Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ünite 3

0 100

1:Avukatın azli halinde müvekkilinin ödemesi gereken ücret tamamıdır.
2:Avukatlık ücreti tutarı dava veya hüküm olunacak şeyin değerinin en fazla % 25 kadardır.
3:Avukatın müvekkili tarafından kendisine verilen veya müvekkili namına aldığı mallar para ve diğer her türlü kıymetlileri avukatlık ücreti ve yaptığı giderler ödeninceye kadar kendi alacağı nispetinde elinde tutabilmesine hapis hakkı denir.
4:Avukatın vekalet görevini yerine getirme dolayısıyla uğramış olduğu zarar ve ziyanın giderilmesini talep hakkı 5 yıllık bir zaman aşımı süresine tabidir.
5:Üstlendiği işin gereğini yerine getirmek için gerekli olan dilekçeleri hazırlamak duruşmalarda hazır bulunmak avukatın statüsünden kaynaklanan yetkilerden kanun yoluna başvurma yetkisine girer.
6:Henüz gerçekleşmemiş veya henüz vadesi gelmemiş müstakbel giderlere ilişkin olarak avukata yapılan peşin ödemelere avans denir.
7:Avukatların kendisine intikal eden dava ve işlerde müvekkilleriyle karşı tarafı uzlaşmaya davet edilebilmesi avukatın statüsünden kaynaklanan uzlaştırma yetkisine girer.
8:Savunmanın hazırlanması bakımından gerekli olan yazıları ve belgeleri izne gerek olmaksızın müdafi sanığa verebilmesi avukatın statüsünden kaynaklanan yetki yazışma yetkisidir.
9:Avukatların gerek kendilerine gerekse Türkiye barolar birliği ve baro organlarındaki diğer görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmalarının yasak olması avukatın statüsünden kaynaklanan sır saklama yetkisine girer.
10:Üstlendiği işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat peşin aldığı ücretin tamamını müvekkile iade etmelidir.
11:Dosya evrakını tetkik yetkisi hazır bulunma yetkisi görüşme yetkisi avukatın statüsünden kaynaklanan yetkilerdir.
12:Sulh ,azil ,istifa hallerinde avukatın avukatlık ücreti hakkı vardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim