AVUKATIN YANINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KIDEM TAZMİNATI

AVUKATIN YANINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KIDEM TAZMİNATI

Doktor, mühendis, avukat, sanatçı, mimar, serbest muhasebeci mali müşavir vb. serbest meslek erbabının  kazançları serbest meslek kazanç defteri üzerinden  tespit  edilerek kazançları belirlenmektedir.  Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanlara  serbest meslek erbabı denilmektedir. Bir kısım serbest meslek kazançlarında istisnalar mevcuttur.[1]  Örneğin, telif hakkı ve ihtira beratı kazanç istisnası.[2]

Serbest meslek erbabı kazanç temin etmemiş olsa dahi her yıl  1-25 mart tarihleri arasında yıllık beyanname vermek mecburiyetindedir.  Gelir vergisi  beyannamesi üzerinde  indirimlerin  yapılabilmesi için;  yıllık beyanname ile bildirilecek  bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta  belirlenen koşulları taşıması  zorunludur. (bkz. 2015 Serbest meslek kazançları vergi  rehberi, s.9, www.gib.gov.tr,)
Serbest meslek kazancından  indirim  konusu yapılabilecek hususlar aşağıda olduğu gibidir:
· Şahıs Sigorta Primleri
· Eğitim ve Sağlık Harcamaları
· Engellilik İndirimi
· Bağış ve Yardımlar
· Sponsorluk Harcamaları
· Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
· Başbakanlıkça veya BKK’ca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar
· Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar
· Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler
· EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdi ve Ayni Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları
· Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar
Serbest meslek  erbabı yanında çalıştırdığı personellerden  dolayı ödediği ücretleri serbest meslek kazanç defterine gider yazar.  Aynı şekilde serbest meslek erbabının  yanında fiilen  çalıştırdığı  ve fiili çalışma mukabilinde  eş veya çocuklarına  (18 yaşından  büyük  kimse) ödemiş olduğu ücretleri giderleştirebilir. (GVK md.67)  Örneğin bir serbest meslek  erbabı  yanında çalıştırdığı  eşine fiili çalışma mukabilinde bankadan  ödediği ücretleri, kıdem tazminatını, varsa ihbar tazminatını  fiili çalışma mukabilinde giderleştirebilir.  Kuşkusuz bu ödemelerin  SGK boyutu da dikkate alınmalıdır.  Ödemelerin ilgili mevzuat gereğince bankadan yapılması  esastır. (GVK md.68)
———————
[1] GVK md.18
[2] Ayrıntılı açıklamalar için bkz. ZENGİN Emre, “2014 takvim yılında elde edilen serbest meslek kazancının  tespitine ilişkin esaslar”, vergi dünyası dergisi, yıl:34, sayı:403, mart 2015, s.165-173
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim