Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerine Mahkemede Staj Zorunluluğu

0 98

HUKUK EĞİTİMİ İLE MESLEK ÖNCESİ VE MESLEK İÇİ EĞİTİMİ GELİŞTİRMEK
Stratejide, yargı reformunun en önemli amaçlarından birinin de meslekî yetkinliğin sağlanması olduğu, Hukuk eğitimine ilişkin sorunların çözümünün tüm adalet aktörlerinin önceliği olması  ve ulusal politika hâline gelmesi gerektiği,

Hukukçunun ifa ettiği görev itibariyle çok özel bir kişi olduğu, bu nedenle özel bir eğitimden geçmesi gerektiği, sadece yürürlükteki hukuku bilmekle kalmayıp diğer sosyal bilimleri de bilen, dünyayı tanıyan, entelektüel bir kişi olması gerektiği, ancak bu sayede olması gereken hukuku araştırabilip  yorumlayabileceği, İyi yetişmiş hukukçuların vasıtasıyla hukuk gelişirken onunla birlikte toplumsal kültürün de gelişeceği, Hukukçuların iyi yetiştirilmesinin, mülkün temeli olan adaleti ayakta tutarak toplumsal barış ve huzuru da sağlayacağı,

İyi bir hukukçunun yetiştirilmesinde ilk basamağın hukuk fakülteleri olduğu, Yargı kamuoyunda hukuk fakültelerinde verilen eğitim ve öğretimin niteliğine ilişkin sorunlar olduğu konusunda yaygın bir kanaat bulunduğu, Hukuk fakültelerindeki eğitimin adalet politikalarıyla doğrudan ilgili olduğu dikkate alındığında hukuk eğitiminin her açıdan gözden geçirilerek bu konuda yeni çözümler üretilmesi gerekliliğinin ortada olduğu vurgulandı.

Hukuk eğitimi ve öğretiminin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir

Strateji planında ayrıca; Hukuk öğretimi ve hukukçunun eğitimi özel bir önem taşıdığı, adalet hizmetlerinde kaliteyi yükseltmenin önemli koşullarından biri iyi eğitim ve öğrenim görmüş, hukuku özümsemiş, güncel gelişmeleri takip eden, sağlıklı yorum yapan ve doğru sonuca ulaşan hukukçuların yetiştirilmesi olduğu, Bu özelliklerin kazandırılması ve güçlendirilmesi ise hukuk fakültelerindeki eğitime bağlı olarak şekillendiği,

Hukuk eğitiminin ihtiyaçlara ve beklentilere uygun yürütülmesi hem eğitimin müfredat olarak içeriğinin ihtiyaçlara uygun olmasını ifade ederken, hem de eğitim yönteminin nitelikli hukukçuların yetişmesine imkân sağlayacak şekilde geliştirilmesi anlamına geldiği, Hukuk eğitim sisteminde var olan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni tedbirlerin alınmasına ve eğitimin günümüz öncelikleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması hedeflendiği,

Hukuk eğitiminde müfretadın geliştirilmesinin yanı sıra, yeni gelişen alanların ve uluslararası uygulamaların da müfredatta yer alıp hukuk eğitiminin bir parçası olması gerektiği, Hukuk eğitiminin yeniden düzenlenmesinde eğitimin uygulamayla bağlantılı olarak yürütülmesinin sağlanmasının gerektiği,

Sadece teorik temellerin anlatıldığı bir hukuk eğitiminin gerçeklerden uzak hukukçular yetiştirilmesine yol açtığının tartışmasız olduğu,bu nedenle hukuk eğitiminin uygulama ile bağlantısının kurulmasının gerektiği, Bu amaç doğrultusunda, hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerine mahkemelerde staj zorunluluğu gibi uygulamalar getirileceği, Böylelikle; hukuk eğitimi alan öğrencilerin, mezuniyet sonrasında hukukçu olarak yüklenecekleri görevlerin uygulamalarını öğrencilik sürecinde öğrenmiş olacağı ifade edildi.

 

hukukitavsiyeler.

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com