izmir escort bursa escort izmir bayan escort istanbul escort antalya escort izmir escort bayan izmir escort bursa escort bursa escort kızlar istanbul escort bayan gaziantep escort istanbul escort istanbul escort kızlar istanbul escort

İngilizce Ders Notları 5

İngilizce Ders Notları 5

Şahıs Zamirleri – Personal Pronouns
Ben-Sen-O-Biz-Siz-Onlar

He – Erkekler için; O
She – Kadınlar için; O
It – Cansız ve hayvanlar için; O
We – Biz
You – Sen, Siz
They – Onlar
I -Ben

Mülkiyet Sıfatları – İyelik Sıfatları

Benim, Senin, Onun, Bizim, sizin, Onların

His – Erkekler için, Onun
Her – Kadınlar için, Onun
Its – Cansız ve hayvanlar için, Onun
Our – Bizim
Your – Seni, sizin
Their – Onların
My – Benim

Mülkiyet Zamirleri – İyelik Zamirleri

Benimki, Seninki, Onunki, Sizinki, Bizimki, Onlarınki

His – Erkekler için, Onunki
Hers – Kadınlar için, Onunki
Ours – Bizimki
Yours – Seninki, Sizinki
Theirs – Onlarınki
Mine – Benimki

Şahıs Zamirlerinin -i, -e hali – Nesne Zamirleri

Bana, Sana, Ona, Bize, onlara

Him – Erkekler için, Ona,onu,onda, ….
Her – Kadınlar için, Ona,onu,onda, ….
It – Cansız ve hay. için, Ona,onu,onda, ….
Us – Bize,bizi,bizde, …
You – Sana,seni,sende, …
Them – Onları,onlara,onlarda, …
Me – Bana,beni,bende, …

Onu / Ona Him Onun ki His Onun his O He
Onu / Ona Her Onun ki Hers Onun Her O She
Onu / Ona it ** ** Onun it’s O it
Bizi / Bize Us Bizimki Ours Bizim Our Biz We

Seni /
Sana / You Seninki Sizinki Yours Senin / Sizin Your Sen / Siz You
Sizi Size

Onları / Onlara Them Onların ki Theirs Onların their Onlar They
Beni / Bana Me Benim ki Mine Benim My Ben I

Örnekler:

I Am a Student – Ben bir Öğrenciyim.

His school – Onun Okulu.

Your teacher – Senin Ögretmenin.

She Gave me a pencil – Bana bir kalem verdi.

This pencil is not mine – bu kalem benim ki değil.

This is My Bag – Bu çanta benim.

////////////////////////////////////////////////////

Şahıs Zamirli Sorulara kısa Cevaplar
Is She a Nurse?. (O bir hemşire midir?.) – Yes, She is – No, She isn’t. ( evet, O hemşiredir – Hayır, Hemişire değil)

Eger uzun cevap vermek isteseydik.

Yes, She is a nurse. – Evet, O Hemşiredir.
No, She isn’t a nurse – Hayır, O Hemişire değil.

Örnekler:
Am I Flat? (ben şişmanmıyım?) – Yes you are. (evet şişmanısn) – no you aren’t. (Hayır şişman degilsin)
Are you a doctor? ( sen doktormusun) – Yes I am – No I am not.

////////////////////////////////////////////////////

Pekiştirme Zamirleri – Dönüşlü Zamirleri
Bir eylemi yapan kişi yaptığı eylemden kendisi ekileniyorsa nesne olarak bu pekiştirme zamirleri kullanılır.

Myself – Kendim
Yourself – Kendin
Himself – kendi
Herself – kendi
itself – kendi
Ourselves – Kendimiz
Yourselves – Kendiniz
Themselves – kendileri

He cut himself – Kendini kesti.

By ile kullanılan Pekiştirme zamirlerin verdiği anlam, Eylemi yapan öznenin bu eylemi kimsenin yardımı olmadan yaptığını ifade eder.

I learnt English by myself – kendi kendime ingilizce ögrendim.

////////////////////////////////////////////////////

İşaret Zamirleri – This – These, That – Those
Konuşurken bize yakın olan nesneleri işaret etmek için -this,These- ile , Bize uzak olan nesneler işaret etmek içini -that, Those- kullanılır.

This- Bu
These – bunlar
That – şu
Those – şunlar

This ve that ile tekil cümleler yapılır, Çoğul isimler kullanılamaz, These ve Those ile çoğul cümleler yapılabilir, tekil isimler kullanılamaz.

This Books are very expensive – Yanlış.
These Books are very expensive – Doğru.

Bir seçim veya karşılaştırma anlamları için -one,ones- işaret zamirleri ile birlikte kullanılırlar.

This one – Bu , Bunu
That one – Şu ,Şunu

I like this one – Bunu Begeniyorum..

Emir Cümleleri
Renkler – Colours
Aylar -Günler – Mevsimler
Saat – Tarih
Yönler – Direction

////////////////////////////////////////////////////

Emir Cümleleri
İngilizce fiilin kök halinde kullanılması emir anlamı verir.

Go – git
Open – Aç
Drink some milk – Biraz süt iç.

Emir Cümlelerini biraz nazik bir şekle sokmak için -please- (pli-z) kelimesi kullanılır.

Drink some milk, please. – Litfen, biraz süt iç.

Olumsuz Emir Cümleleri.

Fiilin başına -Don’t- (dount) getirilir.

Don’t Go – Gitme
Don’t Open – Açma

////////////////////////////////////////////////////

İngilizce Colours – Renkler
Black (blek) – Siyah

White (vayt) – Beyaz

Blue (blu-) – Mavi

Red (red) – Kırmız

Green (gri-n) – Yeşil

Yellow (yelou) – Sarı

Orange – Turuncu

Pink – Pembe

Soru Cümlesi

What color is this? – Bunun Rengi nedir?

What color is this coat ? Bu ceket ne renktir?
it is blue – mavidir.

////////////////////////////////////////////////////

Aylar -Günler – Mevsimler
Haftanın günleri – Days of the week
Week (vik) – Hafta
Day (dey) – Gün

Sunday ( sandi) – pazar
Monday ( mandi) – pazartesi
Tuesday (tuz’dey) – Salı
Wednesday – (venz’dey) – çarşamba
Thursday – (thırz’dey) – Perşembe
Friday ( fray’dey) – Cuma
Saturday – (sat’ırdey) – Cumartesi

İngilizce’ de günler daima büyük harfle başlar.

What is the today ? – Bugün nedir?
What day is it? – Bugün nedir?
Today is Friday. – Bugün Cuma.
it is Friday. – Cumadır.

İngilizce’ de salı günü, perşembe günü ifadesini yapmak için -on- edatından faydalanılır.

They play footbal on sunday – Onlar pazar günü futbol oynarlar.

Mevsimler – Seasons (si-zıns)
What season is this? – ( hangi mevsimdeyiz?) – – – it’s …..
Spring (spring) – ilkbahar
Summer (samı) – yaz
Autumn (o-tım) – Sonbahar
Winter (vintı) – Kış

Aylar – Months (mants)
what month is this? – ( Hangi aydyız?) – – – it’s …..
January (cenyuıri) – ocak
February (februıri) – şubat
March ( ma-ç) – mart
April (eyprıl) – nisan
May (mey) – mayıs
June (cu-n) – haziran
July (culay) – temmuz
August (ogıst) – Ağustos
September (septembı) – eylül
October (oktoubı) – ekim
November ( nouvembı) – kasım
December (disembı) – aralık

İngilizce’de ay ve mevsimler -in- edatı ile birlikte kullanılırlar.

in april – nisanda
in the spring – ilkbaharda

////////////////////////////////////////////////////

Saatler – Hours
İngilizce’de saati sormak için iki soru cümlesi vardır.

What time is it? – saat kaç?
What is the time ? – saat kaç?

Tam Saatler

it is two o’clock – saat iki.

Yarım Saatler.

İt is half past two – saat iki buçık

Geçiyor ( past )- Kala (to) ifadeleri ile saati bildirmek.

it is five past two – saat ikiyi beş geçiyor.
it is five to two – saat ikiye beş var.

Çeyrek var – çeyrek geçiyor ifadeleri ile saati ifade etmek.

quarter (kvor’tır) – çeyrek

it is quarter to two . saat ikiye çeyrek var

it is quarter past two .saat ikiyi çeyrek geçiyor.

Tarih – Date
İngilizce’de tarih sormak için aşağıda ki soru cümlesi kullanılır.

What is the date?. Bugünün tarihe ne?

it is the fourth of june. – bugün haziranın dördü.
it is the 4th of june. – bugün haziranın dördü.
it is june fourth . – bugün haziranın dördü.

İngilizce’ de günü tarihi söylenirken Rakamların yanına -st,nd,rd.th- takısı eklenir.

1st = the first – ilk
2nd = the second – ikinci
3rd = the third – üçüncü
4th = the fourth – dördüncü
5th = the fifth – beşinci
6th = the sixth – altıncı
7th = the seventh – yedinci
8th = the eighth – sekizinci
9th = the ninth -dokuzuncu
10th = the tenth – onuncu
11th = the eleventh – onbirinci
12th = the twelfth – onikinci
13th = the thirteenth – onüçüncü
14th = the fourteenth – ondördüncü
15th = the fifteenth – onbeşinci
16th = the sixteenth – onaltıncı
17th = the seventeenth – onyedinci
18th = the eighteenth – onsekizinci
19th = the nineteenth – ondokuzuncu
20th = the twentieth – yiminci
21st = the twenty-first – yirmibirinci
22nd = the twenty-second – yirmiikinci
30th = the thirtieth – otuzuncu

////////////////////////////////////////////////////

Yönler – Direction (direkşın)
North (north) – Küzey
South (saut) – Güney
East (ist) – Doğu
West (vest) – Batı

İngilizcede cümlelerde yönler -in- edatı ile birlikte kullanılırlar.

in the North – Küzeyde
in the South – Güneyde
in the East – Doğuda
in the West – Batıda

Kars is in the east. – Kars doğudadır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?
  • YORUM
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim