Ceza Muhakemesi Hukuku Ünite 2

0 52

1:TCK da yargı görevi yapanlar ;yüksek mahkemeler,adli idari ve askeri mahkemeler üye ve hakimleri,cumhuriyet savcısı,avukatlardır.
2:Özel güvenlik sağlanması özel güvenlik komisyonun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır.
3:Hekimlik makamı kural olarak soruşturma evresinde görev yapan yargı makamıdır.
4:Devlet adına genel kolluk olarak görev aypan polisin görevli olduğu alan belediye sınırlarıdır.
5:Herkesin işleyebileceği her bir suç için kanunla kurulmuş hangi mahkeme önüne yargılanacağının suçu işlemeden önce kanunla belirlenmiş olmasına ilişkin ilke doğal hakim ilkesidir.
6:Kolluk adli görev esnasında emri cumhuriyet savcısından alır.
7:Naip kararı ,istinabe olunan hakim,mahkeme başkanının işlemleri hakimlik işlemlerindendir.
8:Mahkeme kovuşturma evresinde yani iddianame kabul edilerek ceza davası açıldıktan sonra özellikle duruşma ve duruşmadan sonuç çıkarma devrelerinde yargılama görevini yapan makamdır.
9:Bir mahkeme veya savcılılığın göreviyle ilgili olarak kendi yetki alanı dışında gerçekleştirilmasi gereken bir işlemin yapılmasını işlemin yapılacağı yerdeki savcı veya makemeden istenmesine istinabe denir.,
10:Başsavcılık teşkilatı ilk derce adliye mahkemeleri , bölge adliye mahkemeleri ,yargıtay neznindegörev yapmak üzere kurulur.
11:Cezai uyuşmazlıkların hangi tür ceza mahkemesi tarafından çözüme kavuşturalacağını belirleyen yetkiyemadde itibariyle yetki denir.
12:İki yıla kadarhapis sulh ceza mahkemesinin görevleri arasındadır.
13:Bir yerde ceza mahkemelerinin kurulmasına adalet bakanlığı tarafından karar verilir.
14: Suç işledikten sonra fiilin veya failin aydınlatılmasına yönelik faliyetler adli faliyetler adı altında toplanır.
15:Mahkemede duruşmada görev yapan duruşma disiplinini ve akışının sağlanması mahkeme başkanına yardımcı olan kişiye mübaşir denir.
16:Duruşmada bulunmak ve mahkeme başkanının yönetimi altında duruşmanın akışını tutanağa geçirmekle görevli olan kişiye zabıt katibi denir.
17:Cezai uyuşmazlıkları nerdeki mahkeme tarafından çözüme kavuşturulacağını belirleyen yetkiye yer yönünden yetki denir.
18:Olay mahkemesi,asas mahkemesi ,bidayet mahkemesi;ilk derece mahkemelerine verilen diğer adlardır.
19:Ceza mahkemeleri genel veya özel yetkili mahkeme olarak kurulabilri,genel yetkili ceza mahkemeleri ülke çapında örgütlenmiş olan ve kural olarak suç ve kişi ayrımı yapmaksısın yargılama görevini yerine getiren mahkemelerdir.
20:Genel yetkili ilk derce mahkemeleri sulh ceza,asliye ceza ve ağır ceza olarak görev aypar.
21:Ağır ceza mahkemsinin görevi kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kalmak üzere TCY da yer alan yağma,irtikap,resmi belgede sahtecilik ,nitelikli dolandırıcılık,hileli iflas vs suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis,müebbet hapi ve 10 yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçalarla ilgili dava ve işlere bakmaktadır.
22:Asliye ceza mahkemesinin görevi kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere bakmaktır.
23:Sulh ceza mahkemesinin görevi kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere 2 yıla kadar hapis cezalarının ve buna bağlı para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarına ve güvenlik tedbirlerinin verildiği mahkemelerdir.