Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Ceza Hukuku Ünite 1

2 4.598

Ceza Hukukuna Giriş ve Ceza Kanunu
Ceza Hukuku: Failin kişiliğine göre değişebilen cezai sonuçlarla yasaklanan hukuka aykırı fiilleri öngören hukuk normlarının bütününden oluşan hukuk dalıdır.
*Hukuka aykırı fiil veya suç, modern ceza hukukunun vazgeçilmesi mümkün olmayan temelini oluşturur.
*Failin kişiliğinin nazara alınması modern ceza hukukunun insanileştirici özelliğini oluşturur.
*Suç ve suçlu birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
*Failin kişiliği cezai sonuçlarla ilgili olarak önemli bir rol oynar.
*Kişiliğe uydurulamayan ceza ödetici ,önleyici ve eğitici hedefe ulaşamaz.
*Ceza, sonuçlar esas itibariyle caydırma ve ıslah araçlarıdır.
*Günümüz hukuku yönünden ceza, sadece sosyal korumanın hizmetindeki bir kuvvet belirtisi değil, aynı zamanda toplumun gelişmesine de hizmet eden bir araçtır.
*Çağdaş devlet kamu düzeninin koruyucusu olmaktan öte toplumun eğiticisi ve yönlendiricisidir.
* Ceza hukuku üç ayrı anlayışta incelenebilir.
a- Baskıcı Ceza Hukuku: Mutlakiyetçi düzenlerdeki ceza hukukudur. Devletin doğru kabul ettiğini düşünce ayrıcalıklarına karşı korumaktır.
b-Ayrıcalıkcı Ceza Hukuku: Eşit olmayanlar arasında eşitliği ve özgürlüğü sağlamaktan çok, eşitler arasındaki eşitliği ve özgürlüğü sağlamaktadır.
c-Özgürlükçü Ceza Hukuku: Mağdura ve suçluya sosyal savunmaya ve özgürlüklere ilişkin şartların dengeli bir sentezini sağlayan, olması gereken ceza hukukudur.
*Şuan 2004 tarihli TCK uygulanmaktadır.
*TCK İtalyan Ceza Kanununun çevirisidir. 1926 tarihlidir.
*Ceza Muhakemesi Hukuku muhakemeye yani devlet organlarının ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene verilecek cezayı belirlemeye yönelik faaliyetini düzenleyen hukuk dalıdır.
*Ceza hukuku suçun var olabilmesi için gerekli şartları, uygulanmasın gereken müeyyidenin türünü ve özelliklerini belirlemeye yöneliktir.
*Ceza Muhakemesi Hukuku ise bir ihlal gerçekleştiğinde kanunun belirlediği müeyyidenin faile ulaşmasını sağlayan faaliyetler bütününü düzenlemeye yöneliktir.
*Kısaca Ceza Muhakemesi, ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, edilmiş ise kim tarafından ihlal edildiğini, ihlal edene ne tür cezalar verileceğini belirlemeye yönelik faaliyetler bütünüdür.
*Ceza Normu: Cezai nitelikteki her bir kanun hükmünü ifade etmek için kullanılan terimdir.
*Ceza normu emredicidir.
*Ceza normu sadece devlet tarafından konulur.
*Ceza normları kural ve müeyyideden oluşur.
*Kural belirli bir davranışta bulunma emridir.
*Müeyyide kuralın ihlalinin izlemesi gereken hukuki sonuçtur.
*Eksik Hüküm( Tam olmayan hüküm): Sadece kuralı ya da sadece müeyyideyi içeren hükümleri ifade etmek için kullanılan terimdir.
*Kanunilik İlkesi: İşlendiği zamanın kanunu tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiili cezalandırma ve kanun tarafından açıkça tespit edilmeyen bir ceza ile cezalandırma yasağını ifade eder.
*Kanunun Tekelciliği İlkesi: Hukukun kaynaklarının çeşitliliği karşısında ceza hukukunda benimsenen kanunilik ilkesinin gereği olarak kanunun tekelciliği ilkesi kabul edilmiştir.
*Örf ve Adet: Örf ve adet hukukun diğer dalları bakımından önemli bir hukuk kaynağıdır.
* Kanunun Açıklığı İlkesi: Kanundaki suç tanımını açık ve belirgin bir biçimde tespit etmesini ifade eder.
*Ceza Kanunlarının Yorumu: Kanunun anlamını araştırmak ve açıklamak için başvurulan zihinsel bir faaliyettir.
*Kıyas: Kanunda öngörülen durumlara ilişkin düzenlemelere kanunda öngörülmeyen benzer durumlara genişleterek uygulamaktır.
CEZA KANUNLARININ ZAMAN YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ
*Geçmişe Uygulanmazlık ilkesi: Ceza kanunlarının sadece yürürlüğe girilmesinden sonra işlenen fiillere uygulanabileceği ve dolayısıyla daha önce işlenen fiilere uygulanamayacağına ilişkin ilkedir.
*Yürürlük Ötesi Uygulanmazlık İlkesi: Kanunun yürürlükten kalktıktan sonra işlenen fiillere uygulanmamasına ilişkin ilkedir.
*TCK esas itibariyle ülkesellik ilkesini kabul etmiştir.
*Mesafe Suçları: Davranışın yapıldığı yerle sonucun meydana geldiği yerin farklı olduğu suçlardır.
Örnek: İngiltere den gönderilen bir silah ile Türkiye de birinin öldürülmesi gibi…

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Content Protection by DMCA.com
2 Yorumlar
  1. sedef diyor

    Daha önce baktığım da sitenizden adalet bölümü kitaplarına ulaşıyordum şimdi ulaşamadım nerde temin edicem?

    1. admin diyor

      Kayıt olduğunuz okulun öğrenci sayfasından ulaşabilirsiniz. Okullar artık kitapları dış paylaşıma kapattılar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com