Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İnfaz Hukuku Ünite-4

0 158

1:Tipe uygun hukuka aykırı kusurlu insan davranışı olarak tanımlanabilen suç karşılığında uygulanan yaptırma ceza denir.
2:Cezanın nitelikleri;ceza mutlaka kanunda düzenlenmiş olmalıdır,ceza bireyselleştirici olmalıdır,ceza sadece suçu işleyen kişiye uygulanmalıdır,ceza insan onuru ile bağdaşabilir olmalıdır,ceza geri alınabilir ve düzeltilebilir olmalıdır,ceza devleti az yük getirmelidir,ceza suçlu için etkili olmalıdır.
3:Yasada suçun asıl karşılığı olarak ön görülen cezaya asli ceza denir.
4:Asıl cezaya ek olarak belirlenen cezaya feri ceza denir.
5:Cezalar hapis ve adli para cezası olmak üzere 2 çeşittir kanunsuz ceza olmayacağına göre bu iki cezadan başka bir ceza hükmedilemez.
6:Yeni TCK daki hapis cezaları ;ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olmak üzere 3 e ayırmıştır.
7:Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder ,
8:Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanları cezaları yüksek güvenlikle kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir.
9:Kanunda aksi belirtilmediği sürece hapis cezaları 1 aydan az 20 yıldanda fazla olamaz, ancak yasada suçun cezasının alt ve üst sınırları gösterilmişse mahkumu bu gösterilen sınırlar arasında bir cezaya hükmedecektir.
10:Alt sınır belirtilmiş üst sınır belirtilmemişse üst sınır en fazla 20 yıl olabilir.üst sınır belirtilmiş alt sınır belirtilmemişse bu durumda mahkeme 1 ayın altında ceza veremez.
11:Hükmedilen 1 yıl ve daha az süreli hapis cezası kısa süreli hapis cezasıdır.
12:Hakimin kısa süreli hapis cezasının adli para cezası yada önlemlerden birine çevrilip çevrilmemesi konusundaki takdir yetkisi keyfilik olarak anlaşılmalıdır.
13:Hakim neden çevirdiği yada çevirmediği konusunda yasal ve yeterli gerekçe göstermek zorundadır aksi halde bu bir bozma sebebi olarak kabul edilmelidir.
14:Birgün karşılığı en az 20 en fazla 100 tl olmak üzere adli para cezasına çevrilir.
15:6 ay hapis cezasına mahkum edilen bir kişinin bu cezası adli para cezasına çevrilecek şayet bir gün karşılığı 20 tl olarak kabul edilecek olursa 180.20=3600 tl olacaktır.
16:Aynen iade suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderme ,bir eğitim kurumuna devam etme belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma ,ehliyet ve ruhsat belgelerini geri alınması belirli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma ya tedbire çevirme çevirme denir.
17:Para cezasının ekonomik durumları birbirinden farklı kişilerde değişik etki yapması sebebiyle eşitlik ilkesine aykırı olduğğu suçla ilgili olmayan kişileri de etkileyebildiği suçlunun ıslahına yaramadığı devletin suçluluktan yarar sağlama eğilimine sürüklediği gibi gerekçelerle eleştirilmesi yanında bölünebilmesi ve geri alınabilmesinin daha kolay olması nedeniyle özgürlüğü bağlayıcı cezaya göre bireyselleştirmeye daha yatkın olduğunda söylenmelidir.ayrıca çağdaş ceza hukukunda para cezası bu olumsuz yanları bertaraf edilerek uygulanmaya çalışılmaktadır.
18:Maktu para cezası para cezası sabit bir miktar olarak belirlenir hakimin işlenen suç fail ve onun mali duurmunu göz önünde bulundurarak bir meblağ belirlemesi mümkün değildir.
19:Alt ve üst sınırları belirlenmiş para cezası yasa koyucu para cezasının alt ve üst sınırlarına belirlenmiş olup hakime bu sınırlar içinde para cezasına belirleme yetkisi tanımıştır.
20:Nispi para cezası bu usülde ne üst sınır ne de hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır suçtan doğan zarar veya elde edilen yarar yada katları para cezasının belirlenmesinde esas alır.
21:Adli para cezası yasada yazılı usüle göre belirlenen tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın
hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesi şeklinde tanımlanmaktadır.
22:Hakim ya adli para cezasının tamamının ödenmesi için mehil(süre) verir yada adli para cezasının taksitler halinde ödenmesine karar verir.
23:Mahkemece adli para cezasının ödenmesinde taksit veya mehil(süre) ön görülmemiş bulunmalıdır.
24:Hükümlü savcılıktan bu yönde bir talepte bulunmuş olmalıdır.
25:Hükümlü 1 aylık süre içinde para cezasının 3/1 ni ödememiş olmalıdır.
26:Ödeme birer ay ara ile 2 eşit takdirde olmalıdır .
27:Hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir.
28: Süresinde ödenmeyen para cezasına gecikme zammı uygulanamaz .
29:Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi 3 yılı geçemez.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com