Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ünite 1

1 214

KAVRAMLAR

Dil
Beden dili dünyanın her yerinde aynı etkide iletişim kurar, ancak sözel dilde iletişim kurabilmek için ortak dil kullanmak gerekir.
Özen yada özensizlik amaçladığı anlama yakın duran sözcüklerin seçimiyle ölçülür.
Dilin temel nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-Dil bir iletişim kodu ve aktarım-anlatım aracıdır.
-Dil bir uzlaşmayı ifade eder.
-Dil evren hakkındaki düşünceleri simgeler.
-Dil bir dizgedir.
-Dil iletişim için kullanılır.

Dil, belli bir grup insan arasında iletişimi gerçekleştirmek amacıyla evrene ilişkin düşüncelerin uzlaşımsal göstergelerle dizgelenerek kullanıldığı bir araç olarak tanımlanabilir.

Günlük Dil
Günlük yaşayışta herkes tarafından kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış bulunan dildir.

Konuşma Ve Yazı Dili
Bir dilin iki yönü vardır: Konuşma dili ve yazı dili.
Konuşma dili, yazı dilinden farklı olarak, çeşitli söyleyiş ve özellikleri taşıyan ve günlük hayatta pratik maksatla konuşmada kullanılan dildir.
Yazı dili, bir ülkede konuşulan şive yada ağızlar içinden yaygınlaşıp, egemen olan ortak dilin yazışmalarda kullanılması, bilim ve sanat yapıtlarının bu ortak dille yazılması sonucu ortaya çıkan dil.

Hukuk Dili
Hukuk dilinin temel özellikleri:
-Açıklık ve sadelik.
-Bilimsel tutarlılık.
-Terim birliği.
-Kesinlik ve belirginlik.

Yasaların Dili
Hukukta değişmez kural şudur: Yasaların dili olabildiğince açık, anlaşılır, sade ve özlü olmalı ki, insanlar hak ve özgürlüklerinin sınırlarını ve nasıl kullanacaklarını yasalara bakarak kolaylıkla anlayabilsinler.
Yasada kullanılan dil, kesin belirgin ve herkeste aynı düşünceyi bırakacak şekilde, ayrıca üslubu temiz ve zarif, kolay ve berrak olmalı ki okuyanda cazibeli bir intiba bırakmalıdır.

1 yorum
  1. Fatma kurt diyor

    Tesekkurler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim