"Türkiye Barolar Birliği" ile Etiketlenen Konular

DUYURU NO:2015/81 Konu: Staj kredi borçlarını otuzaltı aylık ödeme süresi sonunda ödemeyen meslektaşlarımız hakkında yapılan...
Türkiye Barolar Birliği’nin, 37 hukuk fakültesi dekanı ile yaptığı görüşmeler sonrasında başlatılan projeyle, sayısı artan hukuk...
Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitiminde standartları belirleyecek ölçme değerlendirme çalışmaları kapsamında 34 hukuk fakültesi dekanının...