Ceza Muhakemesi Hukuku Ünite 3

0 136

1:Cezai uyuşmazlıkların arasında ortak noktaların bulunmasına bağlantı denir. kanun koyucunun cezai uyuşmazlıklar arasındaki ortak noktayı somut olarak tanımladığı bağlantı türüne dar bağlantı denir.
2:Bir suçta her ne sıfat olursa olsun birden fazla sanık bulunursa ,suçun işlenmesinden sonrasuçluyu kayırma ,suç delillerini yok etme gizleme ve değiştirme filleride ön suçla bağlantılı suç sayılır.
3:Bağlantılı suçlardan herbiri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa yüksek görevli mahkemede dava açılabilir.Kovuşturma evresinin her aşamasında bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkeme karar verebilir.
4:Birleştitilen dava alt dereceli bir mahkemenin görev alanında olsa ve birleştirme nedeniyle üst dereceli mahkemede görülüyor olsada davaların ayrılması halinde y,neüst dereceli mahkemede ayrı bir dosya numarası ile görülmeye devam edilir aksi halde bu tutum dava ekonomisiyle bağdaşmaz.
5:Bir ceza mahkemesinin bakmakla olduğu davalar arasında kanunda belirtilenler dışında bir ortak noktanın bulunmasına geniş bağlantı denir.
6:Dar ve geniş bağlantılı davaların birleştirilmesinin koşulları;davaların birleştirilmesine fayda ve olanak bulunmalıdır,birleştirme yasağı bulunmamalıdır.
7:Özel mahkemlerde görülen işlerde diğer mahkemelerin görevine giren uyuşmazlıklarla bağlantı nedeniyle birleştirilemez.
8:Aralarında ortak noktalar bulunan uyuşmazlıkların farklı hukuk dallarına ilişkin olduğu durumlarda var olan bağlantıya karışık bağlantı denir.
9:Karışık çok yönlü bağlantının sonucu nispi yargılma ve bekletici mesele ortaya sunmaktır.
10:Nispi yargılama uyuşmazlığın uyuşmazlığı kendisinin çözümüdür, nispi yargılamanın özelliği ceza mahkemesinin ceza uyuşmazlığı için ön sorun teşkil eden ikincil nitelikteki farklı bir disipline ait uyuşmazlığı kendi uyuşmazlığı açıısndan ceza muhakemesi yasasının hükümlerine göre çözmesidir.
11:Bir uyuşmazlığın nispi yargılamaya veya bekletici soruna konu yapılabilmesi için ceza mahkemelerindne başka bir mahkemenin görev alanına giren bu sorunun ceza mahkemesinde yargılanan suçun ispatıyla ilgili olması gerekir.
12:Mahkemenin nispi yargılama sonucunda verdiği kararın diğer disiplindeki mahkemeler için bağlayıcı olup olmayacağı tartışılmalıdır nisbi yargılama yapan ceza mahkemsinin cmk hükümlerine göre yargılama yapıp karar vereceği belirtilmiştir.
13:Ceza mahkemesinde nisbi yargılama yoluyla çözülen bir uyuşmazlığın ikinci kez örneğin hukuk mahkemesinden farklı bir şekilde çözümlenmesine neden olabilir.
14:Bölge adliye mahkemelerinin ceza daireleri ;adli yargı ilk derse cezamahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlar,yargı çevresi içersinde bulunan adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındakiyetki ve görev uyuşmazlıklarını çözer.
15:Yargıtay anayasal bi kurumdur,kuruluş ve işleyişi 2797 sayılı yargıtay kanunuyla düzenlenmiştir..yargıtay da 15 tane ceza dairesi bulunmaktadır.
16:Yargıtay bölge adliye mahkemelerinden verilen son kararların hukuki yönden inceleyerek ülkede uygulama birliği sağlar.
17:Yargıtay birinci başkanlığı bölge adliye mahkemeleri arasında çıkan içtihat uyuşmazlıklarını bölge adliyesi başkanlar kurulunun kendi görüşünüde içeren talebi üzerine çözümler.
18:Hakimler ceza mahkemesinde yargılama faliyetlerini yürüten kişilerdir ,iddia ve savunma makamlarının görüşlerinin sentesini yaparak uyuşmazlığı çözümleyecek bir karar verirler.
19:Ceza muhakemesinin yrgılama makamını işgal eden hakimin bağımsız olması demek onun görevini yaparken hiç bir etki ve baskı altında kalmaması hiçbir kişi veya merciden emir almaması hiçbir kişi veya merciden emir almaması kısacası özgür olmasıdır.
20:Hakimin davaya bakamayacağı haller;suçtan kendisi zarar görmüşse sonradan kalksa bile şüpheli,sanık veya mağdur ilearalarında evlilik vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa ,şüpheli sanık ve mağdurun kan veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise,şüpheli sanık veya mağdur aralarında evlatedinme bağı varsa vs durumlarda bakamaz.
21:HAkimin reddi hakimin davaya bakamayacağı ve yasaklı olduğu hallerdeistenebileceği gibi tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayıda istenebilir.
22:Red sebeplerinin varlığı halinde cumhuriyet savcısışüpheli sanık veya bunların müdafii katılan veya vekili hakimin reddi isteminde bulunabilirler.
23:Hakimin reddimensup olduğu mahkemeye verilecek bir dilekçeyle veya bu hususta zabıt katibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır.
24:Ceza muhakemesinde şüpheli sanığın avukatlığını yapan ve onu savunan kimsye müdafi denir.
25:Görevlendirilmesi konusunda şüpheli veya sanığın iradesinin önem taşımadığı müdafiye zorunlu müdafi denir.
26: Suçla korunan hukuki menfaatin sahibine mağdur denir.
27:Gerçekleştirilen fiile bağlı olarak maddeten sorumluluğu ortaya çıkacak olan kimseye malen sorumlu denir.
28:Terör mücadale kanunun kapsamına giren suçlardaşüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken 1 müdafi hazır bulunmak zorundadır.
29:Şüpheli sanık muhakeme sırasında sınırlama olmadan müdafinin hukuki yardımından faydalanabilir.
30:Soruşturma sırasında barodan zorunlu müdafi görevlendirilmesini talep edecek olan makam savcı dır.
31:Müdafilik görevinden yasaklama kararı kovuşturma konusu suçla sınırla olmak üzere 1 yıl süreyle verilebilri.
32:Sanığa tanınmayıp sadece müdafiye tanınan yeetki doğrudan sorma yetkisidir.
33:Soruşturma sonrasında şüphelinin fizik kimliğinin tespitine cumhuriyet savcısı karar verir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim