Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ünite 4

0 105

1:Belli bir işi takipten veya savunmadan kendi isteği ile çekilen avukatın bu işe ait vekalet görev durumunun vekil edilene tebliğinden itibaren 15 gün süreyle devam edebilir.
2:Avukat kendisine tevdi olunan evrakı vekaletin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.
3:Iztırar hali avukatın durumu sır saklama yükümlülüğü içerisinde yer alır.
4:Avukatın kural olarak üstlendiği işi bizzat yapmakla yükümlü olması avukatın sadakat yükümlülüğünün sonucudur.
5:Sadakat yükümlülüğü avukatın vekil edenine karşı olan diğer mesleki yükümlülüklerin temelini oluşturur.
6:Avukatın görevinin vekil edenin haklı talepleri dairesinde yürütmesi gerekliliğinin dayanağı avukatın vekil edenin talepleri dairesinde vekalet görevini yürütme yükümlülüğüdür.
7:Tevkil edilen avukat tevkil edilen avukatla birlikte üstlendiği vekalet görevinin gereğini yerine getirmek borcu altına girer.
8: Sırrın açıklanması vekil edenin rızası varsa sır saklama yükümlülüğünden kurtulmaktadır.
9:Avukatın özel yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmemesinin hukuki yaptırımı vardır.
10:Avukatın sır saklama yükümlülüğü vekalet görevi son bulduktan sonrada devam eder.
11:Avukat avukatlık ücreti yapmış olduğu giderler kendisine ödenmedikçe elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.
12:Avukatın vekil edenin kişisel menfaatlerini koruma işlevi hukuk ve yasalarla sınırlıdır .
13:uyuşmazlığa uygulanacak mevzuatı tespit yargıcının görevidir ama avukatın bu konudaki katkıları da çözüme yardımcı olur.
14:Avukatın statüsel yükümlülüklerinin başında bir büro edinmek ve baro levhasına yazılmaktır.
15:Avukat yargıçları ve diğer resmi mercilerde görevli olanları adli olmayan yollardan etkilenmemlidir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim