Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Ceza Muhakemesi Hukuku 1-5 Üniteleri Arası Çalışma Soruları

0 233
1:Devletin yargı gücünü temsil eden adalet organlarının bir suçun işlenip işlenmediği konusunda ortaya çıkan ceza uyuşmazlığını çözerken izleyecekleri yöntemini gösteren normlar bütününden oluşan hukuk dalı hangisidir?
=CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
2:Ceza muhakemesinin amacı nedir?
=SUÇUN İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ KONUSUNDAKİ MADDİ GERÇEĞE ULAŞMAK
3: Suç işlendiği şüphesinin öğrenilmesindne iddanamenin kabulüne kadar geçen muhakeme sürecine ne denir?
=SORUŞTURMA
4:İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen muhakeme süresine ne denir?
=KOVUŞTURMA
5:Hangisi şüphelinin cezalandırılması talebini içeren bir belgedir?
=İDDİANAME
6:Hakim tutuklamaya karar verdiğinde ve buna itiraz edildiğinde şüphelinin tutuklanıp tutklanmayacağına ilişkin uyuşmazlık kaç gün içinde kesin olarak çözülmüş olur?
=30 GÜN
7:Kovuşturma evresinde kurulan hüküm temyiz edilirse bu hüküm hangisinin incelemesindne geçer?
=YARGITAY
8:5271 sayılı ceza muhakemesi kaç kitaptan oluşur?
=7 KİTAPTAN OLUŞUR(GENEL HÜKÜMLER,SORUŞTURMA,KOVUŞTURMA EVRESİ,MAĞDUR ŞİKAYETÇİ,ÖZEL YARGILAMA USÜLLERİ,KANUN YOLLARI ,YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
9:Muhakemede kendisine ait bir statüsü olan ve tek başına yapacağı işlemlerle muhakemenin ilerlemesine yardımcı olan kişilere ne denir?
=SUJE
10:Ceza muhakemesi yasalarının yer yönündne uygulanmasında benimsenen ilke hangisidir?
=ÜLKESELLİK İLKESİ
11: Suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişinin failin cezalandırmasına ilişkin isteğini yetkili mercilere bildirmesine ne denir?
=ŞİKAYET
12:Fiil tarihinde kaç yaşını tamamlamamış çocukların kusur yeteneği ve dolayısyla ceza ehliyeti yoktur?
=12 YAŞINI
13:Bir mahkeme veya savcılığın göreviyle ilgili olarak kendi yetki alanı dışında gerçekleştirilmesi gereken bir işlemin yapılmasını işlemin yapılacağı yerdeki savcı veya mahkemeden istenmesine ne denir?
=İSTİNABE
14:Kolluk adli görevi esnasında emri hangisinden alır?
=CUMHURİYET SAVCISINDAN
15:Özel güvenlik sağlanması özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine hangisinin iznine bağlıdır?
=VALİ
16:Hangisi kovuşturma evresinde yani iddianame kabul edilerek ceza davası açıldıktan sonra özellikle durşma ve duruşmadan sonuç çıkarma devrelerinde yargılama görevini yapan makamdır?
=MAHKEME
17:Bir yerde ceza mahkemelerinin kurulmasına hangisi karar verir?
=ADALET BAKANLIĞI
18:Duruşmada bulunmak ve mahkeme başkanının yönetimi altında duruşmanın akışını tutanağa geçirmekte görevli olan kişiye ne denir?
=ZABIT KATİBİ
19:Mahkemelerde görev yapan durşma disiplininin ve akışının sağlanmasında mahkeme başkanına yardımcı olan kişye ne denir?
=MÜBAŞİR
20:Cezai uyuşmazlık arasında ortak noktaların bulunmasına ne denir?
=BAĞLANTI
21:Hangisi kanun koyucunun cezai uyuşmazlıklar arasındaki ortak noktayı somut olarak tanımladığı bağlantı türüdür?
=DAR BAĞLANTI
22:Bir ceza mahkemesinin bakmakta olduğu davalar arasında kanunda belirtilen dışında bir ortak noktanın bulunmasına ne denir?
=GENİŞ BAĞLANTI
23:Hangisi aralarında ortak noktalar bulunan uyuşmazlıkların farklı hukuk dallarına ilişkin olduğu durumlarda var olan bağlantıdır?
=KARIŞIK BAĞLANTI
24:Ceza muhakemesinde şüpheli /sanığın avukatlığını yapan onu savunan kimseye ne denir?
=MÜDAFİ
25:Hangisi görevlendirilmesi konusunda şüpheli veya sanığın iradesinin önem taşımadığı müdafidir?
=ZORUNLU MÜDAFİ
26:Müdafi aracılığı ile savunulma konusunda tercih yapma olanağının şüpheliveya sanıüın bırakıldığı hallerde görev yapan müdafiye ne denir?
=İHYİYARİ MÜDAFİ
27: Suçla korunan hukuki menfaatin sahibie ne denir?
=MAĞDUR
28:Hangisi gerçekleştirilen fiile bağlı olarak maddeten sorumluluğu ortaya çıkacak olan kimsedir?
=MALEN SORUMLU
29:Şüpheli /sanık muhakeme sırasında kaç müdafinin hukuki yardımından yaarlanabilir?
=SINIRLAMA YOKTUR.
30:Şühelinin ifade alma aşamasında kaç müdafiden yararlanabilir?
=3 MÜDAFİ
31:Soruşturma ecresinde barodan zorunlu müdafi görevlendirilmesini talep edecek makam hangisidir?
=SAVCI
32:Terörle mücadele kanunun kapsamına giren suçlarda şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken kaç müdafi hazır bulunabilir?
=1 MÜDAFİ
33:Müdafilik görevinden yasaklama kararı kovuşturm akonusu suçla sınırlı olmak üzere kaç yıl süre ile verilebilir?
=1 YIL
34:Reddini gerektirecek nedenlerin bulunduğunu gören hakimin bunu ileri sürmesine ne denir?
=ÇEKİNME
35:Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesindeniddianamenin kabulüne kadar geçen evrede suç şüphesi altında bulunan kişiye ne denir?
=ŞÜPHELİ
36:Uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini mahkeme önünde canlandırmaya yarayan araçlara ne denir?
=DELİL
37:Şüphelinin soruşturma evresinde kolluk görevlileri veya cumhuriyet savcısı tarafından uyuşmazlık konusu olaya ilişkin beyanının alınmasın ne denir?
=İFADE ALMA
38:Şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma sırasında uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak beyanının alınmasına ne denir?
=SORGU
39:Kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında uyuşmazlık konusu olay hakkında beş duyusu ile edindiği bilgiyi adli makamlar huzurunda beyanıyla açığa vuran kimseye ne denir?
=TANIK
40:Bir olaydan arta kalan her türlü iz ve esere ne denir?
=DELİL
41:Ceza muhakemesinin çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren bir konuda görüşüne başvurulan kşiye ne denir?
=BİLİRKİŞİ
42:Hangisi ölünün dışatan muayane edildiğini ifade der?
=ADLİ MUAYENE
43:Hangisi ölüm nedenini belirlemek için bir ölünün uygun olduğu müddetçe başigöğüs,karnının açılması suretiyle yapılan incemedir?
=OTOPSİ
44:Deliler üzerinde beş duyu organından biri yada bir kaçıyla yapılan algılamalara ne denir?
=KEŞİF
45:Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu olan süre kaç saatten fazla olamaz?
=12 SAAT
46:Gözaltı süresi bireysel olarak işlenen suçlarda yakalama anından itibaren kaç saati geçemez?
=24 SAAT
47:Toplu suçlarda gözaltı süresi çekirdek süre ve uzatmalarda birlikte en fazla kaç gün olabilir?
=4 GÜN
48:Fiil işlediği sırada kaç yaşını doldurmamış olanlar suç nedeni ile yakalanamaz ve hiç bir şekilde suç tespitinde kullanılamz?
=12 YAŞ
49:Hangisi hakim kararlarına veya kanunda açıkca düzenlenen hallerde mahkemelerin ara kararlarına karşı başvurulan kanunyoludur?
=İTİRAZ
50: Suçlu olduğu konusunda henüz kesin hüküm bulunmayan ancak suç işlediği şüphesi kuvvetli olan kişinin özgürlüğünün hakim kararı ile geçici olarak kaldırılmasına ne denir?
=TUTUKLAMA

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır.

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com