ATA AÖF Online Sınav Uygulamasını Kaldırdı

0 31

Resmi Gazetede “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Açıköğretimde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan çalışma kapsamında; 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında yapılacak ve sınavların değerlendirilmesinde net doğru cevaplar dikkate alınacaktır.

Artık Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınavlarında online sınav uygulaması kalkmıştır.

Yönetmelik değişikliği aşağıdadır.

 

YÖNETMELİK
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi AçıköğretimFakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Ders başarı notunun hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim