"münhal noter" ile Etiketlenen Konular

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 1512 sayılı...