Aöf Adalet, Ata Aöf, Auzef, Hukuk Fakülteleri, Zabıt Katipliği, İcra Müdürlüğü, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Hakkında Güncel Bilgiler.

İnfaz Hukuku Ünite-6

0 123

1:Hükümlü hakları savunma hakkı, özel hayat ve kişilik hakları ,bilgi edinme hakkı ,keyfi kötü muamele ve işkence görmeme hakkı ,haberleşme hakkı ,ayrımcılık yasağı ,ibadet hakkı din ve inanç özgürlüğü ,ifade özgürlüğü ,bilimden yararlanma ve sanat hakkı ,aile ile ilgili haklar ,haberleşme özgürlüğü kanun yollarına başvurma hakkı şeklindedir.
2:Hükümlü avukatı ve noter ile görüşme hakkına sahiptir ,hükümlü avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekaletnamesi olmaksızın en çok 3 kez görüşebilme hakkına sahiptir.
3:Avukat ve noter ile görüşme meslek kimliklerinin ibrazı üzerine tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde konuşulanların duyulamıyacağı ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bi biçimde yapılır.
4:Avukatlar vekaletnameleri olsada aynı anda birden fazla hükümlü ile görüşme yapamazlar.
5:Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tabi tutulamaz.
6:Vekaletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler.
7:İnfaz aşamasında hükümlü ile ilgili yapılan araştırmalar ile herhangi bir şekilde elde edilen bilgiler gizli kalmalıdır.
8:Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır ,fotoğrafları çekilir,kan grupları ,vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir.
9:Kayıt altına alınan bu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır.bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı haller dışında hiç bir kurum ve kuruluşa verilemez.
10:AİHM verdiği kararlarda infaz kurumunda uygulamaların veya alınan tedbirlerin kötü muamele veya işkence oluşturduğu iddiası ile hükümlüler tarafından yapılan bireysel başvuruların kabul edilmesi için başvurunun kurumda yaşanan olayların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurduğunu kanıtlayan doktor raporu sunması aramaktadır.
11:Her tutuklu ve hükümlünün haberleşme hakkı vardır ,yazılı veya sözlü haberleşme olanağı sağlanmalıdır.Komisyonun karalarına göre hükümlüye ait mektupların sürekli olarak alıkonulması İHAS mad.8 i ihlal eder.
12:Kapalı ve açık ceza evindeki hükümlüler tüzükte belirlenen esas ve usullere göre iradenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler.
13:Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır, görüşme Türkçe yapılır.
14:Hükümlüler açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında çocuk eğitim evlerinde araç telefonu ,tesiz telefon ve benzeri iletişim araçlarını bulunduramazlar.
15:Hükümlü ceza infaz kurumlarında radyo ve televizyon yayınlarını izleme hakkına sahiptir ancak bunun için merkezi yayın sistemi bulunmaktadır.
16:Radyo televizyon cihazları bedeli kendisi tarafından ödenmek koşuluyla hükümlü adına kurumca satın alınır dışarıdan gelen cihazlar kuruma kabul edilmez.
17:Hükümlü odasında bilgisayar bulundurulmaz ancak adalet bakanlığının uygun görmesi halinde eğitim kültürel amaçlı bilgisayarın ceza infaz kurumuna alınmasına izin verilebilir
18:Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren görevlileri hedef gösteren terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olan kişi ve kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgiler hakareti içeren mektup,faks ve telgraflar hükümlüye verilmez,hükümlü tarafından yazılmış ise gönderilmez.
19:Hükümlü tarafından resmi makamlara ve savunması için avukatına gönderilen mektup faks ve telgraflar ise denetime tabi değildir.
20:Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü dini bayram ,yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.
21:Hükümlünün din özgürlüğü sağlanmalıdır ,hükümlü ceza infaz kurumunda mensup bulunduğu dinin ibadetlerini düzeni bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek şekilde serbestçe yerine getirebilir.
22:Hükümlünün ziyaretçi kabul etmesi kimsenin dinleyemeyeceği konuşulanların duyabileceği bir ortamda görüşebilmesi sağlanmalıdır.
23:Hükümlü barınma hakkına da sahiptir tehlikeli hali bulunan hükümlü 1 veya 3 kişilik odalarda diğer hükümlüler ise kurumun fiziki yapısı kapasite durumu ve güvenlik gerekleri göz önüne alınarak cezaevi yönetimi tarafından belirlenecek sayıda mahkumun kalabileceği odalarda barındırılırlar.
24: Sağlık hakkının sağlanabilmesi için ;kabul aşamasında tıbbi muayene ,düzenli olarak ayakta muayene ,acil durum bakımı,hastaların bakımı ve muayenesi,vasıflı eczacıların vereceği gerekli ilaçlardan yeterli miktar vs vs
25:Hükümlülere kuruma alındıklarında uygulanacak iyileştirme çalışmaları disiplin suçları ve cezaları bilgi edinme ve şikayet yolları hak ve sorumlulukları gibi konular bu kurumdaki yaşam biçimine uyum sağlamaları için gereken bilgiler kurum yöneticileri tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak tebliğ edilir.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Content Protection by DMCA.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et Daha fazla oku

Content Protection by DMCA.com