Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İnfaz Hukuku Ünite-5

0 126

1:Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkumiyet ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar savcının yazılı emriyle ceza infaz kurumuna gönderilir.
2:İnfaz kurumuna alınan hükümlünün adı soyadı, işledikleri suç ,cezaların türü ve süresi mahkumiyet ilanının tarih ve numarası ve infaza başladığı gün hükümlünün kayıt defterine kaydedilir.
3:Hükümlüler kuruma alındıklarında disiplin suçları ,bilgi edinme ve şikayet yolları ,hak ve sorumlulukları ,uygulanacak iyileştirme işlemleri kurum yöneticileri tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak tebliğ edilir.
4:Türkçe bilmeyenlere kendi dilleriyle ,duyma ve konuşma engellilere işaret yoluyla ,görme engellilere ise kendi alfabeleriyle yazılmış kitap verilerek anlatılır.
5:Hükümlülerin ceza infaz kurumlarına alınmalarında başka kuruma nakillerinde ve hastaneye yatırırılmalarında istekleri üzerine ailelerine veya gösterdikleri kişilere hükümlü yabancı ise yazılı olarak karşı çıkmaması halinde uyruğu olduğu devletin diplomatik temsilcilik veya konsolosluğuna durum bildirir.
6:Bir ıslah işlemi uygulanması programına önerilmek amacıyla uzmanların hükümlünün kişiliğini çok yönlü inceledikleri devreye gözlem denir.
7:İnfazda beklenen sonucunun alınabilmesi için infaz kurumlardaki çeşitlemelere dikkat edilmesi lazım ki hükümlünün hangi kuruma konacağı iyi saptanabilsin .
8:Hükümlünün kişisel özellikleri ,bedensel akli ve sağlık durumları ,suç işlemeden önceki yaşam şartları ,ahlaki eğilimleri,hükümlülük süreleri,suç türleri göz önüne alınarak uygun infaz kurumlarına yerleştirilirler.
9:Hükümlüler işledikleri suç tiplerine ve suç oranlarına bakılaraktan ;yüksek güvenlikli infaz kurumlarına veya normal güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gönderilirler.
10:Bu merkezlerde;kriminolaoji penaloji,davranış bilimleri,adalet psikolojisi psikiyatri uzmanı ,hekim adli tıp uzmanı psikolog,pedagog,çocuk gelişimcisi ,sosyal çalışmacı gibi kurum görevlileri bulunmaktadır.
11:Hükümlülerin gözlemleri gözlem kurulunca kabul tarihinden başlayarak tek kişilik odalarda yapılmaktadır eğer yoksa bu duruma ait tahsis edilmiş özel bölümlerde yapılmaktadır.
12:Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarında mahkum olanlar da uygulanacak gözlem süresi 60 günü geçemez yalnız bu süre eleştirilmiştir adli tp kuurmunda bile bu süre 21 gün iken buradaki 60 günlük süre çok uzundurbu süre en fazla 10 iş günü olarak önerebilir.
13:Gözleme tabi tutulmayacak hükümlüler;hükümlü sair hallerine suçun işlenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde gözleme tabi tutulmazlar,askeri ceza evleri ve bunlarda cezaları infaz olunan hükümlüler gözleme tabi tutulmazlar,kısa süreli hapis cezalarında mahkum oalnlar da gözleme tabi tutulmazlar.
14:Hükümlüler;akli ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibariyle özel bir infaz rejimine tabi tutulması gerekenler,terör suçluları,hükümlülük süreleri,suç türleri,tehlike hali taşıyanlar,ilk defa suç işleyenler mükerrirler, itiyadi suçlar ve suç işlemeyi meslek edinenler için gruplandırma yapılır.
15:Hükümlünün aynı mekanda sürekli kalmasının doğurduğu sonuçlar;bedensel hastalıklarda ağırlaşma ,baş ve boyun ağrıları,omuz ağrıları,mide ağrıları,depresyon anksiteye yol açmaktadır.
16:Uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın olumsuz sonuçlarının azaltılması için infaz rejimi hükümlülük sırasında ve sonrasında temel gereksinimlerin mümkün olduğunca karşılanması şeklinde düzenlenmelidir.
17:Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını ,müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını ,infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverme den yararlanabilirler.
18: Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek yada örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını,infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yaralanabilirler.
19:Bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasın mahkumiyet halinde koşullu salıverme hükümleri uygulanamaz.
20:Ölüm cezaları müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya müebbet ağır hapis cezasına mahkum olan terör suçluları koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamaz.
21:Başkasını intihara azmettiren teşvik eden başkasının intihar kararını kuvvetlendiren yada başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
22:İntiharın gerçekleşmesi durumunda kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
23:Başkalarının intiharına alenen teşvik eden kişi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
24:İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldıran kişileri intihara sevk eden cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.
25:Alınan tedbirlere ve çalışmalara rağmen beslenmeye başlamayan hükümlülerden ancak hayati tehlike altına girenlere veya bilincini kaybedenlere müdahale edilir.
26:Ceza evinde intihara yol açan 2 neden ;cezaevi ortamı,hükümlünün idareye güvensizliği geleceğe ilişkin belirsizlik ,aileden ve çevreden uzaklık utanç duygusudur.
27:Bir alt kültür normu olarak cezaevi yaşamına uyum şeklinde ifade edilen yöntem ceza evilileşmedir.
28:Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer norm ve yaşam biçimleri olan gruplara ait kültüre alt kültür denir.
29:İnfaz kurumundaki intiharların önlenmesi için ;infaz kurumu idarecileri çalışanları ve psikososyal yardım servisi görevlileri intiharı önleme eğitiminden geçirilmelidir.
30:Tutuklu ve hükümlüler boş zamanlarını geçirme bakımından çeşitli etkinliklere katılmaya özen göstermelidir
31:Sorunlarıyla başetme yetenekleri sınırlı olan tutuklu ve hükümlüler psikososyal yardım servisi servisi tarafından belirlenmeli buna uygun programlara katılımlara eğilim artırılmalıdır.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com