İnfaz Hukuku Ünite-10

0 13

İnfaz Kurumunun Unsurları

İnfaz kurumunun dört unsurunun bulunduğu kabul edilir.

 • Fiziki Unsur: İç ve dış güvenliğe sahip, devamlı bir yaşam için temel ihtiyaçları karşılayabilen açık yada kapalı alanlardır.

 

 • Personel Unsuru: Yönetim ve hizmet birimlerinde görev alan, yetki ve sorumlulukları olan belirli kişi/kişilerdir.

 

 • Kişi Unsuru: Hak ve yükümlülükleri bulunan, denetim ve koruma altına alınmış, sevk ve idaresi belli kurallar çerçevesinde infaz personeline bırakılmış hükümlü ve tutuklulardır.

 

 • Hizmet Unsuru: Barınma, yiyecek-içecek, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, spor, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.

İnfaz Kurumu Türleri

            Ceza infaz kurumları;

 • Kapalı Ceza İnfaz Kurumları

 

 • Açık Ceza İnfaz Kurumları

 

 • Çocuk Eğitim Evi

 

1-  Kapalı Ceza İnfaz Kurumları

 • Kapalı ceza infaz kurumları tip adıyla sınıflandırılır. Mimari bir projeye uygun olarak yapılan infaz kurumlarına tip ceza infaz kurumları, başka bir amaçla inşa edildikten sonra infaz kurumuna dönüştürülen kurumlara da tipi olmayan infaz kurumları

 

 • 4 türü vardır.

 

 1. a) Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 2. b) Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 3. c) Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 4. d) Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları: Cezanın infazına başlandığı tarihte 18 yaşını bitirmiş, 21 yaşını doldurmamış olanların cezalarını çektikleri yer.

 

 

2- Açık Ceza İnfaz Kurumları

 • İhtiyaca göre;
İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

 

 • Kadın açık ceza infaz kurumları

 

 • Gençlik açık ceza infaz kurumları şeklinde kurulabilir.

 

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma

            Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma işlemleri Cumhuriyet başsavcılığı ya da idare ve gözlem kurulu tarafından yapılır.

İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanlar ile adli para cezası iki yıl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin açık ceza infaz kurumlarına ayırma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığınca, bunlar dışında kalan açığa ayrılma işlemleri idare ve gözlem kurulu tarafından yapılır.

Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma kararı verilebilecek hükümlüler şunlardır;

 • İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanlar,

 

 • Adli para cezası iki yıl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin,

 

 • Toplam cezalarının beşte birini kapalı ceza infaz kurumlarında iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine en fazla beş yıl kalmış hükümlüler ile ilgili kanunu gereğince cezaları yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları ile kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilen hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihlerine en fazla üç yıl kalanlar,

 

 • Müebbet hapis cezasına hükümlü olup koşullu salıverilme tarihlerine üç yıl ve daha az süre kalanlar.

Öte yandan cezaların toplanması halinde açık ceza infaz kurumuna ayrılmada koşullu salıverme tarihine en az süre aranan suç esas alınır.

Tretman: Kanunu ihlal etmeden, hükümlüde yaşama arzusunu doğurmak, onun normal hayata dönüş ihtiyaçlarını kolaylıkla kazanabilecek duruma gelmesini sağlayabilmek için, uygulanan rejim, tedbir ve teknik usullerin tümünü kapsar.

3- Çocuk Eğitim Evleri

Bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler, kural olarak, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmezler. Bunun iki istisnası bulunur:

 • Haklarında tutuklama kararı bulunanlar,

 

 • Çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocuklar.