İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 3

0 100

Yeni çağın sonlarına doğru keşifler sonrasında amansız insan haysiyetini ayaklar altına alan hareketin adı SÖMÜRGECİLİK denir.
– insan hakları ve kamu özgürlükleri kavramlar ilk kez yeni kurulan ABD dvletin temel yapısına knmußtr.
– Kuzey Amerika da ingilizlere karşı bşlatılan bagmsızlık savaşı 1773 Tarihte bşlatlmştr
– Amerika da ilerde kuracakları devlet……in bireysel ózgürlüklere dayanması fikri dogrultsunda ilk ürün olan virginia haklar bildirisinin tarihi 12 Haziran 1776 Da bşlatlmştr.

– Dünyanın ilk modern yazılı Anayasası ABD ANAYASASİ
– ABD Anayasası 1787 Tarihte ilan edilmştır
-Federal devlet yapısı ilk kez ABD anayasasi ile kurulmuştr
– fransız ihtilali nin hedefi: AYRİCAKLARA SON VERMEK EŞITLIKÇI VE DEMOKRATIK BIR DÜZEN KURMAKTİR

– insan ve yurttaş haklari demeci 27 Agustos 1789 Tarhte yaynlanmştr
-fransz dvrimini bir şiddet ve terör hareketi olarak gören düsünür BURKE
-temsili demokrasinin erdmlerini insan haklarınn dogal ve ustun yanlarnı dile getiren ozellikle inanç özgürlügünû savunan düşünür PAINE
-özgürlük icine eşitlikte giren düsunen KANT
-ülküsel bir özgürlük rejimi için gerekli koşullar amerikan denemesnden çkarmaya çlşan düşunür Tocqueville
-savundugu özgürlük anlayşı ile liberal yani bireyci flsefenin doruk notasına ulaşan düşunür MİLL
-hukuk duzenıne işleme yetenegını veren güç o devletin kurulmasına yol açan İDEOLOJİDİR
-ANAYASA:develet ideolojisinin hukuksal cercevesini çizer.
-anaysanın hukuksal içeriği bakmından düzenlendiği esas konular;
*devetin temel yapısı
*devletin kurlusu
*devletın siyasal rejimi
*siyasal ıktıdarınn devrediliş şekli
__Devletin ideolojısının belli noktalarda gösterdıgı yenılenme gereksınımı söz konuus oldugu noktada ortaya cıkan olgu ANAYSA DEGİŞİKLİĞİ
-Amerıka bagımsızlıgının kökenınde yatan kavram ÖZGÜRLÜK
-ÖNEMLİ:1791 YILINDA HAZIRLANAN VE YURURLUGE KONULAN FRANSIZ ANAYASASI DUNYANIN IKINCI YAZILI ANAYSASI
_YAZILI BİR ANAYSASINDNA OLAN ULKLER
*AMERİKA
*ALMANYA
*FRANSA
*TÜRKİYE
—-KÖLE TİCARETI ABD DE 1865 TARİHE KADAR SÜRMÜŞTÜR,
_ESİR DÜŞEN INSANLAR İÇİN ULULSLARARASI DÜZEYDE İLK ANLAŞMA 1866 CENEVRE SÖZLEŞMESİ
-1848 FRANSIZ ANAYASASI SOSYAL HAKLAR KAVRAMINA GEÇİŞİ SIMGELENMEKTEDIR.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim