izmir escort bursa escort izmir bayan escort istanbul escort antalya escort izmir escort bayan izmir escort bursa escort bursa escort kızlar istanbul escort bayan gaziantep escort istanbul escort istanbul escort kızlar istanbul escort

İcra İflas Hukuku Ünite 2

İcra İflas Hukuku Ünite 2

1:Şikayet:takibin taraflarına ve hukuki yararı olan diğer kimselere icra-iflas organlarının kanuna veya somut olaya uygun olmayan işlemlerine karşı tanınmış bir hukuki çaredir.
2:Konkordato:işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulan bir borçlunun korunması için kabul edilmiş bir müessesedir.
3:Maddi hukuk kişilerin gerçek içeriklerini düzenleyen hukuktur.
4:Şikayet başvurusu ile icra memurunun icra iflas hukukuna ilişkin görevlerini hiç yapmadığı veya yanlış yaptığı iddia edilir.
5:Belli konularda karar verecek olan makamlara yasaların verdiği yetki takdir yetkisidir.
6:İcra memurunun görev alanı içindeki bir işi reddetmesi hakkın yerine getirilmemesi durumudur.
7:Şikayet bir dava değil kendine özgü bir hukuki çaredir.
8:İcra memurunca yapılan bir işlemden olumsuz etkilendiğini düşünen her kişi o işlem hakkında şikayet yoluna başvurabilir.
9:Şikayet kural olarak süreye tabidir . bu süre işleminin ilgili kişiye tebliği tarihinden itibaren başlar ve 7 gündür.
10:Belirli işlerin yapılması için gerekli olan hukuki tasarrufları temsil olunan kişi adına yapmaya yetkili olan kişi kanuni temsilcidir.
11:Bir alacağın yerine getirilmemesi halinde hak sahibine rehinli mal üzerinden alacağını öncelikle alma hakkı veren nitelikli bir haktır.
12:Kamu hizmetlerinin yapılmasını devletin ve hakkın menfaatlerini huzurunu ve devamını sağlamaya yönelik kural ve kuruluşlar kamu düzenidir.
13:Şikayet yolunda tek yetkili merci icra mahkemesidir.
14:Birisinin yerine geçerek onun adına bir kısım işleri görmek istinabedir.
15:Yetkili icra mahkemesi şikayete konu olan işlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.
16:İcra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde incelemesini duruşmalı olarak gerçekleştirir duruşma yapılmayan hallerde 10 gün içinde karar verir duruşma sadece zorunlu hallerde ve 30 günü geçmemek üzere ertelenebilir.
17:Şikayet süresi içinde yapılmamışsa veya şikayet nedeni olay bakımından gerçekleşmemişse icra mahkemesi şikayet talebini reddeder. AKSİ TAKDİRDE ŞİKAYET TALEBİNİ KABUL EDER.
18:İcra iflas kanunu madde 363 hükmünde öngörülen durumlarda icra mahkemesinin kararlarına karşı temyiz yolu açıktır.
19:Şikayetin kabulü halinde icra mahkemesi şikayet konusuna göre işlemin iptaline düzeltiilmesine karar verilebilir veya sebepsiz olarak yapılmayan yakut geciktirilen işlemin yapılmasını emredebilir.
20:İcra takibinin yürütülmesi ve sonuçlanması için harcanan paraların tamamı icra harç ve giderlerini oluşturur.
21:Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetlerine karşılık olarak aldığı paraya icra harcı denir.
22:İcra organlarının icra takibini tam ve doğru şekilde yürütmeleri için harcanan paralara icra giderleri denir.
23:Harç ve giderler takip süreci sonucunda haksız çıkan tarafa yüklenir.
24:Kanunda yer alan sürelerin sözleşme ile değiştirilmesi mümkün değildir.
25:Tatil ve talik (erteleme) hallerinde kural olarak borçluya karşı herhangi bir icra takip işlemi yapılamaz.
26:Kanunda yer alan genel ve özel talik (erteleme) hallerinde borçlunun mal kaçırma ihtimali varsa malları haczedilebilir.
27:Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan maktu olan harca başvurma harcıdır.
28:İcra takibinin başarıyla sonuçlanması üzerine alınan harca tahsil harcı denir.
29:İlamsız icrada takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan alacak miktarının binde beşi oranında alınan harca peşin harç denir.
30: Süresi geçtikten sonra yapılan şikayetin akıbeti usulden reddedilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?
  • YORUM
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim