Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi Ünite 3

0 139

1:Damga vergisinde bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın niteliğine bakılır ,niteliği tain edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa atıf olunan kağıdın hükümlerine göre kağıdın kazandığı niteliğine göre vergi alınır.
2:Bir kağıtta toplanan birden fazla akit veya işlemin bir asıldan doğmuş olması ve bunların birbirine bağlı bulunması durumunda sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni için kağıt bir defa vergiye tabi tutulur.
3:Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar ve nispette damga vergisne tabi olacağından daha fazla vergi yükü ortaya çıkacaktır.,
4:Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit veya işlem bir araya gelmiş olması durumunda her bir işlem için kağıt ayrı ayrı vergiye tabi tutulur.
5:Damga vergisi kapsamına giren kağıtlardan belli para ihtiva edenler nispi esasta vergilenir .
6:Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlar için birden fazla vergi alınmaz ancak kağıtlara ait vergi cezanın tamamından kağıdı imza eden kişiler müteselsilen sorumlu olurlar.
7:Yabancı paranın Türk parasına çevrilmesi maliye bakanlığı tarafından belirlenip açıklanacak usuller kullanılarak yapılmaktadır .
8:Bankalar yurt dışı kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisnadır.
9:Kağıdın imza sahibi sayısında damga vergisi mükellefi olur kağıdın vergi ve cezası bu kişilerden herhangi birinden müteselsil borçluluk esasları uyarınca istenebilir.
10:Damga vergisi uygulamasında her biri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzenlenmiş kağıtlardan her birine nüsha denir.
11:Nüshadan çıkarılan imza içermeyen bu nedenle aslının aynı olduğu tasdik edilmek suretiyle hukuken geçerliliği sağlanan kağıt kopyalara suret denir.
12:Damga vergisinin tabi şekli kanunlarda belirtilmemiş bir kağıdın niteliği kanunlarda kağıt üzerindeki yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılarak belirlenir.
13:Damga vergisine tabi şekli kanunlarda belirtilmiş olan kağıtların nitelikleri tain edilirken kağıdın ilgili kanundaki adına bakılır.
14:Kağıtta birden fazla kişinin imzasının yer alması sadece mükellef sayısını belirleyen bir husustur.
15:Damga vergisi kanununda bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı miktarda ve nispette damga vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim