İngilizce Ders Notları 5

0 11

Şahıs Zamirleri – Personal Pronouns
Ben-Sen-O-Biz-Siz-Onlar

He – Erkekler için; O
She – Kadınlar için; O
It – Cansız ve hayvanlar için; O
We – Biz
You – Sen, Siz
They – Onlar
I -Ben

Mülkiyet Sıfatları – İyelik Sıfatları

Benim, Senin, Onun, Bizim, sizin, Onların

His – Erkekler için, Onun
Her – Kadınlar için, Onun
Its – Cansız ve hayvanlar için, Onun
Our – Bizim
Your – Seni, sizin
Their – Onların
My – Benim

Mülkiyet Zamirleri – İyelik Zamirleri

Benimki, Seninki, Onunki, Sizinki, Bizimki, Onlarınki

His – Erkekler için, Onunki
Hers – Kadınlar için, Onunki
Ours – Bizimki
Yours – Seninki, Sizinki
Theirs – Onlarınki
Mine – Benimki

Şahıs Zamirlerinin -i, -e hali – Nesne Zamirleri

Bana, Sana, Ona, Bize, onlara

Him – Erkekler için, Ona,onu,onda, ….
Her – Kadınlar için, Ona,onu,onda, ….
It – Cansız ve hay. için, Ona,onu,onda, ….
Us – Bize,bizi,bizde, …
You – Sana,seni,sende, …
Them – Onları,onlara,onlarda, …
Me – Bana,beni,bende, …

Onu / Ona Him Onun ki His Onun his O He
Onu / Ona Her Onun ki Hers Onun Her O She
Onu / Ona it ** ** Onun it’s O it
Bizi / Bize Us Bizimki Ours Bizim Our Biz We

Seni /
Sana / You Seninki Sizinki Yours Senin / Sizin Your Sen / Siz You
Sizi Size

Onları / Onlara Them Onların ki Theirs Onların their Onlar They
Beni / Bana Me Benim ki Mine Benim My Ben I

Örnekler:

I Am a Student – Ben bir Öğrenciyim.

His school – Onun Okulu.

Your teacher – Senin Ögretmenin.

She Gave me a pencil – Bana bir kalem verdi.

This pencil is not mine – bu kalem benim ki değil.

This is My Bag – Bu çanta benim.

////////////////////////////////////////////////////

Şahıs Zamirli Sorulara kısa Cevaplar
Is She a Nurse?. (O bir hemşire midir?.) – Yes, She is – No, She isn’t. ( evet, O hemşiredir – Hayır, Hemişire değil)

Eger uzun cevap vermek isteseydik.

Yes, She is a nurse. – Evet, O Hemşiredir.
No, She isn’t a nurse – Hayır, O Hemişire değil.

Örnekler:
Am I Flat? (ben şişmanmıyım?) – Yes you are. (evet şişmanısn) – no you aren’t. (Hayır şişman degilsin)
Are you a doctor? ( sen doktormusun) – Yes I am – No I am not.

////////////////////////////////////////////////////

Pekiştirme Zamirleri – Dönüşlü Zamirleri
Bir eylemi yapan kişi yaptığı eylemden kendisi ekileniyorsa nesne olarak bu pekiştirme zamirleri kullanılır.

Myself – Kendim
Yourself – Kendin
Himself – kendi
Herself – kendi
itself – kendi
Ourselves – Kendimiz
Yourselves – Kendiniz
Themselves – kendileri

He cut himself – Kendini kesti.

By ile kullanılan Pekiştirme zamirlerin verdiği anlam, Eylemi yapan öznenin bu eylemi kimsenin yardımı olmadan yaptığını ifade eder.

I learnt English by myself – kendi kendime ingilizce ögrendim.

////////////////////////////////////////////////////

İşaret Zamirleri – This – These, That – Those
Konuşurken bize yakın olan nesneleri işaret etmek için -this,These- ile , Bize uzak olan nesneler işaret etmek içini -that, Those- kullanılır.

This- Bu
These – bunlar
That – şu
Those – şunlar

This ve that ile tekil cümleler yapılır, Çoğul isimler kullanılamaz, These ve Those ile çoğul cümleler yapılabilir, tekil isimler kullanılamaz.

This Books are very expensive – Yanlış.
These Books are very expensive – Doğru.

Bir seçim veya karşılaştırma anlamları için -one,ones- işaret zamirleri ile birlikte kullanılırlar.

This one – Bu , Bunu
That one – Şu ,Şunu

I like this one – Bunu Begeniyorum..

Emir Cümleleri
Renkler – Colours
Aylar -Günler – Mevsimler
Saat – Tarih
Yönler – Direction

////////////////////////////////////////////////////

Emir Cümleleri
İngilizce fiilin kök halinde kullanılması emir anlamı verir.

Go – git
Open – Aç
Drink some milk – Biraz süt iç.

Emir Cümlelerini biraz nazik bir şekle sokmak için -please- (pli-z) kelimesi kullanılır.

Drink some milk, please. – Litfen, biraz süt iç.

Olumsuz Emir Cümleleri.

İlgili Yazılar

Ceza Hukuku

Fiilin başına -Don’t- (dount) getirilir.

Don’t Go – Gitme
Don’t Open – Açma

////////////////////////////////////////////////////

İngilizce Colours – Renkler
Black (blek) – Siyah

White (vayt) – Beyaz

Blue (blu-) – Mavi

Red (red) – Kırmız

Green (gri-n) – Yeşil

Yellow (yelou) – Sarı

Orange – Turuncu

Pink – Pembe

Soru Cümlesi

What color is this? – Bunun Rengi nedir?

What color is this coat ? Bu ceket ne renktir?
it is blue – mavidir.

////////////////////////////////////////////////////

Aylar -Günler – Mevsimler
Haftanın günleri – Days of the week
Week (vik) – Hafta
Day (dey) – Gün

Sunday ( sandi) – pazar
Monday ( mandi) – pazartesi
Tuesday (tuz’dey) – Salı
Wednesday – (venz’dey) – çarşamba
Thursday – (thırz’dey) – Perşembe
Friday ( fray’dey) – Cuma
Saturday – (sat’ırdey) – Cumartesi

İngilizce’ de günler daima büyük harfle başlar.

What is the today ? – Bugün nedir?
What day is it? – Bugün nedir?
Today is Friday. – Bugün Cuma.
it is Friday. – Cumadır.

İngilizce’ de salı günü, perşembe günü ifadesini yapmak için -on- edatından faydalanılır.

They play footbal on sunday – Onlar pazar günü futbol oynarlar.

Mevsimler – Seasons (si-zıns)
What season is this? – ( hangi mevsimdeyiz?) – – – it’s …..
Spring (spring) – ilkbahar
Summer (samı) – yaz
Autumn (o-tım) – Sonbahar
Winter (vintı) – Kış

Aylar – Months (mants)
what month is this? – ( Hangi aydyız?) – – – it’s …..
January (cenyuıri) – ocak
February (februıri) – şubat
March ( ma-ç) – mart
April (eyprıl) – nisan
May (mey) – mayıs
June (cu-n) – haziran
July (culay) – temmuz
August (ogıst) – Ağustos
September (septembı) – eylül
October (oktoubı) – ekim
November ( nouvembı) – kasım
December (disembı) – aralık

İngilizce’de ay ve mevsimler -in- edatı ile birlikte kullanılırlar.

in april – nisanda
in the spring – ilkbaharda

////////////////////////////////////////////////////

Saatler – Hours
İngilizce’de saati sormak için iki soru cümlesi vardır.

What time is it? – saat kaç?
What is the time ? – saat kaç?

Tam Saatler

it is two o’clock – saat iki.

Yarım Saatler.

İt is half past two – saat iki buçık

Geçiyor ( past )- Kala (to) ifadeleri ile saati bildirmek.

it is five past two – saat ikiyi beş geçiyor.
it is five to two – saat ikiye beş var.

Çeyrek var – çeyrek geçiyor ifadeleri ile saati ifade etmek.

quarter (kvor’tır) – çeyrek

it is quarter to two . saat ikiye çeyrek var

it is quarter past two .saat ikiyi çeyrek geçiyor.

Tarih – Date
İngilizce’de tarih sormak için aşağıda ki soru cümlesi kullanılır.

What is the date?. Bugünün tarihe ne?

it is the fourth of june. – bugün haziranın dördü.
it is the 4th of june. – bugün haziranın dördü.
it is june fourth . – bugün haziranın dördü.

İngilizce’ de günü tarihi söylenirken Rakamların yanına -st,nd,rd.th- takısı eklenir.

1st = the first – ilk
2nd = the second – ikinci
3rd = the third – üçüncü
4th = the fourth – dördüncü
5th = the fifth – beşinci
6th = the sixth – altıncı
7th = the seventh – yedinci
8th = the eighth – sekizinci
9th = the ninth -dokuzuncu
10th = the tenth – onuncu
11th = the eleventh – onbirinci
12th = the twelfth – onikinci
13th = the thirteenth – onüçüncü
14th = the fourteenth – ondördüncü
15th = the fifteenth – onbeşinci
16th = the sixteenth – onaltıncı
17th = the seventeenth – onyedinci
18th = the eighteenth – onsekizinci
19th = the nineteenth – ondokuzuncu
20th = the twentieth – yiminci
21st = the twenty-first – yirmibirinci
22nd = the twenty-second – yirmiikinci
30th = the thirtieth – otuzuncu

////////////////////////////////////////////////////

Yönler – Direction (direkşın)
North (north) – Küzey
South (saut) – Güney
East (ist) – Doğu
West (vest) – Batı

İngilizcede cümlelerde yönler -in- edatı ile birlikte kullanılırlar.

in the North – Küzeyde
in the South – Güneyde
in the East – Doğuda
in the West – Batıda

Kars is in the east. – Kars doğudadır.