Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ünite 5

0 78

Takip talebi,takibe girisen kisinin, belirli miktar bir paranın ödenmesi veya teminat gösterilmesi icin icra takibi yapılmasına iliskin icra dairesine yönelik talebidir.
->icra takip talebi alacaklının icra dairesine yazılı veya sözlü talebiyle bslar.
->ödeme emrinin düzenlenmesi alacaklının talebi üzerine gerceklesir.
->ödeme emri icra takip işlemlerinin birincisidir.
-> borçlu, gönderilen ödeme emrine tebliğ tarihinden itibaren 7gün içinde itiraz edebilir. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden önce dinlenmez.
-> ödeme emrini İCRA DAİRESİ düzenler.
->itiraz halinde genel haciz yolu ile yapılan takiplere ait ödeme emri söz konusu ise icra takibi olduğu aşamada durur ve artık alacaklının iddia ettiği hak ÇEKİŞMELİ YARGIYA intikal eder.
->kambiyo senetleri; çek, police, emre muharrer senet.
->ödeme emri, takipte borçluya karşı yapılan birinci icra takip işlemidir. Kural olarak ödeme emri gönderilmeden ve ona savunma hakkı verilmeden daha sonraki takip işlemlerine geçilemez. Bu durumda borçlu şikayet yoluna giderek yapılan işlemlerin iptalini isteyebilir. Bu husus kamu düzeniyle ilgili olduğundan buradaki şikayet süreye tabi değildir.
-> Kanun, ödeme ve icra emirlerinin neleri içermesi gerektiği hakkındaki hükümler; -takip talebindeki kayıtlar, -ihtar bölümü.
->kanuna uygun olmayan içerikte ödeme emirlerinin süresiz şikayet yoluyla iptal edilebilir.
->ilamlar kural olarak 10yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Ancak gayrimenkul ve menkul malların mülkiyetine ve diğer ayni haklara, şahıs ve aile hukukuna ilişkin ilamlar zamanaşımına uğramazlar.
->süresi içinde irtifak hakkı kaldırılmazsa ilam hükmünün zorla icra edileceğini ve ilama muhalefet nedeniyle icra ve iflas kanununa göre 1 aydan 3 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim