Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ünite 5

0 92

1:Avukatlık meslek kurallarına uyulmaması avukat açısından disiplin cezasına çarptırılır.
2:Avukatlık mesleği ile ilgili olarak konulmasında amacın daha çok mesleğe standart getirmek mesleğin öz disiplinini sağlamak olan kural avukatlık mesleki kurallarıdır.
3:Avukatın meslek itibari ticari itibar değildir cümlesi avukatlığın en çok avukatın kamusal yönüne vurgu yapmaktadır.
4:Avukat her ne olursa olsun kaba kuvvete başvuramaz.
5:büroda çok abartı dekor olması,iş sahiplerini etkileyecek şekilde asılmış fotoğraf,büronun çok dağınık veya kirli olması,büronun dinsel yada eğlence mekanlarının ortasında yer alması avukat bürosu ile ilgili olarak kural ihlaline neden olur.
6:Türkiye de barolar birliği ile ilgili baroların üstünde anayasal özerk bir yapı olarak ortaya çıkmıştır,baroların üzerinde bir denetim yetkisi vardır.
7:Avukatın adres değişikliği reklam niteliği taşımayacak biçimde ilan yoluyla duyurması avukatın kamuya sunduğu bilgi amacını aşmak olarak değerlendirilemez.
8:Stajyerin yükümlülükleri şunlardır :avukatla birlikte duruşmalara girmek avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak ,dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek ,baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmaktır.
9:Avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir.taraflar arsında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.
10:Avukat üstlendiği davayı zamanında açmalıdır müvekkilinin gecikmeden dolayı zarara uğramasına engel olmalıdır.
11:Avukat herhangi bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuna açıklayamaz.
12:Avukat adli mercilerde çalışan görevlilerle olan ilişkilerinde meslek onuruna ve ağır başlılığına uygun tutum ve davranışları korur.
13:Avukat hasım tarafın ancak avukatıyla görüşebilir.
14:Avukat taraflara tavsiyelerde bulunamaz ne şekilde tanıklık edecekleri veya hakim önünde nasıl hareket edecekleri hakkında talimat veremez.
15:Avukat müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü bunun bir teminat olmadığını belirtmek koşuluyla açıklayabilir.
16:Adli müzaheretle görülen işlerde başkaca işlere gösterilen özenle yürütülmelidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim