat” sıfatıyla serbest avukatlık yapabilecekleri gibi, Hukuk Danışmanı olarak da çalışabilmektedir.

 

Programın Gereklilikleri

 

İyi bir hukukçu olmak, objektif olmayı, analitik becerilere sahip olmayı, yaratıcılığa sahip olmayı, kişinin araştırma yönünün kuvvetli olmasını, iletişim becerilerinin kuvvetli olmasını, azimli olmayı, etkili konuşma yapabilmeyi, yüksek ikna kabiliyetine sahip olmayı, sürekli olarak eğitime açık olmayı, okuduğunu anlayabilmeyi, kişinin yazma becerilerinin kuvvetli olmasını, dışa dönük olmayı ve düzgün diksiyona sahip olmayı gerektirmektedir.

 

Mezuniyetten Sonra Edinilen Beceriler

 

Kişi, yazılı kaynaklar aracılığı ile hukuk konusunda özgün verilere ulaşır, herhangi bir yabancı dili kullanarak ( Avrupa Dil Portföyü B) meslektaşı ile iletişim kurabilir, hukukçu olmanın gereklerinden olan anlayış, objektiflik ve adalet değerlerine sahiptir, hukuk konusundaki bilgi birikimini toplumdaki bireylere empoze ederek, toplumda adalet ve ahlakın gelişmesi konusunda büyük rol oynar ve hukuk uygulamasında ortaya çıkan sorunları nitelendirebilecek seviyededir.

 

 

DGS ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Öğrenciler belirli programlardan belli fakültelere dikey geçiş yapabilme imkanına sahip olduklarından dolayı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi de DGS ile öğrenci alımı yapmaktadır. Üniversitelerin örgün olan Adalet, Adalet Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Fakültesi Adalet ve Adalet Meslek Eğitimi programlarından mezun olan öğrenciler DGS ile Hukuk bölümüne yeterli puanı sağladıkları takdirde geçiş sağlayabilmektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016 – 2017 ÖSYM verilerine göre taban 324,559, tavan 344,128 eşit ağırlık puan türünden 35 kontenjanlık öğrenci alımı yapmaktadır.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenim Sistemi

 

Fakülte örgün ve ikinci öğretim şeklinde eğitim vermektedir ve kredili sistem kullanılmaktadır. Programdan mezun olabilmek için 8 yarıyıl sonunda 240 ECTS tamamlanmış olması gerekmekte, FF, YZ ve DZ not bulunmaması gerekmektedir. Öğrenciler kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra her bir yarıyıl için maksimum 35 kredi olmak üzere ders seçimi gerçekleştirmektedir. Üst sınıftan ders almak isteyen öğrenciler maksimum 45 olacak şekilde 10 kredilik ders daha ekleyebilmektedir. Sınavlar dönem sonu ve yıl sonu sınavı olarak gerçekleştirilmektedir. Sınavlar test veya çoktan seçmeli sınav biçimindedir. Yıl içinde öğrencilerin performansının değerlendirilmesi, proje, ev ödevi, uygulamalı dersler, staj gibi faktörlere de bağlıdır. Fakültede hazırlık sınıfı bulunmaktadır ancak; hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler hazırlık sınıfı okumaktadır. Hazırlık sınıfında edinilen not ortalaması 8 yarıyılın sonunda gerçekleştirilen not ortalamasına dahil edilmektedir.

 

Öğrencinin not ortalaması hesaplanırken, dönem sonu sınavının (vize) %30’u, yıl sonu sınavının (final) %70’lik kısmı ortalamayı etkilemektedir. Yaz okulu ya da bütünleme sınavının o öğrenim döneminde açılıp açılmayacağı senatoya bağlıdır. Yıl sonunda üniversitenin web sitesinde yaz okulu ve bütünleme sınavı duyuruları yapılmaktadır.

 

Öğrencinin yıl sonunda sınıf atlayabilmesi için 2.00 not ortalamasının altında kalmaması gerekmektedir. Not ortalamasına ulaşamayan öğrenciler sınıf tekrarı yapmaktadır. Öğrenciler mezun olduklarında “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

 

Dört Yıllık Dönemde Okutulan Dersler

 

Fakültede 8 yarıyıl boyunca okutulan dersler şu şekildedir: Hukuk Başlangıcı, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İktisat, Türk Dili, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Siyasi Tarih, İşletme Ekonomisi, Mantık, Uygarlık Tarihi, Felsefe, Yabancı Dil I, Genel Muhasebe I, Sosyoloji, Türk Anayasal Tarihi, Yargı Örgütü, Hukukçular İçin İngilizce II, Toplum Psikolojisi, Yabancı Dil II, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Kamu Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Kamu Maliyesi, Genel Kamu Hukuku/Genel Devlet Teorisi, Roma Kamu Hukuku, Finansal Yönetim, Avrupa Birliği Ekonomisi, Genel Muhasebe II, Parlamento Hukuku, Yabancı Dil III, Kriminoloji, Çalışma Ekonomisi, Pandekt Hukuku, Türk Hukukuna Giriş II, Anayasa Yargısı, Finansal Piyasalar, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, Yabancı Dil IV, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Medeni Usul Hukuku, Vergi Hukuku, Eşya Hukuku, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Ticaret Hukuku, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Felsefesi, İdari Yargılama Usulü, Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Çocuk Hukuku, Avukatlık ve Noter Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası İktisadi ilişkiler, Karşılaştırmalı Hukuk, Hukukta Kaynaklar ve Problem Çözme, Rekabet Hukuku, Orman Hukuku, Toprak Hukuku, Spor Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Çevre Hukuku, Telekomünikasyon Hukuku, Türk – Avrupa Birliği İlişkileri (Hukuki Boyut), Common Law’a Giriş, Genel Kamu Hukuku/İnsan Hakları, İcra-İflas Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku Hukuku, Miras Hukuku, Adli Tıp, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Yeni Sözleşme Türleri, Fikri Haklar, Türkiye Ekonomisi, Sağlık Hukuku, Milletlerarası Ticari Tahkim, Avrupa Birliği Maddi Hukuku, Sosyal Sigortalar Hukuku, İktisadi Düşünceler Tarihi, Adli Yazışma, Tüketicinin Korunması Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Türk Dış Ticaret Hukuku, Avrupa Özel Hukuku, İletişim Hukuku, Para Hukuku ve Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku.

 

 

 

Öğrenci Yurt ve Burs İmkanları

 

Fakülteye kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıtlarını yaptırıken Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’na burs veya yurt başvurusunda bulunabilmektedir. KYK öğrencilere yurt ve burs hakkı verirken; öğrencinin sigortalı olarak çalışıp çalışmadığı, ailesinde okuyan öğrenci sayısı, ailesinin mal varlığı, ailesinde sigortalı olarak çalışan kişi sayısı gibi faktörler göz önünde bulundurduğu faktörler arasındadır. Şehit ve gazi yakınları burs verilen öğrenciler arasında öncelik taşımaktadır. Burstan ve yurttan faydalanamayan öğrenciler özel yurtlarda barınabilirken, burs yerine öğrenim kredisine de başvurabilmektedir. 2016-2017 Öğretim yılı çerçevesinde aylık burs ve öğrenim kredisi 425,00 TL olarak belirlenmiştir. Öğrencilere, üniversitenin kendileri için Ziraat Bankası’ndan açtıkları banka hesaplarına aylık olarak burs ve öğrenim kredileri devlet tarafından yatırlımaktadır.

