Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ünite 6

0 68

~İlan genellikle duyuru,duyurma,açıklama,bir durumu yayın yoluyla bildirme gibi anlamlara gelir.
~resmi ilan:kanun tüzük ve yönetmeliklerle yaynlanması mecburi olan(özel dernekler hariç)veya genel ve katma bütceli dairelerle il özel daireleri,belediyeler,köyler ve iktisadi devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısndan fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerinin verdikleri,reklam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır.
~Resmi ilanlar Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlanır.
~basın ilan kurumunun şubesi olmayan yerlerde,resmi ilanların yayınlanmasına VALİLİK aracı olur.
~resmi ilanların fiyat tarifesi BAKANLAR KURULU tarafındn saptanır.
~resmi ilanların verilecegi gazete ve dergilerin nitelikleri BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULUNCA saptanır.
~basın ilan kurumunun aracı oldugu ilanlarn altına `basın` kelimesi ve bu kelimenin yanına kurumun aldıgı yıllık sıra numarası konur.
~ilan edileceklere örnek olarak;ad degskligi,gaiplik kararı,evlenme ilanı,mirasçılarn tespiti vs.
~TEBLİĞ:bildirim,yazılı bildirim anlamına gelir.
~TEBLİGAT: hukuksal bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması icin yetkili makamın,yasa ve yöntemine uygun bi bicimde yazı ile veya ilan yoluyla yaptığı belgeleme işlemidir.
~tebligat bilgilendirme yanında belgelendirme özelliğide bulunan bir usul işlemidir.
~Yazılı tebligat bip davaya ilişkin işlemleri o davayla ilgili kişilere bildirmek için mahkemelerce yasaya uygun biçimde yapılan bir belgelendirme işlemidir.
~TEBLİGAT ÇEŞİTLERİ; 1.niteliğine göre :resmi tebligat, özel tebligat
2.yapılış şekline göre tebligat: posta idaresi aracılığıyla, memur aracılığıyla, doğrudan doğruya, ilan yoluyla tebligat.
3.Konusuna göre tebligat; yargısal(kazai), idari, mali.
4.Yapılacak yere göre tebligat; yurt içi,yurt dışı,yurt dışından gelen tebligat.
~Resmi tebligat: tebligat kanununun 1.maddesinde sayılan kuruluşlar tarafından tebligat kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan tebligat veya bunların aracılğıyla (noter)yapılan tebligattır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim