İcra İflas Hukuku Ünite 8

0 64

1:Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesinin bulunmasına ve bunun takip talebine eklenmesine gerek yoktur.
2:Kiralanan taşınmazların tahliyesi için ilamsız takip yoluna kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesi durumlarında başvurulur.
3:İtiraz süresi sonunda takip kesinleşmiş olsa da ödeme süresi geçmeden takibe deva edilmez
4:Alacaklı takip talebinde ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesini ve kiracının taşınmazı tahliye etmesi ni takip eder.
5:Borçlu kiracının ödeme emrine itiraz etmesi ile takip kendiliğinden durur.
6:İcra mahkemesinin verdiği itirazın kaldırılması ve tahliye kararının temyiz edilmesi mümkün olsada kararın icrası için kararın kesinleşmesi beklenmez.
7:Taşınmazlarda borçlu dışında üçüncü kişinin bulunması halinde bu kişi işgalde haklı olduğunu resmi bir belgeyle ispat edilmediğinde derhal tahliye olur.
8:Hasılat kiralarına ilişkin kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliyede kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu kiracı borcunu ödemek isterse bunu 60 gün içerisinde yerine getirmelidir.
9:Haksız işgalde tahliye genel hükümlere göre talep edilmelidir.
10:Kiracı kendisine gönderilen ödeme ilişkin olarak itirazda bulunmak isterse bu itirazın ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapmalıdır.
11:İlamsız icranın para alacağına yönelik olmasına ilişkin kuralın tam istisnası kira süresinin sona ermesidir.
12:Kiralanan taşınmazların tahliyesinde ödeme emrine itiraz icra dairesine yapılır.
13:6 aydan daha kısa süreli adi kirada ödeme emrini alan borçlu kiracı borcunu ödemek isterse kuarl olarak bunu 6 gün içinde yerine getirmelidir.
14:Borçlu kiracının en az 3 aylık kira bedelini ödemesi karşılığında icranın geri bırakılmasını talep etme hakkı vardır.
15:Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliyede kiralanan kira süresinin sona ermesinden sonra sözleşmeyi yenilemek istemiyorsa bu sürenin bitmesinden itibaren 1 ay içinde icra dairesine başvurup kiracının tahliyesi için takip yapmalıdır.
16:Kira akdi inkar edildiğinde itirazın kaldırılması kira sözleşmesinin yazılı olmasına ve noterlikçe düzenlenmiş olmasına bağlıdır.
17:6 aydan daha kısa süreli kira sözleşmelerinde borçlu ödeme emrini aldıktan sonra itiraz etmek isterse bunu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 3 gün içinde yapmalıdır.
18:Kiraya veren kiracının dayandığı adi senet altındaki imzayı inkar ederse kiracı genel mahkemede dava açabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim