İcra İflas Hukuku Ünite 1

İcra İflas Hukuku Ünite 1

1:Cebri icra :maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyettir.

2:Mal beyanı :para borcundan dolayı icraya verilmiş olan borçlunun mal alacak ve ahklerındna borcuna yetecek miktarını icra dairesine bildirmesidir.

3:Cebri icra faaliyeti:maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümünü ifade eder.

4:Takip hukukunda alacak ve borç kavramı dava konusunun takipteki karşılığıdır.

5:Takip hukukunda takibin tarafları olarak alacaklı ve borçlu yer alır.

6:Taraf takip işlemi:takip prosedüründe taraflarca yapılan takibe yön ve şekil veren çoğunlukla icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlamaya yönelik işlemdir.

7:İcra takip işlemleri:icra organları tarafından borçluya karşı yapılan cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikteki işlemlerdir.

8:Kanunda temel olarak iki icra çeşidi vardır :bunlardan birisi ferdi icra (icra takibi),diğeri ise toplu icra(iflas takibi)

9:İlamlı icra:alacaklı borçluya karşı konusu para olan yada olmayan tüm talepleri için bu yola başvurabilirler.ayrıca konusu paradan başka bir şey olan alacaklar için alacaklının ilamlı icra yoluna başvurması zorunludur.

10:İlamsız icra:alacaklının alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınması gerekmez.

11:Rehnin paraya çevrilmesiyle takip ilamlı ve ilamsız olarak ikiye ayrılır.

12:İhtiyadi haciz ayrı bi takip yolu değildir alacağı tem,inat altına almak için öngörülmüş geçici bir hukuki korumadır.

13:Konkortdato :işlri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulan bir borçlunun korunması için kabul edilmiş bir müessesedir.

14:İcra dairesi kanunda belirtilen esaslara göre icra mahkemesi hakiminin gözetim ve denetimi altındadır.ancak icra mahkemesine bağlı bir organ değildir.

15:İcra mahkemesi kanunun icra ve iflas 363 .maddesinde sayılan kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.

16:yardımcı icra organları:genel mahkemeler savcılar ve adalet müfettişleridir.

17:Maddi hukuk bakımından fiil ehliyetine sahip olanlar takip ehliyetine de sahiptir.bunlar kendisi takipte yer alarak takibi yürütebilirler.

18:Asıl icra organları:icra dairesi,icra mahkemesi yargıtayın icra ve iflas işleriyle görevli daireleri.

19:Haciz işlemi icra takip işlemlerinden biridir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?
  • YORUM
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim