Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İnfaz Hukuku Ünite-14

0 66

TUTUKLULUĞUN İNFAZI

Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler

Tutukluların Hakları

 • Çalışma Hakkı

 

 • Ziyaretçi Kabul Hakkı

 

 • Haberleşme Hakkı

 

 • Savunma Hakkı

 

Kısıtlayıcı Önlemler

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

 1. a) Tutuklunun tek başına, sıkı bir rejim altında muhafaza edilmesi ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi
 2. b) Belirli bir süre dışarıyla ilişkisinin, ziyaretçi kabulünün ve telefon görüşmelerinin kısıtlanması
 3. c) Gerekiyorsa kendine veya başkalarına zarar vermesini önleyici biçimde hazırlanmış özel bir odada barındırılması ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi
 4. d) Saldırganlık göstermesi halinde belirli bir süreyle kelepçelenmesi veya hareketlerinin engellenmesi
 5. e) Yüksek güvenlikli bir kuruma nakledilmesi.

Adli Kontrol Kararlarının İnfazı

Adli Kontrol; Soruşturma veya kovuşturma evrelerinde, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, işlediği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde ve hükmün infazında hazır bulunmasını ya da katılanın zarar ve masraflarını veya muhakeme giderlerinin onun tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla, belirli yükümlülükler altına alınarak adli makam ve mercilerin denetimi ve kontrolü altına sokulmasıdır.

Uygulama Koşulları

 1. a) CMK m.100de belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı bulunmalıdır.
 2. b) Suç, üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç olmalıdır.
 3. c) Oranlılık ilkesi gerçekleşmiş olmalıdır.

 

 

 

Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler

 1. a) Yurt dışına çıkamamak.
 2. b) Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içerisinde düzenli olarak başvurmak.
 3. c) Hakimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.
 4. d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.
 5. e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olmak ve bunları kabul etmek.
 6. f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hakimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.
 7. g) Silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek.
 8. h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere ayni veya kişisel güvenceye bağlamak.
 9. I) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adli kararlar gereğince ödemeyi mahkum edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.
 10. j) Ayrıca suça sürüklenen çocuklar için;

* Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak.

* Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek.

* Belirlenen kişi ve kurumlarla ilişki kurmamaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim