Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 2

0 145

1:Damga vergisi kapsamındaki kağıtlar açısından nisbi ve maktu vergileme olmak üzere iki temel vergilendirme biçimi söz konusudur.
2:Damga vergisinde kanunla belirlenmiş üst sınır bulunmaktadır,maktu vergilemede vergi miktarı sabittir.
3:Maktu damga vergisinde her bir kağıt için ayrı ayrı belirlenmiş tutarda maktu vergi alınır.
4:En yüksek maktu damga vergisi alınan kağıt belli parayı ihtiva edenleri de dahil olmak üzere turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleridir.
5:Maktu damga vergisi tutarları her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
6:Vergi güvenlik tedbiri olarak bir kısım kağıtlarda mutlaka belli para gösterilmesi zorunluluğu vardır.
7:Damga vergisindeki nispi vergilemede farklı vergi oranları kullanılmaktadır ,damga vergisindeki nispi vergileme de farklı vergi oranları kullanmaktadır.
8:Makbuz karşılığında ödeme damga vergisi için ödeme damga vergisi için ödeme şeklidir.
9:Damga vergisinin makbuz karşılığı basılı damga konulması suretiyle ve istihkaktan kesinti yapılması suretiyle olmak üzere 3 ödeme şekli vardır.
10:Elektrik hava gazı telefon ve su abonman sözleşmelerinin damga vergisi basılı damga konulması şekliyle ödenebilir.
11:İstihkaktan kesinti yoluyla damga vergisini ödeyecek olan kişi kendisinin değil bir başkasının damga vergisini ödemektedir.,
12:Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kağıtlara damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti suretiyle ödenecektir şerhi konulup yetkililerce imzalanır.
13:Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin alınma oranı 1/4 oranındadır.
14:Makbuz karşılığında ödenecek damga vergileri izleyen ayın 20. günü akşamına kadar vergi dairesine bildirilir.
15:Damga vergisinin pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi usulü 2004 yılında kaldırılmıştır.
16:Nispi vergilendirmede söz konusu olan damga vergisi oranları 1.65,4.95,6.6,ve 8.25 oranında öngörülmüştür.
17:Yabancı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenleyip Türkiye de tedavüle çıkarılan kağıtlar yarı nispet oranında vergiye tabidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim