Ceza Muhakemesi Hukuku Ünite 4

0 125

1:Uyuşmazlık konusu olayın ne şekilde gerçekleştiğini mahkeme önünde canlandırmaya yarayan araçlara delil denir.
2:Bir suçun tespiti veya aydınlatılmasına yönelik olarak müşteki ve suçtan zarar gören ile suç işleme şüphesi altında bulunmayan diğer kişlerin dinlenmesine ve tutanağa geçirilmesine bilgi alma denir.
3:Şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme taarfından soruşturma veya kovuşturma sırasında uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak beyanının alınmasına sorgu denir.
4:Şüphelin soruşturma evresinde kolluk görevlileri veya cumhuriyet savcısı tarafından uyuşmazlık konusu olaya ilişkin beyanının alınmasına ifade alma denir.
5:İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi önce davetiye ile çağrılır çağrılma nedeni açıkça belirtilir gelmezse zorla getirileceği yazılır çağrıya uymayan şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine akrar verilebilir.
6:Mahkeme kovuşturma evresinde duruşmada sanığın hazır bulunmasına ve zorla getirme kararı veya yakalam emriyla getirilmeine her zaman karar verilir.
7:Sorguya çekilme esnasında;şüpheli veya sanığın kimliği saptanır ,kendisine yüklenen suç anlatılır,yakalanan ve göz altıan alınanın durumu yakınlarına bildirilmesine ilişkin hüküm saklı kalmak üzere yakalnan kişinin yakınlarında n isteğine yakalandığı derhal bildirilir.
8:Şüpheli veya sanıktan ekonomik durumu ahkkında bilgi alınır,şüpheli veya sanığa şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır.
9:Cumhuriyet savcısı kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yapılabilir. açıklamada bulunan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir.
10:Yer göstermede şüpheliden olayı anlatması veya olayla ilgili olarak sorularına cevap vermesi istenmektedir.
11:Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır,özgür iradeyi engelleyici yasak yöntemlerle elde edilen ifadelerrıza ile verilmiş olsada delil olarak değerlendirilemez.
12:Özgür iradeyi engelleyici yasak yöntemler ;bedensel ve ruhsal müdahaleler,yasaya aykırı bir yarar vaadi olarak belirtilmişti.
13:Kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında uyuşmazlık konusu olay hakkında beş duyusu ile edindiği bilgiyi adli makamlar huzurunda beyanıyla açığa vuran kimseye tanık denir.
14:Hakim olayın tanığı olmuş ise o davaya bakamaz , bu durumda hakim ya kendisi davadan çekilir yada red yoluyla davadan uzaklaştırılır.hakiiimin duruşmada tanıklık yapmadığı sürece sadece tanık olarak adlandırılması red sevevi sayılmaz.
15:Tanıklık yapmak kamu hukukundan doğan toplumsal bir ödevdir kişilerin tanıklık yapmaları suçun aydınlatılması bakımından toplumun menfaati gereğidir .
16:Tanıklar çağğrı kağıdı üzerine haklı nedenler ileri sürerek çağrıldıkları günde çağıran makamın önüne gelemiyeceklerini bildirirler,davet eden makam tanığın ileri sürdüğü nedenleri yerinde görürüse yeniden dinleme günü belirleyerek tanığa bildirir.
17:Dinleme sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar,ayıtr etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayanlar,soruşturma ve kovuşturma konusu suçlara iştiraken veya bu suçlar nediyle suçluyu kayırmmaktan yada suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirmekten şüpheli sanık veya hükümlü olanlar tanık olarak dinlenmeleri halinde mağdurdurlar ve bu kişilere yemin ettirilmez.
18:Devletin dış ilişkilerine milli savunmasınave milli güvenliğine zarar verbilecek anyasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgilere devlet sırrı denir.
19:Soruşturma evresinde belge delilleri arama ve elkoyma koruma tebirleri sonucunda veya cumhuriyet svcısın idari makamlardan talep etmesi üzerine davaya girerler ve savcı tarafından değerlendirilirler.
20:Olaydan arta kalan her türlü iz ve esere beliirti denir.
21:Ceza muhakemesinde çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren bi konuda görüşüne başvurulan kişiye bilirkişi denir.
22:Gerekçe gösterilerek bilirkişi sayısının birdan çok olarak belirlenmesi mümkündür.
23:Deliller üzerinde beş duyu organından biri yada birkaçıyla yapılan algılamalara keşif denir.
24:Hakimin redddini gerektiren nedenler bilirkişiler hakkındada geçerlidir kovuşturma evresinde hakim veya mahkeme tarafından atanna bilirkişilerin adı ve soyadı engel bulunmadıkça red hakkına sahip olanlara bildirilir cumhuriyet savcısı katılan vekili ,şüpheli veya sanık ,müdafi veya yasal temsilcired hakkını kullanabilir .red istemi davayı görmekte olan hakim veya mahkeme inceler .S oruşturma evresinde Cumhuriyet savcısınca görevlendirilen bilirkişininde reddedilmesi mümkündür.
25:Polis cumhuriyet savcısının izniyle olay yeri incelemesi yapar.
26:Otopsi ölüm nedenini belirlemek için bir ölünün uygun olduğu müddetçe baş,göğüs ve karnının açılması suretiyleyapılan incemedir.
27:Failin iradesi ile veya bir insanın tarafından belirli olayları temsil etmek üzere hazırlnamış nesnelere suni beliirti denir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim