Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Ünite 6

0 125

1) “noterlik kelimesi” Latince nedir?

C) noterlik kelimesi latince notarus ‘dan gelir ve not tutan, suratle yazı yazan seri yazı yazan anlamına taşır.

2) noterlik müessesinin hukuk sistemi içindeki yeri nedir?

C) noterlik müessesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisini inceleyen bilim dalına noterlik hukuku denir.

4) noterliklerin kurulması kimin yetkisindedir?

C) noterlik’in kurulması adalet bakanlığının çerçevesindedir

5) noterliklerin yetki alanının belirlenmesinde akıbeti nedir?

C) noterlik yetki alanının belirlenmesinde noterlik kanunun’da görülen eksiklik, yetkisizlik bir noterlik yapılan işlemlerin akıbeti düzenleme bulunmamasıdır.

6) noterlik sınıflandırması noterlik kanunun 4 üncü maddesinde kaç sınıfa ayrılması öngörülmüştür?

C) Noterliklerin sınıflandırması 4 sınıfa ayrılması öngörülmüştür. İlk üç sınıf noterlik, her noterliğin yetki çerçevesi içindeki nüfus iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutularak sınıflandırılır.

7) Noterliğin özelliği nedir?

C) kamu hizmet özelliği, serbest meslek olma özelliği

8) Noterlikliğe kabul ve mesleğe girişte aranan nitelikler kaç tanedir ve nelerdir?

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

C) noterlik kanunu’da aranan nitelikler 13 tanedir bunlar şunlardır.

1) Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 21 yaşını bitirmiş ve 40 yaşından doldurmamış olmak

3) Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteler programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak

4) kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymiş olmamak.

5) 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesine göre devlet memurluğuna atanmaya engel bir mahkumiyeti bulunmamak,

6) kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, memur yahut avukat olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak

7) noterlik mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çerçevesince bilinmiş olmamak

8) noterlik ve noter stajyerliği ile birleşmeyen bir işle uğraşmamak,

9) mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak

10) iflas etmiş ise itibarı iade edilmemiş olmak, (hileli ve taksirli müflisler itibarı iade edilmiş olsa bile kabul olunmazlar),

11) hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak,

12) noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılcı malul olmamak

13) staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim