Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İcra İflas Hukuku Ünite 4

0 263

1:Takipten önce yapılan menfi tespit davası alacaklının bu davadan sonra başlatacağı takibi kendiliğinden önlemez veya durdurmaz.
2:Menfi tespit davası görülürken alacaklıya ödeme yapılırsa menfi tespit davası kendiliğinden istirdat davasına dönüşür ve yargılamaya devam edilir.
3:Menfi tespit davasını kaybeden alacaklının tazminata mahkum edilmesi borçlunun talebine bağlı iken davayı kaybeden borçlunun tazminata mahkum edilmesi için alacaklının talebine gerek yoktur.
4:İstirdat davasının açılması gereken bir yıllık süre hak düşürücü niteliktedir.
5:Alacaklının lehine sonuçlanan istirdat davası sonunda alacaklı lehine tazminata karar veremez.
6:Likit alacaklarda icra takibine borçlunun itiraz etmesi halinde takibin durması üzerine alacaklının itirazının iptali davası veya itirazın kaldırılması yargılaması sonucunda borçlunun itirazının haksız olduğunun anlaşılması ve diğer koşulların gerçekleşmesi durumunda borçlunun alacaklıya ödeyeceği tazminata icraa inkar tazminatı denir.
7:Alacaklının borçluya verdiği süreye imhal (mehil) denir.
8:Kanun tarafından belirlenmiş şartlar altında belli bir süre içinde alacaklının hareketsiz kalması sonucu alacağını ifasını isteme yetkisinin sona ermesine zaman aşımı denir.
9:İtfa ve zaman aşımında takibin iptali, imhalde ise takibin ertelenmesi söz konusudur.
10:Borcun ödenmesi ibra veya takas gibi her türlü borcu sona erdiren sebebe itfa denir.,
11:İcra dairesinde takipsiz bırakılan dosya derdest kalmakla ve zaman aşımı süresi de işlemeye devam etmektedir.
12:Zaman aşımı sebebi ile kendisine karşı yapılan takibin iptalini isteyen borçlunun bu iddiası dosyadan anlaşılabildiğinde ayrıca bi belgeye gerek yoktur.
13:Erteleme süresi içinde icra takip işlemler i yapılmazken taraf takip işlemleri ile ilgili süreler işlemeye devam eder.
14:İcra takibinin iptali veya tliki icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden istenir.
15:İcra mahkemesinin takibinin iptali ve taliki ile ilgili verdiği kararların temyizi mümkündür.
16:İcra ve iflas kanununa kural olarak istirdat davası 1 yıl içinde açılmalıdır.
17:Menfi tespit davası borç alacaklıya ödeninceye kadar açılabilir.
18:İstirdat davasında ispat yükümlülüğü borçluya aittir.
19:İstirdat davası sonucunda verilen hükmün niteliği kesindir.
20:Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibinde haksız ve kötü niyetli görülen alacaklı borçlunun talebi ile en az %40 olan bir tazminata mahkum edilebilir.
21: Takipten sonra açılan menfi tespit davasında alacağın en az % 15 i kadar bir teminat yatırıp ihtiyati tedbir alınarak takip sonunda icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi sağlanır.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com