İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Konu Dağılımı

İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Konu Dağılımı

İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI KONU KAPSAMI
Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür yardımcılığı sınavında 2  alandan konu gelmektedir. Alanlardan ilki Genel Yetenek ve Genel Kültür, bir diğeri ise Alan Bilgisi’dir. Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden 50, Alan Bilgisi’nden 50 soru yer alan sınav, 120 dakika sürmektedir.
Genel Kültür ve Genel Yetenek testinin ağırlığı %20 iken Alan Bilgisi Testi %80’dir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Konu Kapsamı:
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde Türkçe, matematik, tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi alanlarından soru sorulmaktadır.
Matematik: Sınavda sorulan 10 matematik sorusu gelmektedir. Matematik sorularının 1-2 tanesi Geometri’den çıkmaktadır. Yaklaşık 2-3 soru problemlerden gelmekte; diğer sorular, ‘sayılar’ konusu ağırlıklı olup, temel kavramlarda bilgi düzeyi gerektirmekte ve işlem çözme becerisini ölçmektedir.
Türkçe: 10 sorunun çoğunluğu paragrafta ve cümlede anlam konusunu kapsamakta, her yıl 1-2 soru yazım yanlışları ve anlatım bozukluklarından gelebilmektedir. Dilbilgisi bilgisi gerektirmeyen, okuma alışkanlığı kazanmış adayların rahatlıkla yapabilecekleri türden sorulardır.
Tarih: Sınav kapsamında sorulan 10 tarih sorusunun konuları milli mücadele dönemini kapsamakta, ağırlık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alanından gelmektedir. Sorular Milli Mücadele Döneminin en çok bilinen, önemli konularından gelmektedir.  Birinci Dünya Savaşı, kongreler Dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nı izleyen dönem, ateşkes antlaşmaları, yapılan yenilikler, inkılaplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, Atatürk ilkeleri konularına hazırlık yeterli olacaktır.
Coğrafya: Sınav kapsamında yer alan Coğrafya soruları Türkiye Coğrafyası ile sınırlıdır. Türkiye’nin yer altı ve yer üstü kaynakları, doğal bitki örtüsü, geçim kaynakları, bölgeler coğrafyası, yetiştirilen tarım ürünleri, ülkemiz nüfusu konularından soru gelmektedir.
Temel Yurttaşlık Bilgisi: 10 sorudan büyük çoğunluğu 1982 anayasasından gelmektedir. Bunun haricinde yakın dönem gelişmelerden soru çıkabilmektedir. Anayasa soruları, güncel olarak da zaman zaman gündeme gelen, temel konularla anayasanın biçimsel özellikleri ve değiştirilemeyecek hükümler gibi önemli konuları kapsamaktadır. Soruların, gündeme dair olma olasılığı yüksektir. Bir örnekle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu bir dönemde 1982 anayasasında cumhurbaşkanlığı seçimleri konulu bir soru çıkma ihtimali yüksektir.
Alan Bilgisi Testi
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nda Alan Bilgisi kapsamında 50 soru yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun Kıymetli Evrakı Düzenleyen 3. Kitabı, İcra ve İflas Kanunu ve Yönetmeliği, Harçlar ve Damga Vergisi Kanunları, Tebligat Kanunu ile uygulanmasına dair yönetmelik ve Hukuk Muhakemeleri Kanun ve Yönetmeliği konularının her birinden 10’ ar soru gelmektedir.

Adaletciler.Net

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. aysegul diyor ki:

    Cografya var mi sinavda yaa 🙁

BİR YORUM YAZ