izmir escort bursa escort izmir bayan escort istanbul escort antalya escort izmir escort bayan izmir escort bursa escort bursa escort kızlar istanbul escort bayan gaziantep escort istanbul escort istanbul escort kızlar istanbul escort

Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi 1-5 Ünite Arası Çalışma Soruları

Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi 1-5 Ünite Arası Çalışma Soruları

1:Belirli işlemlerin yapılmasına izin verilmesi karşılığı alınan kamu gelirine ne denir?
=VERGİ
2:Damga vergisine dahil birinci düzenlemeyi hangisi oluşturur?
=DAMGA VERGİSİ KANUNU
3:Damga vergisinin konusunu hangisi oluşturur?
=KAĞIT VE BELGELER
4:Devletin kendi ülkesi içinde bulunan vergi konuları ile kendi ülkesinde gerçekleşen vergiyi doğuran olayları vergilendirilebilmesi hangi ilkenin sonucudur?
=MÜLKİLİK
5:Bir mamul yada mahsulün imal edildiği yada yetiştirildiği ülkeyi belli etmek için ticaret ve sanayi odaları veya diğer makamlarca düzenlenip verilen belgeye ne denir?
=MENŞE ŞAHADENAMESİ
6:Damga vergisi kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
=1964
7:Yabancı ülkelerden deniz yolu ile gelen eşya ile düzenlenerek gümrük idaresine verilen belge hangisidir?
=MANİFESTO
8:Damga vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşmiş sayılır ?
=KAĞIDIN DÜZENLENMİŞ OLMASI İLE
9:Yabancı ülkelerden demiryolları ile taşınan eşya ile ilgili olarak demiryollarınca düzenlenen listelere ne denir?
=BARNAME
10:Maktu vergide vergi miktarını hangisi ifade eder?
=SABİTTİR
11:Akreditif mektup ve telgraflarda süre uzatıldığı takdirde verginin alınma oranı nedir?
=1/4
12:Makbuz karşılığında ödenecek damga vergileri ne zaman vergi dairesine bildirilir?
=İZLEYEN AYIN 20. GÜNÜ AKŞAMINA KADAR
13:Damga vergisinin pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi usülü hangi yıll kaldırılmıştır?
=2004
14:Yabancı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip Türkiyede tevadüle çıkarılan kağıtlar hangi oranda vergiye tabidir?
=YARI NİSPETTE
15:Damga vergisi kanunun 19. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarında avans niteliğinde ödemelerde avansın itası sırasında istihkaklardan kesinti yapılması şeklinde ödenemsine bakanlıklardan hangisi izin vermek lidir?
=MALİYE BAKANLIĞI
16:Basılı damga konuları kağıtlar matbu olan rak hazırlanıp bastırılır bu kağıtların damga vergisi nasıl ödenir?
=BASILMADAN ÖNCE %5 NOKSANI İLE
17:Damga vergisi nde üstü sınır her yıl neye dayanarak artırılır?
=YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINA GÖRE
18:Damga vergisi uygulamasında herbiri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş kağıtlardan herbirine ne denir?
=NÜSHA
19:Damga vergisine tabi şekli kanunlarda belirtilmiş olan kağıtların nitelikleri tain edilirken hangisi esas alınır?
=KAĞITDIN İLGİLİ KANUNDAKİ ADINA BAKILIR
20:Damga vergisne tabi şekil aknunlarda belirtilmemiş bir kağıdın niteliği nasıl belirlenmektedir?
=KAĞIT ÜZERİNDEKİ YAZININ İÇERDİĞİ HÜKÜM VE ANLAMA BAKILIR
21:Nüshadan çıkarılan imza içermeyen bu nedenle aslının aynı olduğu tasdik edilmek suretiyle hukuken geçerliliği sağlanan kağıt kopyalara ne denir?
=SURET
22:Kağıttan birden fazla kişinin imzasının yer alması hangisini belirleyen bir unsurdur?
=MÜKELLEF SAYISININ
23:Cumhuriyet tarihinde harçları birarada toplayan ilk kanun hangisidir?
=5887 SAYILI HARÇLAR KANUNU
24:Harçlar alanındaki yapısal değişiklikler hangisi ile gerçekleştirilmiştir?
=TANZİMAT FERMANI İLE
25:Kamu hukukundan kaynaklanan hakkın oluşturulması durumunda harçlardan ahngisinden söz edilir?
=TEVCİH HARCI
26:Harçların kanunla alınmasının başlıca nedeni hangisidir?
=MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KİŞİLERİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE YAKINDAN İLGİLİ OLMASINDAN DOLAYI İDARENİNN KEYFİ VE TAKDİRİ UYGULAMALARINI ÖNLEMEK
27:Yargı harçlarının bugüne esas teşkil eden temelleri hangisi döneminde atılmıştır?
=2. MAHMUT
28:Harç alınamsında hangisi belirleyici bir rol oynamaktadır?
=YASAMA ORGANI
29:Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdiği bayındırlık hizmeti sonucunda malvarlıklarının değerlerinin yükselmesi nedeniyle mülk sahiplarinden bu hizmetin maliyetine katılma karşılığında artan değerle ilgili olarak alınan paralara ne denir?
=ŞEREFİYE
30:Sosyal güvenlik kuruluşlarının topladığı parafiskal gelirler daha önceki yıllarda oluşan fonlarla birlikte gayri safi milli hasılanın ortalama % kaçlık kısmını oluşturur?
=%10-15
31:Bugünkü harç mevzuatına esas teşkil eden temel kaynak hangisidir?
=492 SAYILI HARÇLAR KANUNU
32:Kamu harcamalarının finansmanını karşılamak amacı ile kamu gücüne dayalı olarak belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlarca verilen yetki ve izin karşılında alınan paralara ne denir?
=RESİM
33:Hangileri mahkeme harçlarıdır?
=BAŞVURMA HARCI- CELSE HARCI- KARAR VE İLAM HARCI
34:Geçici hukuki koruma talepleri hangileridir?
=İHTİYADİ TEDBİR-İHTİYATİ HACİZ-DELİL TESPİTİ
35:Para alacaklarına ilişkin mevcut ve müstakbel bir takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulması sağlayan geçici hukuki korumaya ne dneir?
=İHTİYATİ HACİZ
36:Gayrimenkülün tahliyesi davalarında kaç yıllık kira bedeli nispi karar ve ilam harcının konusunu oluşturmaktadır?
=1 YIL
37:Gereksiz davaların açılmasının ve diğer tarafın haksız yere ızrar edilmsinin önlenmesi içinhangiis ihdas edilmiştir?
=KARAR VE İLAM HARCI
38:Dava dosyasının işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren kaç ay içinde yenilenirse yenileme talebinde bulunan taraftan herhangibir harç alınmaz?
= 1 AY
39:Konusu belli bir değerle ölçülebilen ve nispi karar ve ilam harcına tabi davalarda davayı ilk celsede kabull eden davalı karar ve ilam harcının ne kadarını ödemeye mahkum edilir?
=% 18
40:Davanın sulh ile sonuçlanması halind emahkemenin sulh olmadan davayı karara bağlaması halinde ödenecek olan karar ve ilam harcının ne kadarı alınır?
=3/2
41:Hukuk ve ticaret mahkemeleri idari yargı mercilerinde taraflar ve yetkileri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celseler nedeniyle hangisi alınır?
=CELSE HARCI
42:Yargılamanın ilk duruşmasında davayı kabull halinde kara ve ilam harcının ne kadarı alınır?
=3/1
43:Görevsizlik veye yetkisizlik kararlarının kesinleşmesindne itibaren kaç gün içinde görevli veya yetkili mahkemeye müracaat edilmemesi halinde ise görevli veya yetkili mahkemede davaya devam edebilmesi için yeniden harç yatırılması gerekmektedir?
=10 GÜN

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?
  • YORUM
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim