Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Ceza Muhakemesi Hukuku 6-7-8-9-10 Üniteleri Çalışma Soruları

0 213

1:hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi kaç saat içinde görevli hakim onayına sunulur?
=24 saat
2:avukat büroları soruşturma evresinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine kimin kararı ile aranır?
=sulh ceza hakimi
3:önleme amaçlı aramaya ne denir?
=idari arama
4:bir eşyayı elinde bulunduran ve onun üzerinde tasarrufta bulunan kişiye ne denir?
=zilyet
5:askeri müdahalelerde yapılacak arama kimin istem ve katılımı ile askeri makamlar tarafından yerine getiriliri?
=cumhuriyet savcısı
6:cmk da tutuklamaya alternatif olarak düzenlenmiş koruma tedbiri nedir?
=adli kontrol
7:soruşturma evresinde sulh ceza hakimince kovuşturma evresinde mahkemece verilen adli kontrole ilişkin tüm kararlara karşı hanig kanunyoluna başvurulur?
=itiraz
8:hakimlik kararlarına ve kanunun açıkca öngördüğü hallerde mahkeme kararlarına karşı başvurlulan kanun yolu hangisidir?
=itiraz
9:kural olarak arama işlemi ne zaman yapılır?
=gündüz
10:tck ya göre güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi nedir?
=gece vakti
11:hayatın akışına göre somut olaylar karşısında duyulan ve emarelerle desteklenen şüpheye ne denir?
=makul şüphe
12:soruşturma evresinde internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenemsi kararı kim tarafından verilir?
=sulh ceza hakimi
13:istinafa başvurma süresi kararının tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür?
=7 gün
14:iletişimin denetlenmesi kararı en çok ne kadarlık bir zaman dilimi için verilebilir?
=3 ay
15:iletişimin denetlenmesi tedbirine soruşturma evresinde hangi merci karar verir?
=sulh ceza hakimi
16:soruşturma evvresinde sulh ceza hakimince verilen tedbir kararına karşı hangi kanun yolu açıktır?
=itiraz
17:teknik araçlarla izleme tedbirlerine hakim karar veririken gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hangisi karar verir?
=cumhuriyet savcısı
18:teknik araçlarla izleme tedbirine uzatma süresi hariç en çok ne kadar bir zaman için karar verebilir?
=4 hafta
19:tazminat davası açma süresi kaç aydır?
=3 ay
20:hangisi sadece gizli soruşturmacı olarak görevlendirilir?
=kamu görevlileri
21:resen kovuşturulan bir suçtan haberdar olan kimsenin adli makamlarca durumu bildirmesiene ne denir?
=ihbar
22:hangisi takibi şikayete tabi suçlarda suçtan zarar gören kimsenin failin cezalandırımasına ilişkin yetkili mercilere bildirmesidir?
=şikayet
23: suçtan zarar gören şikayetini fiilin ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği gündne itibaren kaç ay içinde kullanmalıdır?
=6 ay
24:hangisi adalet bakanlığının belirli suçların takip edilmesini cumhuriyet sacvısından istemesini ifade eder?
=talep
25:hangisi bazı suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için o suç ile hak ve menfaatleri ihlal edilen kurumdan alınan görüşü ifade eder?
=mütala
26:iddianamenin mahkemeye tesliminden itibaren kaç gün içinde mahkeme iddianemenin kabulü veya reddine ilişkin bir karar vermezse iddianame zımnen kabul edilmiş olur?
=15 gün
27:duruşma günü ve saatinin belirlenmesi ilgililere davetiye çıkarılması gibi duruşma hazırlığı devresinde yapılması gereken işlemleri gösteren ve mahkeme tarafından hazırlanan tutanaktır?
=tenzip zaptı
28:asıl uyuşmazlık konusu olayı çözüme kavuşturan mahkemenin son kararına ne denir?
=hüküm
29:tek hakimli mahkemelerde tartışma ve oy verme işi olmayacağı için hangisi denilerek hemen karar verilmekte ve karar tutanağa geçirilmektedir?
=gereği düşünüldü
30:duruşmanın adli bir muhakeme gerçekleştirilerek mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesini ifade eden ilke hangisidir?
=yoğunluk ilkesi
31:aynı sanık hakkında önceden verilmiş bir hüküm veya açılmışş bir dava varsa mahkeme hangisine karar verebilir?
=davanın reddi kararı
32:sanık tanık veya bilirkişilerin davetini veya savunma delillerinin toplanmasını istediğinde bunların ilişkin olduğu olayları göstererek bu konudaki dilekçesini duruşma gününden en az kaç gün içinde mahkeme başkanına verir?
=5 gün
33:sanığın duruşmanın ilk oturumuna veya ilk oturuma geldikten sonra diğer oturumlara gelmesini sağlamak üzere tedbir alma yetkisi hangisine verilmiştir?
=mahkemeye
34:duruşma tutanağını kimler imzalar?
=mahkeme başkanı-zabıt katibi
35:savunma hakkını güvence altına almak için yasa koyucu iddianamenin ve dolayısıyla duruşma gününün tebliği ile duruşma günü arasında en az ne kadar süre gerektiğini belirtmiştir?
=1 hafta
36:hükmün gerekçesii tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç kaç gün içinde dava dosyasına konulur?
=15 gün
37:hüküm fıkrası veya hazırlanmış ise gerekçeli hüküm aleni duruşmada açıklanır ve tutanağa geçirilir.yüze karşı yapılan bu bildirime ne denir?
=tefhim
38:türkçe bilmeyen yada engelli olan şüpheli sanık mağdur veya tanık için görevlendirien tercumanın giderleri kim tarafından karşılanır?
=devlet hazinesi
39:hangisi hukuka aykırı kararlara karşı toplum adına kanun yoluna gitme yetkisine aittir?
=cumhuriyet savcısı
40:itiraz ve itiraz edilen kararı veren mercie yapılır ancak kararına itiraz edilen merci itirazı yerinde görürse kararını kararını düzeltir yerinde görmezse en çok kaç gün içinde itirazı incelemeye yetkili olan üst mercie gönderir?
=en çok 3 gün
41:hangisi bölge adliye mahkemesinin kararının hukuka aykırı olduğunu tespit eden bir karar çeşididir?
=bozma kararı
42:hakim ve mahkeme kararına karşı itiraz yasanın ayrıca hüküm koymadığı hallerde cmk m.35 e göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?
=7 gün
43:hangisi ceza muhakemsinde ikinci derecede yer alan bir kanun yoludur?
=istinaf
44:kesinleşmemiş yargılama makamı kararlarına karşı başvurulan kanun yolları hangisidir?
=olağan kanun yolu
45:lehte yargılamanın yenilenmesinde gerekli olan süre ne kadardır?
=herhangibir süre aranmaz
46:hangisi olağanüstü kanun yolllarından biridir?
=kanun yararına bozma
47:hangisinin yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunması istisnai bir haldir?
=adalet bakanlığı
48:ceza muhakemesine göre temyiz süresi hükmün açıklanmasından itibaren akç gündür?
=7 gün
49:yargıtay ceza dairelerinden verilen kararlara karşı yargıtay cumhuriyet başsavcısının itiraz kanun yoluna başvuru süresi ilamın savcılığa verildiği tarihten itibaren kaç gündür?
=30 gün
50:hangisi kanun yollarına başvurmaya yetkili değildir?
=hakim

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com