Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakkında Genel Bilgiler

0 1.006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, başlangıçta İzmir’de bulunan Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Hatta Hukuk Fakültesi adı altında eğitim vermeye başlamadan önce yedi adet kürsü kurulmuştur. Bunlar, Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku Kürsüsü, Medeni Hukuk Kürsüsü, Ticaret Hukuku Kürsüsü, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Kürsüsü, Anayasa ve İdare Hukuku Kürsüsü, Ceza ve Ceza Yargılama Hukuku Kürsüsü, Devletler Umumi Hukuku Kürsüsü ve Devletler Hususi Hukuku Kürsüsü şeklindedir. 20 Temmuz 1982 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ege Üniversitesi’nden bağımsız olarak kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Ancak, eğitimlere resmen 15 Kasım 1978 tarihinde bağımsız olarak başlanmıştır. Kurucular, Prof. Muhittin ALAM, Prof. Dr. Kudret AYİTER, Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ, Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN, Prof. Şükrü POSTALIOĞLU, Doç. Dr. Özkan TİKVEŞ, Prof. Dr. Hüseyin TİMUR, Prof. Dr. Bilge UMAR ve Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE’dir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Kamu Hukuku” ve “Özel Hukuk” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Fakülte İzmir’in Buca semtinde bulunan Kaynaklar Yerleşkesi’nde bulunmaktadır.

Fakültenin Dekanı; (Vekil Dekan) Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR,
Fakültenin Dekan Yardımcıları; Doç. Dr. Mine AKKAN ve Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT,
Fakültenin Dekanlık Sekreteri ise Muhteber POLATER’dir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016-2017 öğretim yılında TM3 puan türü üzerinden taban 443,263, tavan 499,216 puan ile öğrenci alımı yapmıştır. Fakültede YÖKSİS verilerine göre kayıtlı olan 2810 öğrenci bulunmaktadır ve bu öğrencilerin 18’i yabancı uyrukludur. Programdan son üç yılda 1280 öğrenci mezun olmuştur. Erasmus Değişim Programı ile fakülteye dışarıdan gelen öğrenci sayısı 4, Farabi Değişim Programı ile gelen sayısı ise 1’dir. Değişim programı ile giden öğrenci bulunmamaktadır. (YÖKSİS 19.12.2016) Yatay Geçiş ile farklı üniversitelerden fakülteye gelen öğrenci sayısı 2014 yılında 16, 2015 yılında 55; fakülteden farklı bir üniversiteye yatay geçiş ile giden öğrenci sayısı ise 2014 yılında 7, 2015 yılında ise 17’dir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun Olan Öğrencilerin Alan Yeterlilikleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler,

-Yazılı kaynaklar aracılığı ile hukuk konusunda özgün verilere ulaşır.
– Hukuk uygulamasında ortaya çıkan sorunları nitelendirebilecek seviyededir.
– Yargı kararlarından, mevzuat metinlerinden faydalanarak ortaya çıkan sorunları çözebilmektedir,
– Hukuk alanında depolamış olduğu veriler sayesinde hukusal bir konuya eleştiri yapabilmektedir.
– Herhangi bir yabancı dili kullanarak ( Avrupa Dil Portföyü B) meslektaşı ile iletişim kurabilir.
– Hukukçu olmanın gereklerinden olan anlayış, objektiflik ve adalet değerlerine sahiptir.
– Yaşam boyu öğrenmeye açık olma konusunda kendini geliştirmiştir.
– Kendi sorumluluğu dahilinde faaliyet gösteren kişilerin kendisini geliştirmesi yönünden destekleyici ve yönlendiricidir.
– Hukuk konusundaki bilgi birikimini toplumdaki bireylere empoze ederek, toplumda adalet ve ahlakın gelişmesi konusunda büyük rol oynar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Sistemi

Öğretim sistemi 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Lisans öğretimi değerlendirmesi derslerden ve yan çalışmalardan oluşmaktadır. Alınacak olan dersler zorunlu, seçmeli ve serbest dersler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Zorunlu dersler, Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Yargılama Hukuku, Ceza Yargılamaları Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Maliye, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Devletler Umumî Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Adli Tıp ve Türk Hukuk Sosyolojisi’dir.

Yan çalışmalar, müzakereler, pratik çalışmalar ve seminerlerden oluşmaktadır. Müzakereler öğretim görevlileri tarafından kürsülerce düzenlenmektedir. Karşılıklı konuşma ve tartışma yapılmaktadır ve isteyen her öğrenci katılabilmektedir.

Sınavlar güz, yaz ve kış dönemlerinde yapılmaktadır. Görevliler öğrencilere sınav tarihlerini 1 ay önceden bildirmekle yükümlüdür. Öğrencilerin sınav notları 100 puan üzerinden değerlendirilir ve buçuklu not verilmemektedir. 50 ile 69 puan arası orta, 70 ile 84 puan arası iyi, 85 ile 100 puan arası pekiyi sayılmaktadır. Öğrencilerin seminer müzakere gibi pratik çalışmalarından aldıkları puanlar sadece dönem sonu notunun ortalamasına dahildir. Dönem sonu sınavının %30’u, yıl sonu sınavının %70’i alınacak şekilde ortalama değerlendirmesi yapılmaktadır. 8 yarıyıl sonunda 240 ECTS’yi tamamlayan, FF, YZ ya da DZ notu bulunmayan öğrenciler, diploma almaya hak kazanır. Ancak; Türk Devrim Tarihi ve Cumhuriyeti Rejimi dersini başaramayan, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yabancı Dil Yeterlilik belgesini alamayan ve diploma harcını ödemeyen öğrenciler mezun olamaz.

Programdan başarılı bir biçimde mezun olan öğrenciye “Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Diploması” verilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler serbest avukatlık ya da hukuk danışmanlığı yapabileceği gibi, belli sınavlara katılarak hakim ya da savcı olarak görev yapabilmektedir.

DGS İLE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Öğrenciler belirli programlardan belli fakültelere dikey geçiş yapabilme imkanına sahip olduklarından dolayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi de DGS ile öğrenci alımı yapmaktadır. Üniversitelerin örgün olan Adalet, Adalet Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Fakültesi Adalet ve Adalet Meslek Eğitimi programlarından mezun olan öğrenciler DGS ile Hukuk bölümüne yeterli puanı sağladıkları takdirde geçiş sağlayabilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016 – 2017 ÖSYM verilerine göre taban 308,1199, tavan 319,754 eşit ağırlık puan türünden 30 kontenjanlık öğrenci alımı yapmaktadır.

HUKUK ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

1. Hukuk Tiyatro Topluluğu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Tiyatro Topluluğu, 2001 yılında Ahmet Tanyel aracılığıyla kurulmuştur. Topluluk, üniversite kayıt dönemlerinde masalar kurarak fakülteye yeni katılan öğrencilere topluluğun tanıtımını yapmakta, yeni gelen öğrencilere temelden tiyatro eğitimi vermektedir. Öğretim yılının ilk yaryılı bitiminde tecrübeli tiyatrocular, ikinci yarıyılın bitiminde ise yetiştirilen öğrenciler tiyatro oyunu sergilemektedir. Topluluğun amacı, geleceğin hukukçusu olan kişilerin kendilerine güvenen bireyler olmasını sağlamaktır.

2. Türk Hukuku Topluluğu

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Hukuk Topluluğu, 2007 yılından beri hizmet vermektedir. Yapmış oldukları çalışmalar, fakülte yönetimince takdir görmektedir. Düzenledikleri organizasyonlar, paneller ve seminerler ile ünlü hukukçuları ağırlamaktadırlar.Topladıkları takdirler ile kurumsallaşan topluluğun bünyesinde pek çok avukat, hakim ve savcı da bulunmaktadır.

3. Hukuk Ezgi Topluluğu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından yönetim izniyle kurulan topluluk, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve motivasyon artırmak amacıyla çeşitli konserler ve festivaller düzenlemektedir.

Bu üç önemli topluluğun yanı sıra Stratejik Düşünce Topluluğu, Genç Hukukçular Topluluğu, Themis Hukuk Topluluğu ve İnsan Hakları Topluluğu da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Toplulukları arasında yerini almaktadır.

Bu topluluklar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Topluluklarıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait, kişisel gelişim ve motivasyon artırıcı, rektörlük desteği ile kurulmuş olan bazı topluluklar ise aşağıdaki gibidir. Bu topluluklara üniversite bünyesinde bulunan her öğrenci katılabilmekte ve organizasyonlar düzenlemeye katkıda bulunabilmektedir.

Münazara Topluluğu DEUMT, Toplum Gönüllüleri – TOG DEU, Fotoğrafçılık Topluluğu,, Mağara Araştırma Kulübü (DEUMAK), Dans Topluluğu (DEUDANS),  Rock Topluluğu (DEUROCK), Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu (DUNDAK),  Atatürkçü Düşünce Topluluğu (ADT), Havacılık Kolu Yamaç Paraşütü Topluluğu (DEHAVK),  Bilim Kurgu, Fantezi ve Zeka Oyunları Topluluğu, Bisiklet Topluluğu (DEBİT), Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu (GENÇ TEMA), Yelkencilik Topluluğu, Capoeira Topluluğu, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Biomedikal Öğrenci Topluluğu, Üniversiteli Beşiktaşlılar Topluluğu,  Toplumcu Öğrenci Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu, Lösev Gönüllüleri Topluluğu,  Anlaşmazlık Çözümü Öğrenci Topluluğu, , Gönüllüler Topluluğu,Haber Eylül Öğrenci Topluluğu,Elektronik Sporlar Topluluğu,Motosiklet Topluluğu,Bilinçli Bireyler Topluluğu,  Ulaştırma Emniyeti Topluluğu,Genç DEPARK Topluluğu, Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu, Go Topluluğu,Genç Yer Yüzü Doktorları Topluluğu,  Doğa ve Kuş Gözlem Topluluğu, Genç 9 Topluluğu, Amatör Astronomi ve Uzay Bilimleri Topluluğu, Hayvan Dostları Topluluğu,Gölge Edebiyat Topluluğu, Afet Gönüllüleri ve Afette Rehber Çevirmenler Topluluğu ve Model Birleşmiş Milletler Topluluğu bunlar arasında yer almaktadır.

Burs ve Yurt Olanakları

Fakülteye kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıtlarını yaptırıken Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’na burs veya yurt başvurusunda bulunabilmektedir. KYK öğrencilere yurt ve burs hakkı verirken; öğrencinin sigortalı olarak çalışıp çalışmadığı, ailesinde okuyan öğrenci sayısı, ailesinin mal varlığı, ailesinde sigortalı olarak çalışan kişi sayısı gibi faktörler göz önünde bulundurduğu faktörler arasındadır. Şehit ve gazi yakınları burs verilen öğrenciler arasında öncelik taşımaktadır. Burstan ve yurttan faydalanamayan öğrenciler özel yurtlarda barınabilirken, burs yerine öğrenim kredisine de başvurabilmektedir. 2016-2017 Öğretim yılı çerçevesinde aylık burs ve öğrenim kredisi 425,00 TL olarak belirlenmiştir. Öğrencilere, üniversitenin kendileri için Ziraat Bankası’ndan açtıkları banka hesaplarına aylık olarak burs ve öğrenim kredileri devlet tarafından yatırlımaktadır.

Hakedilen burs, öğrenci devamsızlık yaparsa öğrenim kredisine çevrilir. Burs almaya devam eden, yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin bursları devlet tarafından kesilir. Kesilen burs öğrencinin isteğine bağlı olarak öğrenim kredisi olarak alınmaya devam edilebilir. Burs, devlet tarafından hibe edilen bir paradır ve geri alınmaz ancak; öğrenim kredisi sene kaybı yaşamadan mezun olunan seneden iki yıl sonra aylık taksitler şeklinde geri ödenir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin barınabileceği pek çok özel yurt bulunurken, KYK yurtları da yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait Buca Kız Öğrenci Yurdu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurdu, Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Öğrenci Yurdu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Öğrenci yurdu da bulunmaktadır. Bu yurtlar başkanlığa bağlı olarak hizmet vermektedir ve fakülteye mesafe açısından yakın durumdadır.

İzmir’de Bulunan KYK Yurtları

İzmir Gaziemir Öğrenci Yurdu , Hacı Sinan Öğrenci Yurdu, Ege Öğrenci Yurdu , Zübeyde Hanım Öğrenci Yurdu , Bornova Öğrenci Yurdu ,Çeşme Yurdu , Urla Yurdu , Urla Latife Hanım Öğrenci Yurdu , Buca Kız Yurdu , Hacı Ahmet Tatari Yurdu , Hoca Ahmet Yesevi Yurdu , İzmir Kız Öğrenci Yurdu , İzmir Barbaros Öğrenci Yurdu , Çakabey Öğrenci Yurdu , Atatürk(İnciraltı) Yurdu , Cihannüma Öğrenci Yurdu , Çiğli Öğrenci Yurdu
Kampüs ve Sosyal Yaşam

Fakültenin bulunduğu yerleşke; kafe, restaurant, spor tesileri, yüzme havuzları, eğlence merkezleri, tiyatrolar ve pek çok aktivite merkezi yönünden zengindir. Tüm bunların yanında İzmir, sosyal yaşam açısından zengin bir şehir olduğundan dolayı öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri pek çok kursa da katılması mümkündür. İzmir Enternasyonel Fuarı bunların en başında yer almaktadır. Şehrin büyüklüğü, yapılabilecek aktivite sayısını artırma konusunda büyük olanak sağlamaktadır.

Kampüs ve Sosyal Yaşam

Fakültenin bulunduğu yerleşke; kafe, restaurant, spor tesileri, yüzme havuzları, eğlence merkezleri, tiyatrolar ve pek çok aktivite merkezi yönünden zengindir. Tüm bunların yanında İzmir, sosyal yaşam açısından zengin bir şehir olduğundan dolayı öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri pek çok kursa da katılması mümkündür. İzmir Enternasyonel Fuarı bunların en başında yer almaktadır. Şehrin büyüklüğü, yapılabilecek aktivite sayısını artırma konusunda büyük olanak sağlamaktadır.

 

Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2016 2017 TIKLAYIN

DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2016-2017 TIKLAYIN

Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2017-2018 TIKLAYIN

Özel Hukuk Fakültesi Ücretleri 2016-2017 TIKLAYIN

 

Bu yazının tüm hakları Adaletciler.Net’e aittir. “www.adaletciler.net” biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.

 

Adaletciler.Net

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com