Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İcra İflas Hukuku Ünite 3

0 243

1:Poliçe bono ve çekten ibaret senetlere kambiyo denir.
2:Hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın bir kimsenin mal varlığının başkasının aleyhine zenginleşmesine sebepsiz zenginleşme denir.,
3:Bir kimsenin hukuka aykırı şekilde zarara uğratılmasına haksız fiil denir.
4:Para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için icra yoluyla takip yapılmalıdır.
5:Genel haciz yoluyla takipte yetkili icra dairesi bakımında hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki yetkiye ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır.
6:Genel haciz yoluyla takipte borçlunun yerleşim yeri genel yetkili icra dairesidir.
7:İcra dairesi yetkisiz olduğunu borçlu tarafından ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alamaz çünkü icra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir.
8:Genel haciz yoluyla takip alacaklının icra dairesine usulüne uygun olarak yaptığı takip talebi ile başlar.
9: Talep edilen şeyin belli bir oranı kadar ve peşin olarak alınan harca nisbi peşin harcı denir.
10:Tedavüldeki yabancı paraya efektif denir.
11:Bir kimsenin bir konu bir kişi yada olayla hukuki ilişkisi bulunmadığını ortaya koymak için açtığı davaya menfi tespit davası denir.
12:Belli bir sürenin geçmesi ile hakkın ortadan kalkmasına zaman aşımı denir
13:Ödeme emri takip talebinde yer alan kayıtlar ve ihtarlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
14:Borçluyu borcunu ödemeye ve görevini yerine getirmeye zorlamak için hapsetmeye hapisle tazyik denir.
15:Borçlu ödeme emrine imzaya ve borca itiraz ile karşı koyabilir.
16:Resmi bir makam yada görevlinin katılmadığı taraflarca özel olarak hazırlanan senetlere adi senet denir.
17:Bir kimsenin kendi aleyhine hukuki sonuçlar doğuracak olan bir olayı bir şeyi başka bir şahsın kendisinde olan hakkını kabul etmesi haber vermesine ikrar denir.
18:Görülmekte ve incelemekte olma durumuna derdest denir.
19:Borçlu itirazında sebep bildirmek zorunda olmasa da bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile kural olarak bağlıdır ve bu itiraz sebeplerini daha sonra değiştirip genişletemez.
20:Kayıtsız şartsız olmak borçlu itirazından her zaman vazgeçebilir veya borcunu ödeyebilir.
21:Gecikmiş itiraz borçlunun kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine süresinde itiraz edememesi halinde söz konusudur.
22: Süresinde ve usulüne uygun yapılan bir itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur.
23:İtirazın iptal davası alacaklının borçlunun itirazını hükümden düşürmek için itirazın tebliğinden itibaren bir yıl içinde açtığı davadır.
24:İtirazın iptali davasında davacı alacaklı davalı ise borçludur.
25:Alacaklı itirazın kaldırılması yoluna itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde başvurmalıdır.
26:İtirazın kaldırılmasına ilişkin icra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.
27:İtirazın geçici olarak kaldırılması takip içinde açılan özel bir menfi tespit davası niteliğindedir.
28:Borçtan kurtulma davası takip içinde açılan özel bir menfi tespit davası niteliğindedir.
29:Borçlu mal beyanında borca yeter mal varlığını göstermek zorundadır tüm mal varlığını göstermek zorunda değildir.
30: Süresinden sonra mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırılabilmesi için alacaklının icra mahkemesine şikayette bulunması gerekir.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com