AÖF 2015-2016 Öğretim Yılında Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu

AÖF 2015-2016 Öğretim Yılında Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu

2015-2016 öğretim yılında

 • ÖSYS Yeni Kayıt
 • Af (6353 ve 6569 sayılı Kanun)*
 • İkinci Üniversite**
 • Ek Yerleştirme

kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin,

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
 • Türk Dili I – II
 • Yabancı Dil I – II
 • Temel Bilgi Teknolojileri I – II

ders/dersleri için ders transferi ve muafiyet başvuruları 28 Eylül – 3 Ekim 2015*** tarihleri arasında yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen ders/dersleri  alıp başaran ve muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler;

I. AŞAMA www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısından T.C. Kimlik Numarası veŞifresi**** ile giriş yaparak “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasındadoldurarak internet başvurusunu tamamlamalıdır.

II. AŞAMA: Muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgelerini 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında  AÖF Bürosuna teslim etmelidir. Muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgeleri teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencinin ders transferi ve muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.

DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET TALEP ETTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENİM DURUMU DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mezun*****
 • Diploma Aslı ya da Onaylı Fotokopisi
 • Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Onaylı Fotokopisi

belgelerinden herhangi biri

Kayıtlı
 • Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi)
Kaydı Silinmiş
Lisans Programından Kaydını Sildirerek Önlisans Diploması Almış
 • Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, alıp başarılı oldukları ders/derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış ya da mezun olmuş öğrencilerin kayıtlı olduğu programdaki muafiyet işlemleri, ilgili Fakülte tarafından yapılır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM Öğrenci Numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrenciler, muafiyet işlemleri için 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında AÖF Bürosuna başvuracaklardır.

DUYURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

* 2015-2016 öğretim yılında Af (6353 ve 6569 sayılı Kanun) kapsamında kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerden muafiyet talep edilen ders/dersler için ders ekle işlemi olanların (Baraja takıldığı için ders ekleyemeyen ya da 45 AKTS’yi geçtiği için ders ekleyemeyenler); gerekli muafiyet belgesi, hangi derslerden muafiyet talep ettiğini ve hangi dersler için eklemek istediğini gösteren bir dilekçe ile 3 Ekim 2015 tarihine kadar AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

2015-2016 öğretim yılında Af (6353 ve 6569 sayılı Kanun) kapsamında kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerden muafiyet talep edilen ders/dersler için ders ekle işlemi olmayanlar, muafiyet başvurularını 28 Eylül – 3 Ekim 2015tarihleri arasında yukarıdaki duyuruya göre yapacaktır.

** İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırıp, 2015-2016 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kayıtları sırasında mezuniyet belgesini(Diploma Aslı ya da Onaylı Fotokopisi, Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Onaylı Fotokopisi belgelerinden herhangi birini) AÖF Bürosuna teslim eden öğrencilerin; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısından “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında doldurması yeterlidir.

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırıp, kayıtlar sırasında mezuniyet belgesini AÖF Bürosuna teslim eden ve Öğrenci Sayfasında Muafiyet İşlemleri Panelinde mezuniyet bilgisi, sistemde bulunan ve ekranda bu durum ile ilgili uyarı yer alan öğrencilerin; Öğrenci Sayfasında muafiyet başvurusunu tamamladıktan sonra AÖF Bürolarına ayrıca herhangi bir belge teslim etmesine gerek yoktur. Bu durumdaki öğrencilerin, Muafiyet İşlemleri menüsündeki en son onay verdiği bilgilere göre muafiyet işlemi yapılacaktır.

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırıp, kayıtlar sırasında mezuniyet belgesini AÖF Bürosuna teslim etmediği halde Öğrenci Sayfasında Muafiyet İşlemleri Panelinde mezuniyet bilgisi yer alan öğrencilerin, muafiyet işlemlerinin iptal edilmemesi içinwww.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısından “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları doldurduktan sonra muafiyet için gerekli belgesi ile 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

*** 3 Ekim 2015 Cumartesi günü AÖF Büroları açık olacaktır.

**** Kayıtlar sırasında AÖF Bürosundan Şifre alınmaması, şifrenin unutulması ya da kaybedilmesi gibi durumlarda AÖF bürosuna bizzat başvurularak yeni şifre alınabilmektedir.

Ayrıca; öğrenciler şifrelerini,

 • 0850 200 46 10-19 (10 hat) ve 444 10 26 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemlerimizdeki kayıtlı cep telefonu numaraları ile aramaları halinde

ya da

 • www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” sayfasından

alabilmektedirler.

Şifreniz size özel olup diğer şahıslara vermeniz hâlinde doğacak sorumluluk size aittir.

***** Öğrenci Sayfasında Muafiyet İşlemleri Panelinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezun” bilgisi, sistemde bulunan ve ekranda bu durum ile ilgili uyarı yer alan öğrencilerin; Öğrenci Sayfasında muafiyet başvurusunu tamamladıktan sonra AÖF Bürolarına ayrıca bir belge teslim etmesine gerek yoktur. Bu durumdaki öğrencilerin, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısından “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında doldurması yeterli olup, Muafiyet İşlemleri menüsündeki en son onay verdiği bilgilere göre muafiyet işlemi yapılacaktır.

UYARILAR

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ve Temel Bilgi Teknolojileri I – II ders/dersleri dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri kabul edilmez.
 • Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan öğrenciler muafiyet başvurusunda bulunamaz.Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen ders/dersleri alıp başaran öğrenciler, muafiyet başvurusunda bulunabilir.
 • Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler (Bir Meslek Yüksek Okulundan ya da bir önlisans programından mezun olup kayıt yaptıran), yukarıda adı geçen ders/derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin adı geçen ders/derslerin muafiyeti için ayrıca başvuruda bulunmasına gerek yoktur.
 • Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında muafiyet talebinde bulunması halinde, muafiyet başvurusu kabul edilmez.
 • 2014-2015 öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin 2015-2016 öğretim yılı Güz Dönemi için muafiyet başvuruları, 6-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. 2014-2015 öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri için bir sonraki ilan edilen tarihler arasında başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • 2015-2016 öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrencilerin muafiyet başvurularını 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında yapması gerekmektedir. Bu tarihler dışında yapılan muafiyet başvuruları, 2015-2016 öğretim yılı Güz Dönemi için kabul edilmeyecektir. 2015-2016 öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrencilerin de muafiyet işlemleri için bir sonraki ilan edilen tarihler arasında başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Bir sonraki muafiyet başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgi, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde “Duyurular” bağlantısında yayınlanacaktır.
 • Muafiyet için gerekli belgeler AÖF Bürosuna teslim edilene kadar 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında Öğrenci Sayfasında muafiyet işlemlerinde değişiklik/iptal işlemi yapılabilir. Ancak belge teslim edildikten sonra değişiklik/iptal talepleri kabul edilmeyecektir.Muafiyet değişiklik/iptal işlemi, muafiyet işlemlerinin yapıldığı dönem içerisinde yapılabilir, sonraki dönemlerde değişiklik/iptal talebinde bulunulamaz.
 • Muafiyet başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin muafiyet sonucu, başvurular bittikten sonra 45 (kırkbeş) gün içerisinde açıklanacaktır. Bunun haricinde, muafiyet sonucu bireysel olarak açıklanamaz, bu yöndeki talepler kabul edilmeyecektir. Muafiyet sonuçlarının açıklandığı,www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında ilan edilecektir.
 • Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, 5 (beş) iş günü itiraz süresi vardır. Öğrencilerin, internet başvurusunda seçilen (işaretlenen) derslerin açıklanan muafiyet sonucuna itirazı var ise bu süre içerisinde AÖF bürosuna başvurarak, itiraz formunu doldurması gerekmektedir. İtiraz süresinden sonra yapılan muafiyet itirazları kabul edilmeyecektir.

DİKKAT

Muafiyet işlemleri, 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısında “Muafiyet İşlemleri” menüsünden yapılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