 

Hakedilen burs, öğrenci devamsızlık yaparsa öğrenim kredisine çevrilir. Burs almaya devam eden, yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin bursları devlet tarafından kesilir. Kesilen burs öğrencinin isteğine bağlı olarak öğrenim kredisi olarak alınmaya devam edilebilir. Burs, devlet tarafından hibe edilen bir paradır ve geri alınmaz ancak; öğrenim kredisi sene kaybı yaşamadan mezun olunan seneden iki yıl sonra aylık taksitler şeklinde geri ödenir.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin barınabileceği pek çok özel yurt bulunurken, KYK yurtları da yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra Ankara Üniversitesi’ne ait bir tesis olan “Milli Piyango Öğrenci Evi” öğrencilere barınma konusunda büyük katkı sağlamaktadır. 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Milli piyango Öğrenci Evi, 300 öğrenci odasına sahiptir. Vehbi Koç Erkek Öğrenci Yurdu ve Cumhuriyet Öğrenci Evi de yine Ankara Üniversitesi’ne ait barınma tesisleri arasında yer almaktadır.

 

 

Ankara Üniversitesi’nin geleceğin güvencesi gözüyle bakmış olduğu öğrencilerine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın da desteği ile vermiş olduğu burslar da bulunmaktadır.

 

Ankara’daki KYK Yurtları

 

Başkent Yurdu, Şerife Bacı Yurdu, Yunus Emre Yurdu, Ankara Hacı Bayram Veli I Öğrenci Yurdu, Güvenlik Yurdu, Kocatepe Yurdu, Cebeci Erkek Yurdu, Seyran Yurdu, Cebeci Kız Yurdu, Halide Edip Adıvar Yurdu, Dikimevi Yurdu, Tahsin Banguoğlu Yurdu, Mahmut Nedim Zabci Yurdu, Yenişehir Yurdu, Nenehatun Yurdu, Emine Şerif Hanım Öğrenci Yurdu, Fatma Hanım Öğrenci Yurdu, Çubuk Ulubey Öğrenci Yurdu, Kalecik Yurdu, Polatlı Yurdu, Şereflikoçhisar Yurdu, Mehmet Akif Yurdu, Gazi Yurdu, Zübeyde Hanım Yurdu, Beştep Yurdu, Gölbaşı Kız Yurdu, Atatürk Yurdu, Bağlıca Öğrenci Yurdu

 

Sosyal Yaşam

 

Ankara Üniversitesi’nin kendi bünyesinde oluşturduğu pek çok öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bu kulüpler sayesinde öğrenciler kişisel gelişimlerini sağlayabilmekte, kulüpler arası etkinlikler gerçekleştirerek keyifli vakit geçirebilmektedir. Öğrenci kulüpleri arasında Drama Grubu, Heykel Topluluğu, Fotoğraf Kulübü, Matematik Topluluğu, Finans Kulübü, Gezi Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü, Hukuk Kulübü gibi pek çok kulüp ve topluluk bulunmaktadır.

 

Tüm bunlar dışında üniversite kampüsü içinde bulunan kafeler, spor salonları, yüzme havuzları, lokantalar da sosyal yaşam açısından etkilidir. Üniversitede pek çok ünlü müzik grubunun katılımının gerçekleştiği bahar şenlikleri her yıl düzenlenmektedir. Pek çok öğrencinin katılım gerçekleştirdiği bu şenlikler, öğrencilerin motivasyonu açısından etkilidir.

 

Ankara Üniversitesi Çağdaş Hukukçular Topluluğu

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu bu topluluk, kişilere adalet duygusu yüklemeyi, olaylara objektif bakabilmeyi, eleştirel olmayı, hukukçu olabilmenin gerekliliklerini yerine getirebilmeyi hedeflemiştir. Düzenledikleri pek çok organizasyon ve seminer ile Ankara Üniveritesi Hukuk Fakültesi’nden daha önce mezun olmuş ünvan sahibi kişilerin de deneyimlerini göz önünde bulundurarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar.

 

Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2016 2017 TIKLAYIN

DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2016-2017 TIKLAYIN

Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2017-2018 TIKLAYIN

Özel Hukuk Fakültesi Ücretleri 2016-2017 TIKLAYIN

 

Bu yazının tüm hakları Adaletciler.Net’e aittir. “www.adaletciler.net” biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.

 

Adaletciler.Net

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com